HORARY : TAYİN İŞİM OLACAK MI, NE ZAMAN ?

Spread the love

 

TayinIsimOlacakmiNeZamanHoraryOrnegi

Soru:  Merkezi İstanbul’da bulunan çalıştığım şirketin Almanya’daki bürosuna tayinimi istedim. Neredeyse 1 yıl oldu ve üstlerim şifahen tamam demesine rağmen holdingdeki üst makamlarca bir türlü onaylanmadığı için gidemiyorum. Tayin işim olacak mı, ne zaman?

Soruyu astrologun okuyup anladığı yer: Eskişehir

Soruyu astrologun okuyup anladığı tarih ve saat: 24 Mayıs 2011, 08:38:30

a)Sorunun sahiciliği:

Soru anındaki saat yöneticisi Venüs gezegeni. Venüs’ün doğası soğuk ve nemli olup, soru haritasının yükselen burcu olan Yengeç ile doğa bakımından uyumludur. Zira, bir su grubu burcu olan Yengeç de soğuk ve nemli bir doğaya sahiptir. O halde, sorulan soru sahici bir temele dayanmaktadır ve soran kişi açısından da önemlidir.

b)Belirteçler ve durumu

Soruyu soran kişi olarak sizi yükselen yöneticisi Ay simgeliyor. Ay, Kova burcunda ve burcun 3. onluğunda, yani kendi onluğunda (dekanat) ve 9. ev girişine 3 derece uzakta 8. evde olduğu için fiilen 9. evde.

Konu ise meslekî bir tayin ile ilgili ve 10. ev konusu. Bu nedenle, MC yöneticisi Jüpiter tayin işini ve buna onay verecek üst yönetim makamını ve üst yöneticiyi simgeliyor. Jüpiter peregrin ve 10. evde.

7. evin yöneticisi Satürn ise soruyu analiz eden astrologu, yani beni simgeliyor.

c)Analiz:

Sizi simgeleyen Ay’ın 9. evde bulunması niyetinizin yurt dışında çalışmakla ilgili olduğunu zaten açıkça gösteriyor ve bu haliyle sorunun sahiciliğine doğrudan bir ek kanıt daha sağlıyor. Öte yandan, olayın gidişatını da simgeleyen Ay’ın 9. eve (= yurt dışı) yaklaşmış olmasını, bir başka deyişle bir süre sonra 9. eve girecek olmasını sizin bir süre sonra yurt dışına çıkacağınıza dair bir işaret sayabiliriz.

Bu haritada meslek evini değişken nitelikteki Balık burcu kesiyor. Siz zaten görev yerinizi ve pozisyonunuzu değiştirmek istiyorsunuz ve soru haritasının meslek evi bu değişiklik olgusuna uygun düştü. Bunu da sorunun sahiciliğine dair bir başka işaret sayabiliriz.

Üst yöneticiyi simgeleyen Jüpiter kendi durumuna uygun güçlü bir evde, 10. evde yer almış. Zira 10. ev otorite sahibi kimseleri simgeler. Fakat Jüpiter, holdingdeki yavaş işleyen karar mekanizması gereği, tek başına konuyu sonuca götürebilecek gibi gözükmüyor. Nitekim, buna uygun biçimde Jüpiter de peregrin durumda. Peregrin gezegenler sonucu kendi başına tayin edecek kudrette değildir. Tayin talebinizin askıda kalması, ilerleme kaydetmemesi ve bir nevi oyalanması da gezegenin peregrin olmasıyla bağdaşıyor. Zira peregrin gezegenler bir çeşit avarelik, kayıtsızlık, aidiyet yoksunluğu da anlatırlar.

Bu haritada Jüpiter’in Ay’ı ağırlamıyor olması (reception), konuyu sonuca götürmesi beklenen üst yöneticinin ilgisizliği, umursamazlığı ve belki isteksizliği biçiminde yorumlanabilir.

d)Sonuç:

Bu koşullarda olayın istediğiniz gibi sonuçlanması anlaşılan o ki, kendiliğinden olmayacak; bu konuda ısrarcı ve takipçi olmanız gerekecek. Zaten Ay ile Jüpiter arasında sekstil açı var. Altmış derecelik açı (sekstil) kolaylaştırıcıdır, ama ilgili tarafın, yani sizin bir miktar çabasını gerektirir. Ağırlama olsaydı belki böyle bir çabaya hiç gerek kalmazdı.

Ay sekstil açı ile Jüpiter’e yaklaşıyor ve açıyı tam 1 derece sonra tamamlayacak. Bu oldukça iyi bir gösterge. Ancak, yukarıda değindiğim nedenlerle tek başına yeterli olmayabilir. Ne var ki, soru haritasında sonucu engelleyecek sert ve net işaretler de olmadığına göre, sonuç hakkında rahatlıkla ümitvar olabilirsiniz. Ne demişler? Geç olsun, güç olmasın!

Bu harita, dileğinizin gerçekleşmesi için meseleyi kovalamanız gerektiğine ve peşini bırakmazsanız sonuç alabileceğinize işaret ediyor.

e)Zamanlama:

Zaman tahmini konusu soru astrolojisinin (horary) zor yanlarından biridir diye bilinir. Tayin olayının gerçekleşmesi mümkün olan zamanına ilişkin yorumumu aşağıda belirttim.

