24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ

Spread the love

 

Öncelikle, bilindiği kadarıyla aynı anda hem MV hem de CB seçimi olması, bu haritayı astroloji tarihi açısından son derece önemli ve alanında tek kılıyor çünkü Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet İnsel’e göre böyle aynı anda iki ayrı seçimin dünyada bir örneği yok. (http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/988991/Tayyip_Erdogan_pisman_midir_.html, 16.06.2018). Dolayısıyla bu harita seçimlerin nasıl sonuçlanacağını astrolojik olarak takip etmemiz açısından çok değerli ve buradan çok net bilgiler yakalayacağız.

Peki astrolojik anlamda bu harita yetkin mi? Bir kere seçimde ittifaklar var ve haritanın Yükseleni Terazi ki bu bize tartışmasız şekilde bir onay sunuyor. Özünde iki birbirine rakip grup var ve her ikisi de ittifakta (=Terazi). Birinin adı “Cumhur”, diğerininki “Millet” ve her ikisi de “halk” anlamına geliyor (= Ay ve Jüpiter Terazi, Venüs Yengeç).

MV ve CB seçimi (ama özellikle CB seçimi) olarak baktığımızda kesinlikle 10. evi (=Tayyip Erdoğan) ve 4. evi (=muhalefetin adayları) seçmeliyiz ve bunu da çeşitli yollardan ispatlayabiliriz. Bu yüzden önce, sandıkların kapanma anına göre çıkarılan seçim haritasında doğrulama izleri bakalım…DOĞRULAMA

4. evde, yani muhalefetin 1. evinde Mars Oğlak kavuşum Güney Düğüm Oğlak var ve bu da geçmişle, karmayla, alışkanlıklarla, güvenilir olanla ve hep bilinenle mücadele, onun yıkımı anlamına geliyor ki açık bir şekilde Erdoğan da “var olan her şeyi yıkmak için geliyorlar” şeklinde konuşuyor. Ayrıca bu kavuşum dinmemiş ihtiyaçlar, bitmemiş işler, her zaman yaptıklarımız, daha iyi yollar da olmasına rağmen kendisine tutuklu kaldıklarımız, ikide birde tekrarladıklarımız öğelere karşı bir mücadeledir.

4. ev yöneticisi Satürn Yay’da geri pozisyonu Kaus Borealis’le kavuşumda ve bu da idealist ve hümanist fikirler, adalet, insan sevgisi gibi kavramlarla alâkalı bir yıldızdır ki bunu da muhalefet adaylarının söylemlerinde görebiliyoruz. Buna karşın, iktidarın yöneticisi Ay’ın Unukalhai’yle kavuşumu var ve bu da entrika, kazalar, güç veya güç kullanma gibi, şahsıma ait olmayan ve her astroloji öğrencisinin her yerde bulabileceği bilgileri gösteriyor.

Muhalefetin temsilcisi Satürn Yay geri pozisyonu; muhalefetin aktardığı OHAL’in kaldırılması, KHK ihraçlarıyla haksız gönderilenlerin tekrar iadesi, Şam Büyükelçisi’nin tekrar atanması, tarafsız ve özgür yargı, medya tarafsızlığı, Cemevlerinin statüsünün ibadethane şeklinde değiştirilmesi, bölünen üniversitelerin birleştirilmesi, Bakanlar Kurulu’nun her kesime hitap edecek şekilde düzenlenmesi gibi, tartışmasız ve tam isabet Satürn Yay geri pozisyonuna karşılık gelen vaadleri gösteriyor. Mars-Güney Düğüm kavuşumu, doğrudur, düzen yıkıcı bir pozisyondur ancak dispozitörü Satürn Yay, böyle bir yıkımın az önce saydığım gerekçelerini göstermektedir ki dispozitör her zaman aynı şekilde çalışır. Unutmadan, muhalefet liderlerinden Demirtaş hapiste ve 4. evden (=muhalefet) 12 ev sayarsak (=hapis), bu semboliğin de rahatça karşılandığını görürüz.

