İKAMET ASTROLOJİSİ & LOCAL SPACE

Spread the love

 

Suleyman-akdi-sirinyer-hipodromu-centaur-chiron

 

İKAMET ASTROLOJİSİ

[=İng. Local Space, Alm. Standortastrologie]

 

İkamet astrolojisi, astrokartografik yöntemlerin belki de en az bilineni ancak oldukça kullanışlı bir kolu olarak karşımıza çıkıyor. Kartografik veya coğrafi astrolojinin bu türü, kişinin şu an bulunduğu yere göre çıkarılan bir horoskop türüdür ve bulunulan ikametten başlayarak, tüm planet hatları bölgeye ve ötesine yerleştirilir.

 

ikamet-astrolojisi-feng-shui

 

 

İkamet astrolojisi, anlamsal olarak aslen Feng Shui ile bağlanabilir. Feng Shui, kelime anlamı olarak “Rüzgar ve Su” demektir ve şansın, mutluluğun ve sağlığın, ikamet ettiğimiz çevreyle uyumlu olduğu hakikati temeline dayanır. Sonuçta iki ayrı insan aynı ortamda bulunduklarında farklı duygulara sahip olabilirler ve bu durumda anlatılmak istenen de, “Rüzgar ve Suyun” kişideki etkilerinin çeşitliliğiyle veya her insanda farklı farklı yansımasıyla açıklanabilir. Bulunulan yerin enerjisiyle uyum içinde olup olmadığımız, Feng Shui´nin temelini oluşturuyor.

Eva Wong´un tanımıyla Feng Shui, “…rüzgar ve sudur; yaşamın çevreyle uyumunu anlatan taoist sanat ve bilimdir.” [Feng Shui-Geomantie-Lebensberatung, http://www.fengshui-classic.de/Was_ist_es_/Theorie2/theorie2.html] Taoizmde görülen 5 element her doğada ve eşyada bulunduğundan, dolayısıyla bizi çevreleyen herşeyde de varolur ve bunlar, doğru ve anlamlı bir kullanımla bireye uygulanabilirler. [Aynı kaynak]

 

Feng Shui´nin [ve ikamet astrolojisinin] kökü aslen “jeomanti”ye dayanır. [Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org/wiki/Feng_Shui] Jeomanti ise “Yerin (=Dünya´nın) bilgeliği” anlamına gelir ve Yunanca Gaia=Dünya ve manteia=Bilgelik kelimelerinden oluşturulmuştur. Jeomanti, Dünya´nın doğal enerji akımları ve merkezleriyle ilgilenir ve yerin enerji ağına önem verir. Örneğin neden sürekli aynı yerde binlerce yıl tanrıların kutsandığı gibi bir soru, jeomantik bir sorudur. [Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org/wiki/Geomantie]

 

Klasik Feng Shui´de göksel yönler, evin merkezine yerleştirilir ve evin hangi bölümünün hangi yöne baktığı belirlenir. Her bir yön ise belirli bir anlam taşır. Her bir yönün belirli bir anlam taşıdığına örneğin Kızılderili kültüründe de rastlanıyor:

“Kızılderililer, uyandıklarında doğuya doğru bakmak istediklerinden uyurlarken batı yönüne doğru yatarlar. Bu, Avrupa´da genellikle kuzey yönüdür.” [Website 2000 – 2006 by Hagia Chora, Human Touch GmbH, http://www.geomantie.net/foren/beitraege.html?thread=thread3d1bf4f87eb55&expand=all]

 

İşte gök yönlerinin; evin, bulunulan ikametin, kentin ya da ülkenin merkezine yerleştirilmelerine ve bunun da dışında, o belirli yönlerden geçen herbir planet hattının bir horoskop grafiğinde gösterilmesine “İkamet horoskopu” diyoruz. Buradaki en önemli nokta, bir ikamet horoskobunda doğum tarihi ve saatinin aynı bırakılması, ancak yerin, bulunulan yer bazlı da alınabilmesidir; örneğin İstanbul doğumluysak ancak şu anda Tokyo´da yaşıyorsak, o taktirde ikamet horoskobu Tokyo´ya göre, ama örneğin yine İstanbul´da yaşıyorsak İstanbul´a göre çıkarılabilir.

