ASTROKARTOGRAFİ
[Astro*Carto*Graphy]
Copyright © Devrim Yılmazer 21 Şubat 2010, 14:36
Türkiye'nin en güvenilir yaz saatleri tablosu
online survey
Telif haklarının başlama tarihi : 2007 Astro Türkiye © Tüm hakları saklıdır.

Bu web sitesinin tüm tasarım, uygulama ve içerik yönetimi Astro Türkiye ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Bu sitede yer alan grafik, video, makale, yazı ve bilgileri ; AstroTürkiye yazarlarından izin almadan web siteleri, yazılı basın, bloglar, gruplar ve forumlarda yayınlayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Bu konuda İstanbul ve İzmir mahkemeleri yetkilidir.
Mail Gruplarımız


ANASAYFA


AKTÜEL

Türkiye

Dünya

Zodyakta Zaman

Astratempus


BİBLİOTHECA

Astropedia

Bilgi

Astrosanat

Astroproje

Astrospor

Astromizah

Astrotest

Astrodrama


ASTROVİZYON


EKSTRA

Arşiv

Duyurular

Linkler

Site Radiks

Hakkımızda

Kullanım Hakkı

İletişim
KATEGORİLER
survey services
online survey

Twitter Button from twitbuttons.com
"Astrokartografi kartları düz asensiyonda ölçülürler yani kuzey/güney meridyeninin ekvatorla kesişim noktalarını gösterirler. Bunlar mundan pozisyonlar ya da in mundo olarak tanımlanırlar." [Cozzi 1993:177]

Astrokartografide 2 çeşit planet hattından bahsedilir; bunlardan ilki, biraz önce değinilen planet eğrileri (yani düz ya da eğri hatlar) ve ikincisi de bu hatların kesişim noktalarıdır. Kesişim noktaları sadece ana aksların kombinasyonlarından türetilir; bu hatlar ASC - DSC ya da MC - IC hatlarından oluşturulur. Kesişim noktaları normal mantıkla 2 planet hattının konsantrasyon noktası olarak düşünülse de, bu astrokartografide böyle değildir; söz konusu noktalar kare gibi işlerler ve asıl planet hattının 1/3´ü etkisindedirler.

Tolerans değerlerine ilişkin olarak da, bir ACG kartında yaklaşık olarak 1,2 cm'den bahsedilir ve bu da yine yaklaşık olarak her iki yönden (doğu ya da batı) 1100 km'ye karşılık gelir. Kesişim noktaları tolerans değerleri de kuzey ya da güneye doğru 0,15 cm. yani 160 km'dir. [Lewis/Irving 1999:43]

Burada uzun uzadıya hangi planetin hangi hatta nasıl bir enerjiye sahip olduğunu anlatmak istemiyorum; hatların yorumları normal bir harita yorumundan farklı değildir. O nedenle doğrudan örneklere geçelim:
Astrokartografi, gerçi vizüel astrolojinin kökleri astroloji tarihimizin karanlık çağlarına kadar uzansa da, Jim Lewis tarafından bulunmuştur ve tüm planetlerin 4 ana aksta [=ASC, MC, DSC, IC] düz ve eğri çizgiler, hatlar halinde gösterilmesi anlamına gelir; planetler bu kartlarda Pluto MC hattı, Venüs DSC hattı... vb. biçiminde ifade edilir ve örneklerimizden hareketle, Pluto MC´de, Venüs DSC´de... vb. gibi, hangi anlamlara geliyorlarsa o şekilde yorumlanırlar. Dolayısıyla "astrokartografi" ismi altında ilk anlaşılan, kişinin gezegen hatlarının Dünya´nın hangi bölgelerinden geçtiğidir.
             Sonraki Sayfa

Örnek I. Güneydoğu Asya Depremi
2004 Güneydoğu Asya Depremi,
26.12.2004, 07:58:53, 03°N 31´, 95°E 51´
Yukarıdaki harita 230.000 kişinin hayatını kaybettiği Sumatra deprem anı haritası. Haritanın üzerine gelerek büyük halini görebilirsiniz. ASC-DSC aksındaki Şiron-Satürn karşıtlığı önemli. Bu karşıt açı neredeyse ekzakt ve Satürn´ün, yani bir toprak planetinin su burçlarından birinde olması da depremin deniz depremi olarak açılımını simgeliyor. Ayrıca Güneş-Uranüs arasındaki altmışlık görünüm ve ASC'deki Neptün bu haritanın "tsunami" anlamlarını desteklerken, Ay karşıt Pluto ölüm temasını vurguluyor. İlk olarak bu haritayı astrokartografide gösterelim:
2004 Güneydoğu Asya Depremi/Astrokartografi (in mundo)
"İn mundo" seçeneğine göre çıkarılmış bu kartografide Şiron kare MC hattı, deprem merkezinin yaklaşık 10 km. kadar doğusundan geçmekte. Ana haritada Şiron'un karşısında, VII. evde [hayatın sonu] ve Yengeç burcunda [su]  bulunan Satürn vardı, demek ki Şiron'un rengi Satürn kalitesiyle belirleniyor. Bu yüzden Şiron hattını bu örnekte ciddi bir hat olarak görebiliriz.

"İn mundo" seçeneğini terkedip aynı haritayı "zodiacal" seçeneğiyle çıkarırsak, bu defa da Ay üçgen MC hattının deprem merkezinin yaklaşık 82 km. doğusundan geçtiğine tanık oluyoruz. Bu hattı Pluto'yla karşıtlığı nedeniyle önemli olabilecek hatlar listemize almıştık. Uzaklık belki yukarıdaki harita kadar kısa bir mesafe değil ancak Endonezya'nın Kuzey Sumatra başkenti ve  en büyük 3. kenti Medan'a çok yakın 2 hat var: Şiron kavuşum ASC ve Satürn kavuşum DSC.  Dolayısıyla bu 2 hat bile en azından Endonezya civarlarında bir tehlikeye işaret ediyor diye düşünebiliriz.

Altta, aynı haritanın "zodiacal" seçeneğiyle çıkarılmış halini görmektesiniz:
2004 Güneydoğu Asya Depremi/Astrokartografi (zodiacal)