ASTROLOJİK DANIŞMANLIK

Spread the love

 

 

1

 

 

 

Astroloji yaşam yolunun rehberidir.

 

Şimdiye kadar verdiğiniz tüm kararların doğru olduğunu hayal edin.. Astroloji yüksek olasılıklarla, doğru seçimler yapabilmenize, doğru zamanda doğru yerde olabilmenize olanak sunar..

Astrolojik bir danışmanlığa neden ihtiyaç duyulur? Herşeyden önce içimizde bu soruya kesin ve net bir cevap verebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla danışma için başvurduğunuz zaman, belirli ana noktalara dikkat etmek zorundasınız.

İlk olarak, astroloji zamanın kalitesidir. Bu deyimi her ne kadar bir solukta telafuz etsek de o kendi içerisinde başlı başına bir ağırlık taşıyor.

Zaman iki temel üzerine kuruludur; bunlardan ilki ölçülebilir, nicel zamandır ve günlük hayatımızda bildiğimiz üzere, saatlerin akmasından başka birşey değildir; bugün saatlerimiz 13:00´ü gösterirken biraz zaman geçtiğinde 14:00 olacak. Tabi ki bu, özünde bize ait tecrübeler dünyasını, yani geçmiş, şimdi ve gelecek zamanları ölçebilmek ve sistematize edebilmek gibi bir amaca hizmet eder. Kendi tarihimizi nicel olarak değerlendirebilmek zamanın bu yönünün özelliğidir; böyle bir oluşumla kronoloji oluştururuz.

Ancak ikinci ve bizler için en önemli olan kısım, her anın belirli bir kaliteye sahip olduğu gerçeğidir; buradan hareketle, hiçbir an -çok aşırı benzerliklerin görüldüğü durumlarda dahi- birbiriyle aynı değildir. Örneğin bir savaş ortamında doğmuş bir kişi, o atmosferi kendi doğum haritası içinde şu veya bu konuda yaşar. Ve yine aynı noktadan hareketle, zaman tabi ki belirli bir kalite taşır çünkü örneğin doğumhanede bebeğinin doğmasını bekleyen bir kişi, o bekleme anını uzun ya da kısa olarak değerlendirir ve kendi psikolojisinde o şekilde yaşar. Halbuki bilindiği üzere bu tip bir durum olasılık dahilinde bile değildir; her an aynı akışa sahiptir, 1 dakika diğer 1 dakikadan daha uzun ya da kısa olamaz.

Fakat denildiği gibi, insanı insan yapan ve örneğin bir robottan ayıran kısım, bizlerin zamanı hem nicel ve hem de nitel olarak değerlendirebilme özelliğimizde yatıyor. Konuları ve özneleri subjektif olarak, kendi açımızdan değerlendirebilme yetimiz yüzünden, zamanı bir değil iki türlü yaşıyoruz. Zamanın subjektif bir özelliğinin de olabilmesi, kendi gerçekliğimiz ve varoluşumuzu, yani olaylara yaklaşım tarzımız ile onları değerlendirmemizi aynı zamanda bu özellik üzerine kurmamızı da sağlıyor tabi ki. Zamanın kalitesiyle anlaşılması gereken işte bu kalitedir ve astrolojide de bu kaliteyi sembolikleriyle gösteren ya da onlara işaret edenler, bir horoskopta kullandığımız tüm enstrümanlardır.

Peki nasıl olur da gezegenler hayatımız hakkında belirli yargılarda bulunabilir ve hatta daha da ötesine giderek bizleri bekleyen hakkında haber verebilir? Bu sorunun görülebilen bir tek cevabı olabilir ve o da, herşeyin birbiriyle içiçe olduğu ve objenin subjeden ve subjenin de objeden ayrı olamayacağıdır ki objeyle reel olayları ve subjeyle de semboller dünyası aracılığıyla reel bir olaya yüklenen anlamları kastediyoruz. Topun sahanın tam ortasında durduğu – ki bu hakikate objektif bakıştır – bizler için öyle çok da anlam teşkil eden bir özellik olamaz; en azından hakikatin tek kolunu oluşturamaz. Ben nereden bakıyorsam ve ne şekilde gözlemliyorsam, top oradadır. Gözleneni gözlemciden ayrı düşünemeyiz. Ve işte buradan hareketle, gezegenleri de bizlerden bağımsız, ayrı gerçeklikler olarak algılayamayız. İnsan hayatı sadece objektif hakikat üzerinde değil, aynı zamanda da semboller dünyası üzerine kuruludur.

