GÖTTWEİG MANASTIRI FRESKLERİ

Spread the love

Copyright © Devrim Yılmazer 25 Ocak 2007, 19.04, Viyana

1Göttweig manastırında (Krems/Yukarı Avusturya) bulunan ve fotoğrafını çektiğim bu tavan freski, 1739 yılında Paul Troger (1698-1762) tarafından, kendisinin arkadaşı ve yoldaşı Göttweig manastırı baş papazı Gottfried Bessel´ in siparişiyle, kral VI. Karl´ a atfen yapılmıştır ve kral burada Apollo olarak işlenmiştir. Göttweig manastırındaki kral basamağı, Avusturya barok mimarisinin ana çalışmalarından birisidir.

Freskin ön tarafında Pallas, mızrağı ve kalkanı ile Athene´ yi ve Zeus kartalı da (sağ üst köşede) grubu şimşeklerle koruyor ve karanlığın kötü güçlerini tekrar yeraltına itiyorlar. Freskte başka mitolojik kahramanları da görmek mümkün. Merkezde Güneş arabasının içindeki tanrı Helios-Apoll´ dür (=Apollo); parlaklığı Dünya´ya yayılıyor. Bu fresk, Troger´in tüm freskleri içinde en az zarar görmüş olanıdır.

2

İkinci ve üçüncü fotoğraflarda karanlık güçler ve Apollo daha ayrıntılı ve dördüncüsünde de yine aynı yerde çektiğim Terazi burcu semboliği görülüyor. Zodyakı simgeleyen bu dairenin içinde, dikkatle bakmama rağmen Terazi hariç diğer burçları görünür olarak bulamadım, ancak burçlar kuşağı çizilmiş. Sadece Terazi burcunun öne çıkması da adalet kavramına ilişkin olabilir. Roma hukukunun Avrupa’ya girmesinin de sembolüdür Terazi.

Sonuç olarak sadece bu freskler dahi, astrolojinin o yıllarda nasıl bir etki ve güçte olduğunu gösteriyor.

4

Tarihçe

Göttweig manastırı 1083 yılında Passau piskoposu Altmann tarafından kuruldu. Manastırın günümüzdeki şekliyse, 18. yy´da ünlü barok ustası  Johann Lukas von Hildebrandt  tarafından oluşturuldu. Bu manastırda ve Göttweig dağında 900 yıldan daha fazla bir süredir tapınılmaktadır.

Aynı zamanda kral dindar Ludwig´ in (Fransa kralı) sarayında 9. yy´da bulunan, temelde takımyıldızlara ilişkin betimlemeler yapan ve tam sayfa minyatürleri kısa metinlerle karşılaştıran bir resimler kodeksi (=el yazması kitap) olarak tasarlanmış iki lüks nüshanın bir kopisi de Göttweig vakıf kütüphanesinde bulunmaktadır.(1)

3

Copyright © Devrim Yılmazer

25 Ocak 2007, 19.04, Viyana

5

 

Dipnotlar

1: http://online-media.uni-marburg.de/kunstgeschichte/sds/secure/

marburg/31-antike-mythologie/31_03_astronomie/Blume_III.pdf

Dipnot 20 ve S.5

 

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.