Astrokartografi

Spread the love

astrokartografi

Astrokartografi, gerçi vizüel astrolojinin kökleri astroloji tarihimizin karanlık çağlarına kadar uzansa da, Jim Lewis tarafından bulunmuştur ve tüm planetlerin 4 ana aksta [=ASC, MC, DSC, IC] düz ve eğri çizgiler, hatlar halinde gösterilmesi anlamına gelir; planetler bu kartlarda Pluto MC hattı, Venüs DSC hattı… vb. biçiminde ifade edilir ve örneklerimizden hareketle, Pluto MC´de, Venüs DSC´de… vb. gibi, hangi anlamlara geliyorlarsa o şekilde yorumlanırlar. Dolayısıyla “astrokartografi” ismi altında ilk anlaşılan, kişinin gezegen hatlarının Dünya´nın hangi bölgelerinden geçtiğidir.

“Astrokartografi kartları düz asensiyonda ölçülürler yani kuzey/güney meridyeninin ekvatorla kesişim noktalarını gösterirler. Bunlar mundan pozisyonlar ya da in mundo olarak tanımlanırlar.” [Cozzi 1993:177]

Astrokartografide 2 çeşit planet hattından bahsedilir; bunlardan ilki, biraz önce değinilen planet eğrileri (yani düz ya da eğri hatlar) ve ikincisi de bu hatların kesişim noktalarıdır. Kesişim noktaları sadece ana aksların kombinasyonlarından türetilir; bu hatlar ASC – DSC ya da MC – IC hatlarından oluşturulur. Kesişim noktaları normal mantıkla 2 planet hattının konsantrasyon noktası olarak düşünülse de, bu astrokartografide böyle değildir; söz konusu noktalar kare gibi işlerler ve asıl planet hattının 1/3´ü etkisindedirler.

Tolerans değerlerine ilişkin olarak da, bir ACG kartında yaklaşık olarak 1,2 cm’den bahsedilir ve bu da yine yaklaşık olarak her iki yönden (doğu ya da batı) 1100 km’ye karşılık gelir. Kesişim noktaları tolerans değerleri de kuzey ya da güneye doğru 0,15 cm. yani 160 km’dir. [Lewis/Irving 1999:43]

Burada uzun uzadıya hangi planetin hangi hatta nasıl bir enerjiye sahip olduğunu anlatmak istemiyorum; hatların yorumları normal bir harita yorumundan farklı değildir. O nedenle doğrudan örneklere geçelim:

Örnek I. Güneydoğu Asya Depremi

1

2004 Güneydoğu Asya Depremi,
26.12.2004, 07:58:53, 03°N 31´, 95°E 51´

2

Yukarıdaki harita 230.000 kişinin hayatını kaybettiği Sumatra deprem anı haritası. Haritanın üzerine gelerek büyük halini görebilirsiniz. ASC-DSC aksındaki Şiron-Satürn karşıtlığı önemli. Bu karşıt açı neredeyse ekzakt ve Satürn´ün, yani bir toprak planetinin su burçlarından birinde olması da depremin deniz depremi olarak açılımını simgeliyor. Ayrıca Güneş-Uranüs arasındaki altmışlık görünüm ve ASC’deki Neptün bu haritanın “tsunami” anlamlarını desteklerken, Ay karşıt Pluto ölüm temasını vurguluyor. İlk olarak bu haritayı astrokartografide gösterelim
2004 Güneydoğu Asya Depremi/Astrokartografi (in mundo)
3

“İn mundo” seçeneğine göre çıkarılmış bu kartografide Şiron kare MC hattı, deprem merkezinin yaklaşık 10 km. kadar doğusundan geçmekte. Ana haritada Şiron’un karşısında, VII. evde [hayatın sonu] ve Yengeç burcunda [su]  bulunan Satürn vardı, demek ki Şiron’un rengi Satürn kalitesiyle belirleniyor. Bu yüzden Şiron hattını bu örnekte ciddi bir hat olarak görebiliriz.

“İn mundo” seçeneğini terkedip aynı haritayı “zodiacal” seçeneğiyle çıkarırsak, bu defa da Ay üçgen MC hattının deprem merkezinin yaklaşık 82 km. doğusundan geçtiğine tanık oluyoruz. Bu hattı Pluto’yla karşıtlığı nedeniyle önemli olabilecek hatlar listemize almıştık. Uzaklık belki yukarıdaki harita kadar kısa bir mesafe değil ancak Endonezya’nın Kuzey Sumatra başkenti ve  en büyük 3. kenti Medan’a çok yakın 2 hat var: Şiron kavuşum ASC ve Satürn kavuşum DSC.  Dolayısıyla bu 2 hat bile en azından Endonezya civarlarında bir tehlikeye işaret ediyor diye düşünebiliriz.