İnsan hayatı da bu anlatılanlar temelinde iki koldan oluşur: Birinci kol, birşeyin var olmasıyla ilişkilidir ve buna örnek olarak bir olayı gösterebiliriz. Olay; bildiğimiz, yaşamış olduğumuz ve gerçekliğinden şüphe edemeyeceğimiz bir konu olarak bulunur. İkincisi de insanın bu olaya bir anlam verebilmesi ve onu kendi subjektif gerçekliğine göre değerlendirebilmesidir. Yani olayın kendisi nicel ve onu anlamlandırma da nitel hakikatlerdir. İyice bir düşündüğümüz zaman, astrolojinin de bundan çok farklı olmadığını algılayabiliriz. Çünkü astroloğun da bir olayı yorumlayabilmesi için, ilkin varolan bir şeye [örneğin gezegene] ve ikinci olarak da onun semboliğine ihtiyacı olur.

Eğer herşey [olay ya da fiziksel olarak varolan şeyler ve yorum] birbiriyle iç içeyse ve belirli bir etkileşim halindeyse ve biri olmadan diğerinin bir anlamı yoksa, o taktirde bir gezegenin de hayatımız hakkında belirli sembolik yargılara varabilmesi mümkündür. Bunda çok fazla şaşılacak birşey yok. Herşey tek bir kökten kaynaklandığına ve insan yaşamı da sadece maddi gerçekler üzerine kurulu olmadığına göre, o herşeyin hem niceli hem de niteli kendi içinde barındırabilmesi imkansız olamaz.

İkinci bir husus, şimdide varolan birşeyin [=doğum haritasının] nasıl olur da hem geçmişi hem de geleceği birarada barındırabildiği konusudur. Ancak bunu da çok garip görmemeliyiz çünkü dikkat edildiği zaman, hem geçmiş ve hem de geleceğin tek bir noktadan, şimdi noktasından kaynaklandığını idrak edebiliriz; geçmişi düşündüğümüz zaman bu düşünsel eylemi şimdi anında yapmış oluyoruz.. Öyle ya, şu an siz bu satırları okurken “bir önceki cümlede ne yazıyordu?” derseniz, geçmişe dönmek zorundasınız ve bunu da şu anda yapmak mecburiyetindesiniz. Gelecek için de aynı durum söz konusu; geçmiş ve gelecek hakkında düşünürseniz, bunu şu an içinde, şimdi anında gerçekleştirebilirsiniz. Başka bir olasılık yok. Dolayısıyla şimdi anında çıkarılan bir doğum haritası da, demek ki hem geçmişimizi ve hem de geleceğimizi kendi bünyesinde barındırabilir.

Tekrar ilk cümlelerin içeriğine gelirsek, astrolojik bir danışmanlığa yine iki türlü ihtiyaç duyulduğunu anlayabiliriz ve bu iki kol da, kader ve özgür irade konularıdır. Bu konuya zamanı geldikçe sayfalarımızda değiniyoruz ancak danışmanlık da denildiği gibi bu iki temel üzerine kuruludur.

Eğer konuya (özgür) irade çerçevesinde bakıyorsanız, o taktirde astrolojik bir danışmanlık, size belirli eğilimleri göstererek kendilerine karşı önlem alınabilecek olaylar hakkında önlem alabilmenizi sağlayabilir. Ötenizde duranı bilebilmek ya da en azından fikir sahibi olabilmek, o konuda hiçbir fikriniz olmamasından her zaman iyidir. Eğer daha kadersel bir anlamda bakıyorsanız, o taktirde astrolojik bir danışmanlık size yine bir fayda sağlayabilir çünkü o zaman da olayları karşılarken psikolojik bir rahatlık içinde olursunuz ve bu da bir avantajdır. Dolayısıyla astrolojik bir danışmanlık, size hangi açıdan yaklaşırsanız yaklaşın kati surette fayda getirecektir. Bu bakış açısı Batlamyus tarafından yaklaşık 2000 sene önce ifade edilmiştir.

