ASTROLOJİ VE ASTROLOG TERİMLERİ ÜZERİNE BİLGİLENDİRME

zodyak-şirket-logosu

 

 

12 Aralık tarihinde Posta Gazetesi’ne hitaben yazdığımız mini bir bilgilendirme metnine gelen bir kaç tepki ve bu tepkinin devamı nedeniyle, ŞİRKET MİSYONUNDA ve ANA SÖZLEŞMENİN 2, 4 ve 5. maddelerine de uygun olarak halkı astroloji ve astrolog tanımları konusunda bilinçlendirmek için bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

 

Posta Gazetesi’ne hitaben yapılan mini bilgilendirme şu şekildeydi:

“Bugün Posta Gazetesi’nde rastladığımız bir rüya yorumu sütununda “astrolog” ibaresini görmemiz üzerine Astroloji Derneği’ne ait şu bildiriyi, “astrolojinin ne olmadığını” tekrar paylaşma gereği duyuyoruz ve Posta Gazetesi’ni halkı yanıltan bu yanlışı düzeltmeye davet ediyoruz, ilgili sütununuzda; ya astrolog ibaresine dayanılarak içerik olarak astroloji ele alınmalıdır veya “astrolog” ibaresi kaldırılmalıdır.” Link: https://www.facebook.com/AstrolojiTurkiye/posts/1038512796169355

 

Metinden de açıkça anlaşılacağı üzere bu bilgilendirme hem Posta Gazetesi’ne yapılmış, hem de Zodyak Astroloji şirketinin sahibi olduğu Astroloji Türkiye resmi Facebook Sayfası’nda yayınlanmasından da anlaşılacağı üzere halkı bilinçlendirmek adına da yayınlanmıştır. Örnekteki Posta Gazetesi de bugün halkın geniş kesimine ulaşan bir gazetedir ve halkı bu konuda uyarmak da bu yüzden elzem olmuştur.

 

Şirket kurulduğu 2010 yılından bu yana ve şirket ortakları da 20 yılı aşan amatör geçmişlerinde zaman zaman bu bilgilendirmeleri yapmaktadır. Yeni bir bilgilendirme çeşidi değildir. 2001 yılında kurdukları ve Türkiye’de ilk defa ücretsiz astroloji dersleri verdikleri ve bugün de arşivine ulaşılabilir olan grup bunun güzel bir örneğidir.

 

Her şirketin iştigal konusu dahilinde halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, halkın yanıltılmasını önlemek gibi misyonları, özgürlükleri ve hakları vardır ve astroloji iştigal konusu da bu konuda bir istisna değildir. Örneğin bugün bir çay markası, bir gazetede rutin görünen “ıhlamur” fotoğrafının başında “çay” yazıyor olması konusunda bilgilendirme yapabilir. Kimse böyle bir durumda çay markasının ıhlamuru kötülediğini düşünmez. Veya bir gurme, “psikolog yorumluyor” başlığı altında yemek tarifleri verilmesini açıktan eleştirebilir, kendi takipçilerini ve/veya daha geniş bir çevreyi bilgilendirmek amacıyla bunu yanlış bulduğunu ilan edebilir.

Fakat ne yazık ki astrolojinin zar zor anlaşılmaya başlandığı bugünlerde konu dışına sapılarak farklı algılar ana akım ve sosyal medya aracılığıyla da çeşitli şekillerde saptırılıyor. Bu nedenle: Astroloji iştigal konusu ile diğer iştigal konularının ayrılığı ülkemizde çok net değil. Falcılıkla, astronomiyle, rüya yorumlamayla, tarotla, dini inançla vb. karıştırılabiliyor: Çay ile ıhlamuru, psikologla gurme arasındaki farkı bilmemek gibi. Bu nedenle bu bildirinin altında çeşitli otoritelerin astroloji tanımına ilişkin bilgilendirmelerini de bulacaksınız.

İsteyen herkes astroloji öğrenebilir, astrolojik yorum yapabilir. Fakat “astrolojik tekniklerin kullanılmadığı bir mecrada”, “astrolojik teknikleri kullanan” anlamına gelen astrolog ünvanını kullanmak ve/veya bunu savunmak pek doğru olmasa gerekir.