10. evin ve dolayısıyla da iktidarın seçim otobüsünde “Birlik, bereket, bolluk için vakit Türkiye Vakti” yazdığını gördüm; bu, bir yanda koruyan, güven sunan, anaçlık yapan, genişlemeden, büyümeden, Büyük Türkiye’den bahseden, kaosu sevmeyen bir Yengeç ve Ay cümleleri ki bu da tartışmasız bir şekilde 10. evin Yengeç’le kesildiği ve evin içinde Venüs Yengeç’in olduğunun çok çok açık göstergeleri. Öte yandan AKP’nin Anka kuşu dizaynlı reklâmında da geçmiş, soylarımız, güven, istikrar vs. gibi vurgular da yine açık bir şekilde Yengeç temaları. Muhalefetin Mars’ı ile iktidarın Venüs’ünün karşıt açıda olmaları da zaten tam da bu karşıtlığı göstermekte. Temelinde ise halkın korku duvarlarını yıkıp yıkamayacağının belirleneceği bir Truman Show seçimi bu; alışkanlıklarımızı ve uyuşukluğumuzu aşıp aşamayacağımızın seçimi.

Her iki bölgeden, yani 10. ve 4. evlerden üçer ev sayarsak liderlerin söylemlerine ulaşırız; Erdoğan’ın söylemlerinde İkizler Merkür’üne rastlıyoruz ve bu da kendisinden itibaren 12. evde. Prompter bozulması, konuşma, ifade ve söylemde türlü karışıklık, 75’er kişilik sınıflarda okuma, 43 kişinin öldürülme mevzusunun 2015 Haziran sonrasında değil ama gerçekte 6-7 Ekim 2014’te vuku bulması, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nin, Aydın ve İzmir Havalimanlarının aslında AKP tarafından kurulmadığı gerçeği, refah seviyesi ve çamaşır makinesi, buzdolabı ilişkisi ve medyaya düşen kapalı ortam konuşmaları gibi, Erdoğan’ın aktardıkları tam olarak XII. ev İkizler Merkür’üne karşılık geliyor. Merkür’ün MS’si geri Yay Satürn’üne bakıldığında ise bazı aksilikler (prompter bozulması), sürekli eski olanlara gönderme, söylemlerde gerilik, havalimanları, yollar, bir zamanlar ortaklık kurduklarıyla ayrı düşme (MS Satürn, X. evden itibaren VII ve VIII. evlerin yöneticisi) gibi sert söylemlerle alâkalı ayrıntılar yakalıyoruz. Merkür’ün bir de ayrıca Ex Conditione pozisyonunda, yani gündüz haritasında gündüz körü olması, Merkür’ün çok da sağlam bir görüşe sahip olmadığını veya kesitine ait bir bölgede olmadığı için “göremediğini” açıklıyor. Fakat Merkür, kendi MS’si Satürn’den darbe almasına karşın yine de Ay’dan, ki bu Ay Venüs’le KA’da, destek görüyor. Ne var ki Ay KA Venüs, KAD ve Mars tarafından oluşturulan t-kareyle epeyce bir zedeli. Öte yandan gezegenlerden Ay ile Merkür’ün son derecelerde olması da tükenmişliğe, tekrarlara ve sona gelindiğine işaret ediyor; bu son tur.

4. evden muhalefetin söylemlerine ulaşmak istersek yine 3 ev sayarız ve böylece haritanın 6. evine, yani Jüpiter’e geliriz. Özgürlükçü, demokratik hukuk devletine geri dönüş arzusundan, çoğulcu demokrasiden, kamplaşmamadan, kutuplaşmamadan, kimsenin dışarda kalmamasından bahsediliyor ve bu da 6 yöneticisi Jüpiter Terazi geri pozisyonundan anlaşılabilir.

Şimdi denilecek ki bu tespitleri, ki bunlar şu ana ait, nasıl yapabiliriz? Sonuçta bu haritanın günü gelmedi ki, gelecek zamana ait değil mi? Seçim haritası, sandıklar kapandıktan sonra neler olacağını gösteren haritadır, doğru. 24 Haziran akşamı saat 17.00’da, Ankara’da saati donduruyoruz ve “şimdi” anına bir harita çıkarıyoruz. Ne var ki bu harita hem geçmişi hem de geleceği gösterecektir çünkü tüm zamanlar “AN”da eştir ve ondan doğarlar. Bu yüzden de az evvel yapılan tespitleri geçmiş zaman eki kullanarak yapabiliriz. Örnek: İnce halkı kucakladı ve eşitlik, adaletten bahsetti vs. Aynı haritadan geleceği de konuşuyor olacağız.