Sonuç olarak toparlayacak olursak, bu çok çekici, ilginç ve dopdolu bilim birkaç faydayı aynı anda sunabiliyor:

1. Astroloji, mikro tabanda doğa yasalarının idrak edilebilmesini sağlar. Bir astrolog eğer mikro olandan bahsediyorsa, bununla kastedilen öncelikle insan, daha geniş anlamda da en büyük ve en kapsayıcı olanın en alt basamağında yatandır. Kişi zaman zaman kendisini tanıyamayabilir ya da bunu başarsa dahi önünü görmekte zorluk çekebilir. Astroloji, kişiye sadece olayın karakterini değil, ama aynı zamanda zaman aralığını da gösterebilir. Dolayısıyla kişinin kendisini tanıması, kişinin kendisiyle barışık yaşaması anlamına da gelir ki zaten birçok konuda sıkıntılara, dertlere bu yüzden sahip oluyoruz. Kendimizi kabul etmemiz, kendimizle hiçbir zaman galibiyetle ayrılamayacağımız amansız mücadeleler içerisine girmemizi de önleyebilir; bu çok büyük bir avantajdır ve daha olumlu yaşamamızın da anahtarıdır. Birey tabi ki her zaman için olayları kaldırabilecek ya da onları kabul edebilecek güçte olmayabilir ancak astrolog, kişiye kendisinin dahi farkında olmadığı yönlerini gösterebilir. Kayıtsız şartsız kabul edilmesi gereken, herkesin tabiatının bir yasası olduğunun görülmesidir ve kendi doğa yasalarının farkında olan kişi, diğerlerine oranla her zaman avantajlıdır.

2. Astroloji, makro tabanda doğa yasalarının idrak edilebilmesini sağlar. Bu, yukarıda bahsedilenlerin bir üst aşamasıdır ve kişinin kendisinden sıyrılıp, kendisini kapsayana yaklaşmasını kasteder. Örneğin 1. noktada anlatılanlar kişinin daha çok kendisiyle, bireyiyle ilişkili olan kısımdı; burada ise birin değil çokun yapısı anlaşılmaya çalışılır. Buna da ülke, şehir ya da kurum/kuruluş haritalarıyla ulaşmak mümkündür. Bir kurumla, bir ülkeyle, bir inisiyatifle aranızda nasıl bir ilişki var? Neden x ülkesi, size y ülkesinden daha uyumlu geliyor, oralardan gelen insanlarla neden daha iyi anlaşıyorsunuz? biçiminde sorulara, makro tabanda çalışan astrolojiyle cevaplar bulunabilir.

Dolayısıyla astroloji, kişinin kendisi ve çevresini ya da kendisinden çok daha kapsamlı olanı tanıyıp anlayabilmesi konularında aslında eşsiz bir hazinedir ve yeri de herhangi başka birşeyle doldurulamaz. Buradan hareketle bahsi geçen bu temel noktalara her şekilde dikkat ediniz.

 

Devrim Dölen & Devrim Yılmazer

 

 

Devrim DÖLEN

3 Mart 1977 İstanbul doğumludur. Astrolojiyle 1992 senesinde tanışan Dölen, 1999 senesinde üniversiteyi yarım bırakarak astrolojiyle profesyonel anlamda ilgilenmeye başladı. Amerika’da ve Türkiye’de faliyet gösteren çeşitli astroloji ve istatistik gruplarıyla birlikte kendini uzun bir süre astroloji araştırmalarına verdi. Bunların bazılarını hakemli dergilerde, bazılarını da internet aracılığıyla paylaştı.

1999 senesinde kurulan Gizemciler grubunun kurucuları arasındadır. 2001 yılında kurulan, astrolojiyle ciddi anlamda ilgilenen ve ücretsiz astroloji kursu veren ilk Türkçe topluluklardan Astroloji ve Astro-Gunluk gruplarının da moderatörlerinden birisi olan Dölen, 10 yılı aşkın süredir tanıdığı Devrim Yılmazer ve Hakan E. Kayıoğlu ile birlikte 2010 yılında astroturkiye.com sitesinin 3 kurucusundan biri oldu. 2011 yılında ise Devrim Yılmazer’le birlikte Zodyak Astroloji Yayıncılık, Eğitim ve Sanat Eserleri San ve Tic. Ltd.’yi ve Astroloji Akademisi’ni kurmuştur. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise İstanbul Aydın Üniversitesi’nde astroloji dersleri vermektedir.

