1 KASIM URANÜS-PLUTO KARESİ

Spread the love

 

 

Aşağıda 1 Kasım 2013 tarihinde tam olacak Uranüs-Pluto karesi tam an haritasını örneklemek istiyorum; şu yolların izlenmesi doğru olacaktır. (Bence yorumlara geçmeden önce haritaya biraz bakarak evrensel bilinçaltının bilgileri sizde toplamasına izin verin; bu, çoğu zaman kendisine inanılmayan, fakat yine de en geçerli ve kestirme yoldur):

 

Uranüs kare Pluto

 

 

Ana faktör: Konu belirlemesi yapılırken unutulmaması gereken husus, bu tip bir haritanın hangi gezegenlerin açılım haritası olduğunu akılda tutmaktır. Buradaki harita Uranüs kare Pluto’ya ait olduğu için “yaşamsal krizler, güç kullanma, ağır kayıplar, sosyal veya ekonomik hareketler, ani olaylar, toplumsal huzursuzluklar, kitle felâketleri” gibi ana başlıkları kullanırız.

Fakat bir natal haritadaki tüm gezegenler, noktalar vs. aslında birer kapaktırlar, dolayısıyla kapağın altında ne olduğu incelenmelidir.

Bu noktada, sadece kapağa bakarak dahi köklü değişimleri sağlayacak ani gelişmelerin (Uranüs kare Pluto) 1 Kasım ve civar tarihlerde dünya üzerinde herhangi bir coğrafyada görülebileceği ihtimâlinden bahsedebilir ve böyle bir tahmin yapmanın bile büyük bir kazanım olduğunu söyleyebiliriz.

Haritada hem Pluto hem de Uranüs üzerinde, birinci sırada Mars olmak üzere Güneş ve Venüs’ün de hakimiyetleri görülmekte.

Ptolemaios, ekinoks burçlarında (Koç ve Terazi) dinle ilgili reformasyonlara, tropikal burçlarda (Yengeç ve Oğlak) ise yönetim kademeleri ve maddî mevzularda görülen olaylara işaret ediyor (Tetrabiblos II, s. 106). Verilen bu anlamları “din ve hükümetler, liderler” şeklinde biraraya getirebiliriz, dolayısıyla “köklü değişimlere neden olabilecek ani olaylar” (Uranüs kare Pluto) beklentisini, bu konu başlıklarını kapsayacak biçimde düşünebiliriz.

Bu büyük mundan görünümün konusunu belirlememizi kolaylaştıracak en önemli gezegen Mars idi ve Mars; savaşlara, saldırı ve teröre, toplumsal huzursuzluk ve ayaklanmalara, ölüm, hastalık ve cinayete, şiddete, yangınlara ve adaletsizliğe, ama aynı zamanda askerî ve silahlı güçlere, yöneticiler ve liderlerle ilgili zorluklara, ölümlere karşılık gelir. Mars’ın bulunduğu burç Başak da beşerî burçlardan olduğundan, olay(lar) demek ki insanlarla ilgili olabilir. (Tabi ki bu noktada tropikal, ekinoks veya beşerî burçlar gibi ayrımları kullanmak zorunda değilsiniz, çünkü olaylar bu burçlara verilen anlamların dışında gerçekleşebilir. Burada tek önemli olan, eldeki gezegenlerin anlamlarının karşılanıp karşılanmadıklarına bakmaktır. Ptolemaios veya diğer yazarlardaki burçların özellikleri gibi ekstra içerikleri sadece deneme amaçlı yapıyoruz). Mars’ın bulunduğu IX. ev ise dış devletlere, hukuk, yasalar ve üniversitelere işaret eder. Dolayısıyla burada dış kaynaklı müdahele veya hukuk, yasalar veya üniversiteler gibi konulardan doğabilecek huzursuzluklar, toplumsal ayaklanmalar gibi, konuları çeşitlendirme şansımız var. Tam olarak hangi anlamın görüleceğini kestirebilmek, dünyayla olan ilişkinize bağlı ama daha önce de ifade ettiğim gibi bu bile yetmeyebilir, hele ki ne söylerseniz tersini yapmaya meyilli bir Uranüs varsa.