Şirketler konuya odaklıdır, istisnalar haricinde bireylerle ayrı ayrı iletişim kurmak mecburiyetinde değildir, bu durum halkı bilinçlendirmek olmaz, üstelik bu durum bir süre sonra sistemle değil bireylerle uğraşmak haline gelir. Zodyak Astroloji şirketinin astrologları, öğrencileri ve takipçileri bireylerle değil sistemle uğraşmayı tercih etmektedir.

Bireyler kendilerine düşen paydan sorumludurlar. Bu sorumluluğu da oluşturdukları etik ahlak ve bu etik ahlakı uygulama gücüyle ya gerçekleştirirler ya da gerçekleştirmezler, sistem bireylerden oluşuyor olsa da bireyleri kıstas almaz ve bireyler hem kendilerini, hem hitap ettikleri kesimi, hem de kullandıkları araçları ellerinden geldiğince yanıltmama sorumluluğundadırlar.

Şirket misyonunda da açıkça belirtildiği ve ana sözleşme maddelerine de uygun olarak böyle bildiriler eskiden de olduğu gibi devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz

Zodyak Astroloji Yayıncılık Mat. San. Es. D. Öz. Eğ. San. Tic. Ltd. Şti.

 

 

Astrologlar Daniela Weise & Ludwig Klemens’in tanımı: Onlar [=astronve logos], astrolojiyi, göksel vücutların hareketlerinin, Dünya’daki insanlar ve olaylar için uyarlanabilecek derin bir anlamının olduğu şeklinde tanımlarlar.

Astrolog Elisabeth Teissier’in tanımı: Karakteri belirleme ve astral tesirlerin, açıların, yıldızların ve burçların araştırılması yoluyla insanın kaderinin tahmin edilmesi sanatıdır. Gök ile yeryüzü arasındaki ilişkinin bilgisidir.

Astrolog Gertrud I. Hürlimann’ın tanımı: Astron [yıldız] ve Logos [ruh veya yüksek mantık, yüksek akıl] kelimelerinden oluşturulan astroloji, makrokozmos ile mikrokozmos arasındaki ilişkinin, ‘yukarıdaki nasılsa aşağıdaki de öyledir’ şeklinde olan analoji prensibine dayanan bilgisidir. Astroloji, insanı kozmosun bir parçası ve doğanın yapıtaşı olarak gören ve doğanın kendisiyle aynı kanunlara tabî tutan temel bilgidir.

Astrolog Lars Steen Larsen’in tanımı: Denilebilir ki astroloji, insanın evrenle karşılaşmasının sembolik bir resminin ve insanın açılımının bir taslağıdır. Bu karşılaşma ve açılım 2 prensiple belirlenir: Kaos ve düzen. Astroloji, kaos ile düzen arasındaki karşılaşmada ortaya çıkan değişimleri anlatır ki zaman da bu değişimlerle bağlantıdadır.

Astroloji Tarihi Araştırmacısı Kocku Von Stuckrad’ın tanımı: Çok genel konuşulacak olursa astroloji, göksel fenomenlerle dünyevi olaylar arasındaki bağlantıyı sorar.

Meydan Larousse tanımı: Yer olayları üstüne yıldızların etkisini belirtmeğe ve bu etkileri gözönünde tutarak geleceği önceden haber vermeğe dayanan müneccimlik sanatı.

Wikipedia tanımı: Astroloji, [Yun. „αστρολογία“ – kelime anlamı olarak ‘yıldız bilgisi’], belirli göksel vücutların, öncelikle Güneş sisteminin gezegenlerinin konumlarının, sistematik biçimde antropolojik-mitolojik bağlamda yorumlanmasıdır.

Duden tanımı: Duden’e göre astroloji; mekânın, göksel vücutların hareketlerinin ve mekân ile zamana bağlı koordinasyonla ilgili kesişim noktalarının matematiksel yorumundan, dünyevî olaylara ilişkin hüküm vermeyi ve onların gelişimlerini çeken öğretidir.

 

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.