Halî hazırda çeşitli kitap ve araştırma projeleri bulunmaktadır. Kedilerle birlikteliği, astrolojik tablolar ve diorama yapmayı, ekoköyleri, dalmayı, aramayı, yanılmayı ve tekrar aramayı yaşam tarzı haline getirmiştir…

Yazılarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Devrim YILMAZER

24 Şubat 1975 Ankara doğumludur. Viyana Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Gazetecilik ve İletişim Bilimleri bölümünü yüksek lisans derecesiyle tamamladı. Bitirme tezini 01.07.2009’da “Antik Yunan Literatüründe Astroloji, Kader ve Özgür İrade” başlığı altında teslim ederek 27.11.2009’da mezun olmuştur. 2006’da üniversitede yan bölüm olarak okuduğu Felsefe Bölümü için Astroloji ve Bilim başlıklı makalesini verdi. Bunların dışında, geçmişte yayınlanmış olan XI. Ev dergisine çeşitli makaleler yazdı.

1989 yılından beri astrolojiyle ilgilenen Yılmazer, şu anda Astroloji Türkiyesitesinin ve Astroloji grubunun yöneticilerinden birisi, VeriBankası ileAstroGünlük’ün yöneticisi ve Zodyak Astroloji Yayıncılık’ın ortaklarındandır.

Tüm dünyada defalarca çevirisi yapılan ve “Astrolojinin İncili” olarak bilinen Tetrabiblos‘u Türkçe’ye kazandırmıştır. Halî hazırda çeşitli kitap projeleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında, Türkiye’nin şehirlerine dair bir mundan çalışma olan İl İl Astrolojik Türkiye ve Viyana Üniversitesine verdiği bitirme tezini, sadece Antik Yunan’da kalmayıp diğer çağlara da yayarak yazmayı plandığı Astrologica isimli kitap serileri bulunmaktadır. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise İstanbul Aydın Üniversitesi’nde astroloji dersleri vermektedir.

Yazılarına ulaşmak içinburaya tıklayabilirsiniz.

Rapor Çeşitleri ve Fiyatlar:

Yaşam Kitabı (Komple Doğum Haritası Yorumu – PDF formatında): 375 TL Örnek kitapçığı devrimdolen@gmail.com adresinden isteyebilirsiniz.

6 Aylık Gelecek Tahmini Raporu: 275 TL

İlişki Analizi: 375 TL

Yer ve Mekan Analizi: 150 TL

Doğum Saati Düzeltme: 150 TL

Tek Soruluk Durumlar: 100 TL

Raporlar şu anda en erken 3 ay sonrasında teslim edilebilmektedir. Danışmanlık almak için devrimdolen@gmail.com adresine veya 0534 6138006 numaralı telefona başvurabilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

 

 

25 Yorumlar

 1. cihan tanrıverdi

  yaşam kitabı analizi yaptımak istiyorum.hangi hesaba yatırıyoruz.izmir banka hesabına mı yoksa farklımı .telefonla ulaşamıyorum birkaç söylemem gereken şey var nasıl ulaşacağım.yardım edebilirmisiniz.teşekkür ederim…

  • Cihan bey merhaba, yoğunluğumuz nedeniyle danışmanlık taleplerini 3 aydan önce karşılayamıyoruz. Eğer beklerim diyorsanız 375 TL olan ücreti http://www.astroturkiye.com/astroloji-egitimi-odeme-secenekleri/ linkinde yer alan banka hesaplarından birisine yatırabilirsiniz. sevgiler.

   • cihan tanrıverdi

    teşekkür ederim vakit ayırdığınız için, beklerim sorun değil, hesaba yatırdıktan sonra dekontu email ile göndermeye gerek varmı çünkü internet üzerinden göndermeyi düşünüyorum.doğum bilgilerimi burdan mı göndereceğim .birde ben 12:45 ile 13:00 arası doğmuşum bunun fazla etkisi olurmu yoksa tammı bilinmesi lazım tam dakkası dakkasına bilmiyoruz.inşallah en kısa zamanda parayı yatıracağım.iyi günler

    • cihan tanrıverdi

     sayın hocam istanbul adresinizi alabilirmiyim.teşekkür ederim..

     • İstanbul’daki ofisimizi kapattık, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Beşiktaş yerleşkesindeyiz artık. sevgiler.