İlâveten, haritada Mars’ın hem Akrep stelyumu hem Pluto hem de Neptün-Chiron ikilisine kurduğu açılar da, onun pozisyonunu ekstra güçlendirip bir kez daha önemli hâle getiriyor.

Mars’ın yönettiği evler ilginç (IV, XI ve XII. evler). Bunlardan özellikle IV ve XII. evler depremlerle en alâkalı ikâmetlerdir dolayısıyla deprem gibi bir seçeneği de düşünebiliriz. Fakat genel gözlemlerim gereği bu türden büyük afetlerde en fazla rolü Jüpiter, Neptün ve Chiron oynuyor, nadiren de Uranüs ile Pluto’ya rastlayabiliyoruz. Fakat tabi ki Uranüs şaşırtıcı bir gezegendir. Deprem dışında değerlendirilirse IV ve XI. evler halk, toplum, iç ayaklanmalar veya ittifak kuvvetleri şeklinde anlamlanabilir. Fakat bu arada deprem de ihtimâl dahilindedir.

İkinci gök cismi Güneş’e gelelim: Güneş liderleri gösteren genel geçer bir sembolik ve Akrep burcunda. Ama aynı zamanda VIII. evin doğrudan, IV. evin de yücelim yöneticisi. Bu evler de, diğer birçok anlamının dışında ölüm temasıyla doğrudan bağlantıdalar.

Haritada V, VI ve X. evleri yöneten Venüs çocuklar, eğlence ve dinlence yerleri ile sportif aktivitelere, liderlere, politika ile arabulucuğa, ama aynı zamanda savaşa; Jüpiter ise VIII’de olduğundan, ek olarak da IV. evi yönettiğinden yine ölüm temasına işaret ediyor.

Son olarak Uranüs-Pluto karesi I ve III. evlerde oluşuyor ve buradan da, özellikle III. evi dikkate alırsak “komşu ülkeler” anlamını yakalayabiliyoruz.

Tüm bunları birarada düşündüğümüzde “askerî güçler, liderler, çocuklar, eğlence yerleri, spor, din, ölüm toplumsal huzursuzluk ve ayaklanmalar” gibi bir takım konu başlıklarını gündeme getirebiliyoruz.

Tam an mundan görünümünün 1 Kasım’da ekzakt olacağını ve 15 Ekim’de de Mars’ın Başak Ingress’inin başlayacağını hesaba katacak olursak, olay(lar)ın 15 Ekim ve sonrasında görülebileceğini varsayabiliriz.

Ben bu satırları yazarken Suriye’de kimyasal silah saldırısı oldu. Haritada Mars’ın kimyasalları, gazları yöneten Neptün karşıtına bakarsak, Uranüs-Pluto karesinin en azından bir kısmını yaşamaya çoktan başladığımızı bile iddia edebiliriz.

Aslında ana konstelasyon civarlarında olabilecek tutulmalar gibi başka faktörler de tam an haritalarında önemlidir; mesela 18 Ekim’de bir Ay tutulmasını ve Uranüs-Pluto karesinin tam olduğu günden sadece iki gün sonra, 3 Kasım’da da bir Güneş tutulmasını karşılayacağız ve her iki tutulma da, ana konstelasyon tarihi olan 1 Kasım’a zamansal yakınlıklarından dolayı Uranüs-Pluto karesine bağlı olarak çalışacak.

Twitter’da da konuya ilişkin görüşlerimizi altta alıntılıyorum:

“28 Ekim 2013 Suriye için çok önemli bir tarih. Sistem çürük değilse Pluto’nun yapabileceği bir şey olmaz.” [https://twitter.com/AstroTurkiye/status/361096646249037824, 5:12 AM – 27 Jul 13]

“Suriye’nin işi Ekim sonunda zor görünüyor. Ekim sonunu atlatırsa Suriye’ye hiç bir şey olmaz. Suriye ölüm tanrısı Pluto’ya karşı direniyor.” [https://twitter.com/AstroTurkiye/status/361096271185981441, 5:10 AM – 27 Jul 13]

Bu yazı, Astroloji Akademisi X. kitap ders notlarından alınmıştır.

Devrim Yılmazer

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.