 

Böyle bir durumda, doğum yerine göre çıkarılan ikamet hatları kişinin kendisinde her daim bulunan ve değişmeyecek olan temel kalitelerinden, ikamet edilen yere göre çıkarılan hatlar ise aktüel pozisyonlardan bahseder.

 

İkamet horoskopu ya da ikamet astrolojisi, ekliptik pozisyonların ufuk sistemine taşınmasıdır. Ufuk sistemi ise astrolojik hesaplamalar için azami önem taşır; öyle ki, bir doğum haritası için gerekli hesaplamalar, ufuk sisteminde kullanılan koordinatlar olmadan çıkarılamaz. Bu anlamda ikamet sistemi özünde ufuk sistemidir.

 

Ufuk sistemi, gerçekte astronomi ve astrolojide kullanılan 4 büyük ölçüm çemberlerinin birinden başka birşey değildir ve bu çemberler de; ufuk, ekliptik, ekvator ve 0 dikey (ya da düşey) çemberleridir. Bunlar büyük çemberler ve koordinat sistemleridir ve onların yardımıyla Dünya´nın pozisyonunu, Güneş sistemine ve evrene olan ilişkisini belirleyebiliyoruz.

 

Herhangi bir yerde bulunduğumuzda istenilen herhangi bir yöne doğru bakabilir ve örneğin geceleyin yıldızlar ve planetleri gözlemleyebiliriz. Kendi etrafımızda bir kez döndüğümüzde, aslen ufukta 360°lik bir çemberde dönmüş oluyoruz ve bu çember de azimut olarak tanımlanır. Ufuk ise, bildiğimiz standart burçlar kuşağıyla aynı şey değildir çünkü bu kuşak, bilindiği üzere ekliptiğe yani Güneş yörüngesine dayanır. Dünya´nın, bulunduğumuz herhangi bir yerinde ise, sürekli olarak bu 360°lik azimut tarafından çevreleniyoruz.

 

İkamet astrolojisinde önemli olan planetlerin yüksekliği, yani azimuta göre ufkun neresinde bulunduklarıdır. Ve işte buna dayanılarak bir ikamet horoskobu elde ediliyor. İkamet astrolojisi, daha önce de söylendiği üzere, planetlerin pozisyonlarının hatlar halinde Dünya üzerinde izdüşüm olarak gösterilmesidir. Steve Cozzi de, yukarıda bahsi geçen “doğum yeri-ikamet edilen yer” mevzusuna ilişkin şu şekilde konuşuyor:

“Bunun dışında belirtilmesi gereken bir başka şey de, ikamet horoskobunun şu anda bulunulan ikamete göre çıkartılması gerektiğidir; böylece tarih ve zaman aynı kalırken gökyüzü ortası (X. ev) ve Vertex noktası (ASC dahil), bulunulan ikametin enlem ve boylamlarıyla belirlenir.

Bu planet hatları, seyahat ettiğiniz ya da taşındığınız her ikamette bulunur çünkü onlar, belirli bir enlem ve boylam için hesaplanırlar. Doğum saati ve tarihi değiştirilemez; zaman dondurulur, ancak uzay ve yer değişebilirler. İşte bu, ikamet astrolojisinin altında yatan temel bilgidir.

Bir başka ifadeyle, natal planetler arasındaki açılar her zaman aynı kalır ancak köşe evleri bir yerden diğer bir yere kayarlar; yani planetlerin kendi aralarındaki açısal mesafe aynı bile kalsa, ana akslara olan planet açıları her bir bölgede değişik olacaktır. Dolayısıyla her bir bölgenin bize sunabileceği şanslar ya da engeller de, bu haritalar sayesinde görülebilir.” [Cozzi 1993:12-13]

Alttaki grafiklerden ilki tesadüfi bir doğum haritasını ve ikincisi ile üçüncüsü de o haritanın ayrı coğrafyalardaki ikamet horoskopları şeklinde açılımını göstermektedir.