Altta, aynı haritanın “zodiacal” seçeneğiyle çıkarılmış halini görmektesiniz:

2004 Güneydoğu Asya Depremi/Astrokartografi (zodiacal)
4

Aslında ilk başta yapmam gerekeni şimdi yapacağım çünkü Greenwich’e göre oluşturulmuş Satürn karşıt Şiron tam anına bakacağız. Depremin bu dev konstelasyon altında gerçekleştiğini düşünüyorum; büyük olaylar büyük görünümler altında vuku bulur.

Bu karşıtlığın ekzakt anı Astro.com efemerisinde 28 Aralık 2004, 05.29 UT olarak verilmiş, saniye verisi malesef yok. SF’de de 2 planetin saniyelere kadar eşitliği, ilk olarak UT’ye göre 05:28:49’da başlıyor. SF’ye göre alalım:

5

Deprem anı haritasındaki Satürn-Şiron karşıtlığı burada II-VIII aksına taşınmış ve ölüm temasını daha da vurgulamış. Bu karşıtlığa, kavuşumuyla yine VIII. ev yöneticisi Ay eşlik ediyor. Bunun dışında ASC’de Pluto’nun ve XII yöneticisi Mars’ın da bulunduğunu görmekteyiz.

Aşağıda bu ana göre çıkarılmış astrokartografik haritaya bakılacak olursa, (Aslında Local Space hatlarını da kattığımız zaman tablo daha bir netleşiyor ancak konumuz sadece kartografik hatlar olduğu için bunu şimdilik es geçiyorum) IC üçgen Uranüs kartografik hattının deprem merkezine en yakın pozisyonda bulunduğu görülüyor.

Radikse göre Uranüs Balık burcunda ve ASC’deki 12 yöneticisi Mars’ı kare açıyla görüyor: Kusursuz bir deprem örneği çünkü hem Uranüs hem de XII. ev işin içinde. Güneş ise Uranüs’le önemli bir altmışlık açı kuruyor [deprem].

Bu arada bir de küçük bir not düşeyim, dikkat etmişsinizdir: Astrokartografik hatlar yukarıda da görüldüğü gibi IC üçgen Uranüs biçiminde yazılmışsa, yani açıları gösteriyorsa, bu, açılı kartografi olarak adlandırılır. Açılı olmayan sembolizasyon, örneğin Güneş MC, Neptün IC… vs. biçiminde yazılır ki bunu en başta belirtmiştim.

Son olarak bu hat, deprem merkezine yaklaşık 110 km., Güneş kare ASC/DSC ise 114 km. mesafede bulunuyor.

Şiron karşıt Satürn tam an /Astrokartografi (in mundo ve zodiacal)
6
Örnek II. TC´de 1999 Güneş Tutulması,
11.08.1999, 14:08:28, Ankara/TR
7

1999 Güneş tutulmasının Ankara merkezli haritasındaki görüntüsü çok da iç açıcı değil çünkü ilkin Şiron tutulmanın I. evinde ve bu cismin etkilerinin ne kadar ağır olabileceğini Güneydoğu Asya depreminde yeterince acı biçimde tecrübe etmek zorunda kalmıştık. Pluto da ASC’de konumlanmış durumda. Demek ki elimizde oldukça sert etkili bir harita var.

Diğer yandan bir başka ilgi çekici konstelasyon şu, hatta bence en önemlisi: Merkür-Neptün-Jüpiter sabit t-karesi. Neptün Kova’da “deprem ve hareketlilik”, Jüpiter Boğa’da “sabitlik ve toprak” (Jüpiter aynı zamanda IV. ev yöneticisi)  ve Merkür de VIII. ev yöneticisi olduğu için “ölüm”ü temsil ediyor. Dolayısıyla buradaki t-kare, haritanın itici gücünü ve en önemli noktalarından birisini temsil ediyor. Tutulma haritasının Greenwich merkezli olanına da göz atalım:

1999 Güneş Tutulması,
11.08.1999, 12:08:30, Greenwich/ENG
8
Bu harita, Ankara merkezli haritadan daha direkt, daha net. Yukarıdaki satırlarda sözü geçen sabit t-kare; “hayatın batışı”, “toprak” ve “önemli olay” anlamlarına gelen IV-VII ve X. ikametlerde, yani köşe evlerinde konumlanmış. İlaveten ASC’de Akrep Mars’ı, IV.evde bulunan, yani topraklardaki hareketliliği gösteren Uranüs, bu evin yöneticisi Satürn’ün VII. ev pozisyonu ve ikinci t-kareyi oluşturan Uranüs, Satürn ve Güneş-Ay kavuşumu, bu haritanın ne kadar ters, ne kadar ölümcül olduğunun göstergeleri.