Son olarak bir “Dip dalga” fenomeni var ki bu da Mars Oğlak 4. evde. Muhalefetin çok kısa bir zaman içerisinde kimsenin beklemediği bir ivme yakalamış olması yücelmiş bu Mars’ın marifeti.

Dolayısıyla doğrulamalar her yönüyle tamamdır, bu harita seçim haritası olmaya yetkindir.

 

 

OKUMA

1] SEÇİM HARİTASI

Bir haritada hayâl, istek ve ideallere ulaşma evi 11’dir, her iki taraftan 10. evlere bakarsak hedefleri görmüş oluruz. 4’ten, yani muhalefetten 11 ev sayarsak haritanın 2. evi olan Akrep’e geliyoruz. Muhalefet açısından yine Mars’tayız ancak Mars kuvvetli olmasına rağmen güven ve istikrar yönünde sözler söyleyen Venüs Yengeç’li iktidar ve Jüpiter-Ay ikilisiyle t-kare yoluyla sıkıştırılıyor. Mars’ın dispozitörü 12’de ve bu ilk bakışta bir dezavantaj, ancak dispozitör Satürn’e Ay ve Jüpiter destekleri var ancak bu ikisi yine t-karede. Bu da muhalefetin gerçi güçlü ama zorlu bir pozisyonda olduğunun göstergesi.

İktidarın 11. evi ise haritanın Boğa yönetimi altındaki 8. evi ve bu evin yöneticisi Venüs de bahsi geçen Ay-Jüpiter ve Mars t-karesinde. Ancak burada Venüs’ün bir avantajı Ay’la KA’da olması. (Ay’ın Yanan Yol’da olduğunu da unutmamak gerekir ve bu pozisyon, iki ışığın yüceliminin karşısında olduğu için, düşme pozisyonu kadar olmasa da yine “düşme” anlamını içinde taşır). Bunun ne kadar geçerli olup olmadığını göreceğiz, ancak bu bir kadın anlamına da gelebilir ve bu da yol ayrımı şeklinde değerlendirilecektir çünkü Ay’ın ikâmetinde Kuzey Düğüm oturuyor.

Hepsini bir araya getirirsek, en azından start noktası olarak epey başa baş bir durumdan bahsedebiliriz. Bir durum burada çok önemli, o da t-kareyle sıkıştırılmış Ay’ın Merkür’den destek alması ki böyle durumlarda t-kare gezegenleri çıkış bularak rahatlar. Merkür, iktidar tarafından sayılırsa 3 ve 12. evleri yöneterek yine 12’de. Bu bir gizlilik durumuna işaret edebilir; gizli bir konuşma, görüşme şeklinde ortaya çıkabilir. Merkür’ü burada engelleyebilecek tek rakip Satürn ise çok optimal bir durumda değil ancak o da Ay-Jüpiter ikilisinden destekli. Merkür’ün daha önce Ex Conditione, yani kesit/sekt dışı olduğundan bahsetmiştim ve harita da gündüz haritası ve bu da “gecesel işler”, siyasî manevralar anlamına gelebilir. Bu durumların tümü iktidarın elini bir parça daha güçlendiriyor. (Bu arada sözü geçen mevzuların ille de seçim gecesi çıkmasına gerek yok, ilerleyen zamanlarda da görülebilir). Aynı Merkür muhalefet tarafından sayıldığında ise 6 ve 9. evleri yöneterek yine 6’da ve bu da muhalefet kanadında (muhtemelen kısa süreli) umut kırıklıklarına veya endişe ya da tedirginliklere yol açabilir.

Venüs’ün Mars tarafından bozulma olasılığının çok yüksek olması, muhalefetin iktidara kuvvetli bir vuruş yapabileceğini gösteriyor fakat daha sonraki aşamalarda, ilerleyen zamanlarda, günlerde, Merkür-Ay ikilisiyle Venüs’ün Mars’la zedelenmiş zor durumu avantajlı bir pozisyona erişebilir mi, soru bu. Erişemese bile bu en azından denenecektir. Ama yine de bu haritaya göre tarafların artık ne kadar kuvvetli oldukları açığa çıkıyor olacak, taraflardan birisi “bugün olmazsa yarın olacak” umudu taşıyabilecek.