1. Ay hem sizi hem de olayın gidişatını simgeleyen bir belirteç olarak uygun bir zamanlayıcıdır. Ay, bu haritada 9. evde ve Kova gibi sabit bir burçta. Gerek Kova’nın sabit burç olması, gerekse 9. evin düşük bir ev olması nedeniyle seçeceğimiz zaman birminin en gecikmeli versiyonunu kullanacağız.

Şayet, bu soru için en kısa zaman birimini makul çerçevede kalarak 1 derece = 1 hafta olarak alırsak, orta vade 1 ay, uzun vade 1 yıl olur.

Ay’ın ilerleyerek 9. ev çizgisine değmesini sizin yurt dışına gitmeniz olarak anlarsak, Ay ile 9. evin başlangıç çizgisi arasındaki mesafe yaklaşık 3 derece olduğundan, zaman tahminimizi 3 yıl sonra  biçiminde yapabiliriz. Zaman birimini gün-hafta-ay olarak seçecek olursak, bu durumda 3 yıl değil 3 ay sonra veya 3 ay içinde dememiz gerekir.

2. Zaman tahmininde bir başka ve yaygın kullanılan yöntem de iki belirteç arasındaki açı derecesini kullanmaktır. Burada ilgili iki belirteçten biri olan Ay’ın diğer belirteç olan Jüpiter’e sekstil açıyı tamamlaması için gereken derece miktarına bakacağız. Bu haritada bu miktar 1 derecedir. (Ay 26 derece 35 dakika Kova’da; Jüpiter ise 27 derece 36 dakika Koç’ta olup, aralarında tam 61 derece 1 dakikalık mesafe var.)

O halde, seçeceğimiz zaman birimine göre, 1 ay veya 1 yıl içinde demek uygun düşer.

Yukarıdaki bulguları birleştirdiğimizde, yurt dışındaki büroda göreve başlamanızın en erken 1 ay, en geç 3 yıl içinde [kahve falı bakanların üç vakte kadar demesine benzedi bu :)] gerçekleşmesi mümkündür. Ancak, bu konunun sizin aktif gündeminizde olduğunu ve zaten bir yıldır beklediğinizi de dikkate alarak, burada makûl olan seçeneğin 3 ay ile 1 yıl arasındaki bir süre sonra olduğu söylenebilir.

 

Not: Soru haritasını 24 Mayıs 2011 günü alelacele incelemiş, 1 ay içinde olumlu bir gelişme olabileceğini yazmış ve kısa bir e-mail ile size bildirmiştim. Daha sonra detaylı yazacağımı da eklemiştim. Fakat, zamanım olmadı iş güç yüzünden. Haritaya bugün (3 Temmuz 2011) tekrar eğildiğimde, zaman tahminimde yanıldığımı görüyorum. Çünkü henüz bir gelişme olmadı.

İlginç olan şu ki, soru haritası bu olguya da işaret ediyor! Zira, aceleyle yaptığım ilk yorumda zaman tahmininde yanıldım ve şimdi 40 gün aradan sonra haritayı yeniden (= Satürn’ün, yani astrologun geri hareketi) ve bu kez etraflıca inceledim. Eski astrologlar astrologu Satürn’ün simgelediği soru haritalarında tedbirli olmayı önerir ve astrologun yanılabileceği hususunda uyarır. Bu uyarının boşuna olmadığını da bizzat deneyimlemiş oldum. Üstelik bu ilk defa olmuyor kariyerimde :).

Kimi astrologlar, bu gibi bir durumda haritayı incelemez veya incelese de bir öngörüde bulunmaktan kaçınır, ki bir tavırdır ama doğru değildir. Çünkü, bu konumun (haritanın 7. evini Satürn’ün yönetmesi veya 7. evde Satürn bulunması) astrologa verdiği asıl mesaj haritayı sakın inceleme veya öngörüde bulunma değil, haritayı incelerken gözünü dört aç, bir şeyleri atlamadığından iyice emin ol ve öngörüde bulunurken ekstra dikkat sarfettir. Satürn bu haritada yetkinliği simgeleyen yücelme halinde bulunduğu için, doğrusu, bir öngörüde bulunmaktan kaçınmaktansa, yanılmayı da göze alarak çözebildiğim kadarıyla öngörüsel bir sonuca varmayı ve bunu sizinle paylaşmayı yeğledim.

Copyright © Hakan E.Kayıoğlu, 3 Temmuz 2011, 23:27, EskişehiR

1 Yorum

  1. Hakan E.Kayıoğlu

    Bu analizin üzerinden tam 7 yıl geçti. Konu edilen arkadaş halen şirkette aynı pozisyonda ve İstanbul’da çalışmaya devam ediyor. Sorudan aylar sonraki bir karşılaşmamızda kendisine “ne oldu sizin Almanya işi” diye sorduğumda, şirketin yurt dışındaki ofisinde çalışma arzusundan vazgeçtiğini, devam eden süreçte kendiliğinden ilgisini kaybedip o işten soğuduğunu ifade etmişti. Soru haritasının sonucunu merak edenler için bilgi vermek istedim.

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.