Ankara ve Greenwich merkezli 1999 Güneş Tutulması / Astrokartografi (in mundo)
Şimdi bu haritayı astrokartografik olarak gösterelim, bakalım nelerle karşılacağız:
11.08.1999, 14:08:30, Ankara/TR, 12:08:30, Greenwich/ENG
10

Bu harita “in mundo” seçeneğiyle çıkarılmış olanı. Eğer Solar Fire kullanıyorsanız, bu haritalara Solar Maps’te “Lines” seçeneğiyle ulaşırsınız. İşte tam burada “in mundo” ve “zodiacal” seçeneklerini de görebilirsiniz.

Her neyse… Yukarıdaki kartografi haritasında sol taraftaki mavi hat, Jüpiter üçgen MC hattı. Deprem merkezi ise, hattın sol tarafında bulunan “Karamürsel” kelimesinin son harfi civarlarında konumlanmış. Jüpiter’in önemini ve bağlı bulunduğu t-kareyi yukarıdaki satırlarda belirtmiştik. Bu hat, deprem merkezinin 42 km. batısında bulunuyor.

Şimdi bir de “zodiacal” seçeneğiyle bakalım, çünkü bir önceki harita “in mundo” idi:

Ankara ve Greenwich merkezli 1999 Güneş Tutulması / Astrokartografi (zodiacal),
11.08.1999, 14:08:30, Ankara/TR, 12:08:30, Greenwich/ENG
11

Burada ise Jüpiter üçgen MC hattının tam olarak deprem merkezinden geçtiğini görmekteyiz. Jüpiter, Ankara merkezli tutulma haritamızda “topraklar” temsilcisi IV. evi yönetiyordu ve sabit t-kareye bağlıydı, bir kez daha hatırlatalım.

Aynı haritayı Ankara değil de Greenwich merkezli çıkarsaydık (saati tabi ki 12:08:30 olarak düzelterek), hatların yerlerinde yine de bir değişiklik olmayacaktı, bunu da önemli bir dip not olarak aktarmak istiyorum. SF’de kendiniz de bakabilirsiniz.

Sırada deprem anı haritası ve hatları var:

13

ASC yöneticisi Ay Akrep’te. Bunun dışında büyük kareler var;  Merkür-Neptün-Ay-Jüpiter ile Satürn-Mars-Uranüs-Kuzey Ay Düğümü. Hepsi sabit büyük kareler ve köşe evleri ile sabit evlerdeler. İlaveten depremi sembolize edebilecek her türlü ikameti de yönetiyorlar, bu durum çok açık olduğu için fazla dallandırıp budaklandırmıyorum.

Aşağıda bu haritanın önemli öğelerinden birinin, yani VII ve VIII. ev yöneticisi Satürn hattının, ilk kartografide deprem merkezinin çok yakınlarından geçtiği, ikinci kartografide ise oldukça uzak kaldığı görülüyor.

Gölcük Depremi Astrokartografi (in mundo)
17.08.1999, 03:01:39
14
Gölcük Depremi Astrokartografi (zodiacal)
17.08.1999, 03:01:39
15

Şimdi de hepsini bir toparlayalım:

1. Her iki örnekte de, depremleri sembolize ettiğini düşündüğümüz büyük konstelasyonların (ilk örnekte Satürn karşıt Şiron ve ve ikinci örnekte Güneş kavuşum Ay) tam anlarını belirledik.

2. Haritalarda önemli olabilecek gezegenlere, noktalara vs. baktık ve ne anlama geleceklerini belirlemeye çalıştık.

3. Söz konusu tam an haritalarını Greenwich merkezli çıkarttık, ancak ister Greenwich ister Ankara isterse Medan olsun hatların değişmediğini gördük.

4. Ayrıca tüm örneklerde olay anı haritaları ve hatlarına da baktık.

Bu örneği bitirmeden önce unutmadan deprem merkezini de vereyim:  40.44N 29.51E [http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1999/eq_990817/, 3 Şubat 2010] veya 40.45N  29.57E [http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/mudim/kat_list.asp, 21 Şubat 2010]

Örnek III. WTC Saldırısı,
11.09.2001, 08:46, New York City/USA

Son örneğimiz WTC saldırısı. Öncelikle, deminden beri yaptığımız gibi, Satürn-Pluto tam an haritasını Greenwich’e göre çıkaracak ve hatları belirleyeceğiz [Satürn-Pluto, çünkü olay bu büyük konstelasyon altında gerçekleşti], ardından da saldırı anı haritasının hatlarına bakacağız.