    • Merhaba Cihan bey, rica ederim. dekontu göndermenize gerek yok banka bize bilgi geçiyor. doğum datanızı devrimdolen@gmail.com adresine gönderebilirseniz çok memnun olurum. doğum saatinizi düzeltmemiz için sizden 7-8 adet önemli olayın tarihini de rica edeceğim. 3 aydan önce teslim etmeye çalışacağız. sevgiler.

     • cihan tanrıverdi

      hocam rahatsız ediyorum bunca işiniz arasında birde bana cevap yazmak mecburiyetinde bırakarak,kusura bakmayın …hocam önemli tarihleri fazla aklımda tutmadım 3veya 4 önemli tarihi ay ve günleri biliyorum ama diğerlerini sadece yıl olarak biliyorum yeterli olurmu neyapmam lazım zaten yaşım 25 olduğu için 2 veya 3 olay geçmiştir.saygılarımla hayırlı günler dilerim.

     • Merhaba, yeterli olmayabilir ama gene de gönderin. Tatile gittiyseniz veya şehir değişikliği yaşadıysanız oraların size nasıl geldiğini bildirebilirseniz o da olur. Zira coğrafi astrolojiye göre de düzeltme yapabiliriz. sevgiler.

     • cihan tanrıverdi

      sayın hocam bunca yoğunluğunuz arasında birde bana cevap yazmak mecburiyetinde bırakıyorum,kusura bakmayın.hocam önemli tarih olarak 2veya3 tanesi aklımda bir kaçıda sadece yıl olarak aklımda yeterli olurmu ,veya kendimi özet olarak anlatsam doğum saatini bulamazmıyız.ne yapmam lazım..teşekkür ederim.

     • cihan tanrıverdi

      selamun aleyküm sayın hocam parayı yatırdım doğum bilgilerimide gönderdim.önemli tarihler doğum saatimi bulmada yeterli olmassa mesaj atın isterseniz yardımcı olursa resmimi ve kısaca kişiliğimi özetleyerek gönderebililirim .saygılarımla…

     • Tamamdır Cihan bey. Sevgiler.

 2. Ayşenur Ulca

  Merak ediyorum 22 june’dan sonra hiçbir tahmin yok mu?gerek dünya gerekse Türkiye ile ilgili.

 3. merhaba,
  yıldız haritası için talebim var havale detayı ve zamanı kousunda yardımınız ltf.tşk edeim doğum saati net dakika olarak belirleyemedim .

 4. Zuleyha

  Mrb telden aradım mail attım ama bır turlu size ulaşamadım devrim hanım danışmanlık almak istiyorum dogum harıtası istediğim istanbul ve izmir dışındayım nasıl ve ne zaman mümkündür ?yanıtlarsanız cok memnun olurum sevgiyle kalın.

 5. nihan c.

  horary için analizlerinizi okudum. şu an bu konuyla ilgili size danışabilmemiz mümkünmüdür?

 6. Gülse

  Merhaba,
  Sadece doğum saati hesaplama ücretiniz nedir? Ayrıca hangi ev sistemiyle çalışıyorsunuz? Teşekkürler,

 7. merhaba
  bireysel astrolojjik danisma almak mumkun mu?mumkun ise kapsami tam olarak nedir?yaygin oldugu sekli ile dogum haritasina gore verilen gelen bilgiler ve 1 yillik yorum mudur? bununda saglik,kariyer, ask hayati gibi bolumleri mi vardir? maliyeti nedir?ve cevap sureniz ne sekilde olur?yazili mail?telefon??

  verdiginiz bilgiler icin simdiden tesekkur ederim

  • Merhaba,
   Yaşam analizi doğum haritanızdaki pozisyonların komple yorumlanması ve varsa soruların cevaplanmasıdır. Ücreti 375 TL’dir.
   1 yıllık yerine 6 aylık tahmin raporu hazırlıyoruz bunun da ücreti 250 TL’dir.

   İstanbul ve İzmir’de yüzyüze, bu iller dışında ise online sistemimiz üzerinden veya yazılı rapor şeklinde danışmanlık alabilmeniz mümkün. Şu anda Nisan ayına randevu verebiliyoruz. Sevgiler.

   • merhaba doğum haritası bakım ücreti ne kadar yüz yüze mi oluyor bilgi rica ederim
    teşekkürler

    • Merhaba, ücreti yazılı 375, yüzyüze 325 TL’dir, yüzyüze, yazılı veya online olabiliyor. Yazılı isteklerde en erken 3 hafta sonrasına teslim edebiliyoruz. sevgiler.

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.