Benzer bir duruma Güneş’ten de varabiliriz: Bu haritada Erdoğan anlamına gelen Güneş, 10. evden itibaren 12’de ve Satürn (=muhalefet) karşıtı içinde. Bu onun kayıplarla ilgili olabileceğini gösterir, fakat yanında destek veren bir Merkür var. Ay-Jüpiter ikilisi de Güneş’e destek veriyor ancak bu ikili t-kare baskısı altında. Dolayısıyla Merkür, ki o da 10’dan itibaren 12’de, Güneş’e kuvvetli bir ivme kazandırabilir, onu kuyudan çıkarabilir.

Burada bir başka detay, bir haritanın aynı anda ama farklı cümlelerle geçmişi ve gelecek potansiyelleri gösterebilmesidir. Merkür’ü daha önce Erdoğan’ın Prompter arızası, kafa karışıklıkları vs. şeklinde yorumlamıştık ki dikkat edilirse bu gezegen, Erdoğan’ın evi olan 10’dan itibaren 3 (=dil, konuşma) ve 12. evleri (karışıklık, unutkanlık vs.) yönetiyor. Bunlar seçim süresince gördüğümüz, bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz hususlardı. Geleceği nasıl göstereceğini veya bu defa hangi semboliklerle ortaya çıkacağını ise göreceğiz; bu pozisyon “kayıp” anlamına gelebildiği gibi, “siyasî manevralar” anlamında da değerlendirilebilir. Sonuç olarak buradaki sembolik dili, özellikle “bir kadının etkisi” şeklinde tercüme edebiliriz.

 

2] TÜRKİYE HARİTASI

Öncelikle senelik ve yıllık Profeksiyonları gereği Türkiye 11. ve 6. evlerini yaşıyor. 11. ev, ülkenin geleceği için önemli bir aşamada olunduğunu göstermekte ve özellikle muhalefet açısından, çünkü evdeki Koç’un yöneticisi Mars 4’te. Aylık Profeksiyon evi 6’da ise Jüpiter var ve onun da 7 ile 10. evleri yönetiyor olması, bunun önemli (10) bir seçim (7) olduğuna işaret ediyor.

Türkiye, bu ayın 25’inde ekzakt olacak bir Ay karşıt MC Progressi yaşayacak ki altta haritayı görüyorsunuz.

Yay Ay’ı (muhalefet) özgürlük, macera, değişim, yenilik, yeni bir nefes gibi anlamlara geliyor ancak dispozitörü kendisinden itibaren 12. evde. Bu ev güçlü gezegenlerin gücünün ortaya çıkmasını engeller ve Jüpiter’in Akrep pozisyonu da, Ay Yay’ın ortaya çıkabilmesinin güçlüğüne işaret etmekte; dolayısıyla muhalefet açısından bu pozisyon bir engel şeklinde düşünülebilir. Ancak Ay aynı zamanda “kadın” anlamına geldiği için, burada da belki birtakım gizli kapaklı işlerin varlığından veya tam tersine bir kadın aracılığıyla bu manevraların ifşa edilmesinden konuşulabilir. Bir şekilde bir kader arkadaşı veya arkadaşlığı söz konusu.

Ay’ın 26’sında ise Jüpiter-Pluto transiti tam olacak:

Bu transitin iktidar için anlamı şans olabilir, muhalefet içinse bir yol ayrımına işaret edebilir. Bu da muhalefet açısından bir değişim dönüşüm vaktine karşılık gelecektir. İktidar açısından bir kader arkadaşlığının bitmesi veya üzerindeki kara bulutlar anlamı da ekstra varken, muhalefet açısından bir yeni başlangıç haberine işaret edecektir.

Sonuç olarak iktidarın çok ciddi bir şekilde yara alabileceğini, hatta büyük kayıplarla karşılaşabileceğini düşünüyorum ve bu da yolculuğun sonu demek olabilir, ama ardından ne tür olayların olacağı ayrı bir mevzu. Muhalefet kanadında ise güç, kuvvet görülecek şeklinde bir fikre sahibim.

Hiçbir iç karışıklığa gelmemesi ve barışçıl bir seçim olması dileğimle…

Devrim Yılmazer, 24.06.2018, 14:18:14, İzmir

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.