Tam an haritasına bakalım. Astro.com, tam anı 18:20, Solar Fire ise 18:16:35 olarak veriyor. SF’yi tercih edelim:

Satürn-Pluto tam an,
11.09.2001, 18:16:35, Greenwich/ENG
16

Haritada bana kalırsa en önemli öğelerden birisi Mars. Hem kendi anlamı gereği [savaş, yıkım, saldırı] hem yönettiği ikametler gereği [X, XI ve kapalı III: önemli bir olay, uçak ve yine uçak; Bills 1971:5] hem de ilişkide bulunduğu öğeler bakımından [Mars kavuşum Pluto: yıkıcılık, Mars XII’de: kendini feda etme saldırısı, Mars üçgen Güneş: Güneş VIII yöneticisi, ölüm ve terör, Mars üçgen Merkür: Merkür IX yöneticisi ve VIII’de: din ve saldırı, terör] birincil pozisyonlardan birine sahip.

Şimdi hatların nereden geçtiğine göz gezdirelim

Satürn-Pluto tam an Astrokartografi (zodiacal)
11.09.2001, 18:16:35 Greenwich/ENG
17
Tabloya dikkatlice bakın: Burada Mars üçgen MC hattının tam olarak New City üzerinden, yani ikiz kulelerin bulunduğu yerden geçtiği görülüyor. Bu arada, söz konusu kartografi haritası zodiacal seçeneğiyle çıkarıldı. In mundo seçeneğini işaretleseydik, hattın merkezden 106 km. kadar sol tarafta olduğunu görecektik:
Satürn-Pluto tam an Astrokartografi (in mundo)
11.09.2001, 18:16:35 Greenwich/ENG
18

Bir sonraki durak olarak saldırı anı haritasını alalım. Olay, 5 Ağustos’taki Satürn-Pluto ekzakt karşıtının hemen ardından, yaklaşık 1 ay sonrasında gerçekleşti. Açının işlerliği kuşku götürmemektedir çünkü bir süre sonra Satürn geri dönüşüne başlayarak karşıtlığın sıcaklığının göstergesi oldu. Bu iki cismin birlikteliği de insanlık tarihinin büyük olaylarına, savaşlarına, felaketlerine…vb. karşılık gelir. Yukarıdaki harita zaten bunun bir deliliydi.

Saldırı haritası şöyle:

19

Haritadaki Uranüs-Şiron altmışlığı, yaranın tabiatında modern dönem aletlerinin etkili olacağını gösteriyor ki bunu da “uçak” olarak belirtmek yanlış olmaz. Bunu, VIII. ev (terör, saldırı) yöneticisi Venüs de Uranüs´e karşıt açı kurarak iyiden iyiye destekliyor.

Haritanın en dikkat çekici objesi Merkür çünkü ASC´deki konumuyla kendisini yeterince gösteriyor. Merkür´ün aynı zamanda IX. evin sahibi olması ve VIII. ev Venüs´ü ve Satürn’le altmışlığı, “din ve terror” konu başlıklarının birlikteliğini vurguluyor. Bu Merkür, ayrıca “ikiz kuleleri” de (İkizler) simgeliyor.

Uranüs´ün haritanın V. evdeki konumu ile evin sahibi Satürn´ün ve Uranüs´ün Merkür ile açısı, bu saldırının Dünya´nın ticaretinin (Merkür) kalbinde (V. ev) olacağının göstergeleri oldular.

İlaveten Merkür, haritada hem ASC´de konumlanması ve hem de Satürn´e çok yakın seyretmesi nedeniyle, Satürn-Pluto mundan konstelasyonunu da harekete geçirmiş oldu. Alttaki haritada New City’den Merkür kavuşum ASC ve yine yakınlarından da ayrıca bir terör sembolizasyonu olan Satürn hattı geçiyor.

Son olarak, yine her 2 seçenekli kartografileri gösteriyor ve yazımı noktalıyorum:

 WTC Saldırısı Astrokartografi (zodiacal)
11.09.2001, 08:46
New York City/USA
20
WTC Saldırısı Astrokartografi (in mundo)
11.09.2001, 08:46
New York City/USA
21

Kaynakça

Cozzi, Steve: Die Astrologie des Standortes, Chiron Verlag, Mössingen, 1993
Lewis, Jim/Irving, Kenneth: Astro*Carto*Graphy: Die Magie des Ortes, Edition Astrodata, CH – 8907 Wettsvill, 1999
Meridian: 6/1999
Bills, Rex E.: The Rulership Book, Tempe, 1971

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.