 

local-space-ikamet-astrolojisi-bayan-y

 

 

ikamet-horoskobu-1

 

Bayan X Local Space 1

Horoskop III. Bayan Y İkamet horoskobu/TOKYO

ikamet-horoskobu-2

 

 

Ufuk astrolojisinin tarihine kısa bir değinilecek olursa, aslen

“[…] ufuk sisteminin başlangıcının yaklaşık olarak MÖ 6000 yılına dayandığını ve bunun da nedeninin altında, sistemin kullanım kolaylığının yattığını anlayabiliyoruz. Ufuk sisteminin gerçek kökleri de, İtalya, batı Afrika, bugün Irak ve İran´ın olduğu bölgeye ve Çin´e kadar uzanmaktadır.” [Cozzi 1993:15]

Steve Cozzi, ikamet astrolojisinin astrolojinin diğer tekniklerine oranla bu yüzyıl içerisinde daha az dikkate alındığını belirtiyor:

“Bu alanda 70´li yıllara kadar oldukça az bir ilerleme oldu. Her ne kadar doğum yerinden uzaklaşmayla ASC ve MC´nin kaydığı gerçeği bilinse de, yine de bu sistemden tam olarak faydalanabilmek mümkün olmadı. Ne var ki birkaç istisna da vardı. Bunlardan birisi L. Edward Johndro´dur ve koordinatlar sistemiyle ilgili konseptleri teori ve pratikte yaşamda tutabilmiştir. Johndro, konuya ilişkin 2 ana çalışmasını 1930´da yazmış ve yayınlamıştır. Johndro, çalışmalarında koordinatlar sistemini yaşayan organizmalar olarak görüyordu.

 

Bu alandaki diğer bir astrolog ta Charles Jayne´dir ve konuya ilişkin yetilerini sayısız çalışma ve araştırmada göstermiştir.

 

Ne var ki ufuk/azimut sisteminin pratik anlamı, ilk olarak Michael Erlewine ve eşinin çalışmaları sayesinde anlaşıldı. Erlewine´lerin özellikle belirttiği şey, bu sistemde Dünya´nın majik bir daire olduğudur; her kent ve her arkadaş enerji formunda bir tesir merkezine dönüşmektedir. Bulunulan yerde maji, cadılık kültü ve sihrin uzun tarihi, ilk kez pratik bir realite kazanmaktadır. Bu tür bir perspektiften bakıldığında, Dünya büyük bir tılsım ya da güçlü bir ritüel, seremoni yeri olarak görülüyor. Bu astrologların en büyük özellikleri, majik dairenin bu büyük gücünü, ilk kez bireyin eline sunmuş olmalarıdır. Erlewine´ler sistemlerini Local Space (yer ve uzay astrolojisi veya ikamet astrolojisi) olarak isimlendirdiler.” [Cozzi 1993:21-23]

 

İkamet astrolojisi birçok insana, daha verimli ve doyum sağlayan bir yaşam konusunda yardım ediyor. Bu astroloji, kişiyi, kişisel gezegenlerinin konularıyla ilişkiye geçirebilir ve daha düzgün bir yaşam sunabilir. Bunun da dışında, yolculuklarda ve ikamet yerlerinde kişinin seçimler yapmasını kolaylaştırabilir; hangi seyahatlerin ya da hangi mekanların, ikametlerin, yaşanacak yerlerin kişinin ruhsal ve bedensel sağlığı açısından daha tatmin edici olduğu konusunda hüküm vermemizi kolaylaştırabilir.

 

Kişinin kaldığı yerle ilişkili olarak, örneğin kentin hangi bölgesinin kişinin iş seçimi için daha uygun olduğu hakkında bir fikir edinmemizi kolaylaştırabilir ya da örneğin en basitinden, kitaplarımızı evimizin hangi bölümünde bulundurmamız gerektiğini söyleyebilir.

 

İkamet astrolojisi [ve Astrokartografi] fazlasıyla fiziksel temeller üzerine oturmuş gibi görünse de, aslında kişinin maneviyatı hakkında bilgi de verebilir. Örneğin kariyerimize ilişkin olarak aklımızdan geçen bir bölge – oraya hiç gitmesek de – bu konu hakkında bir fikir verebilir. Ya da örneğin neden oturduğumuz yerin ya da kentin ya da Dünya´daki herhangi bir yerin bazı köşelerini ya da oralardan gelen insanları daha sempatik ya da antipatik bulabiliyoruz? Bu tür bir soruya da ikamet astrolojisi yardımıyla cevap verebilmek olasıdır. Fiziksel ve düşünsel tabanda gerçekleşen ikamet astrolojisi örnekleri için, “Solar&Lunarkartografi” isimli makaleme de ayrıca bakabilirsiniz.

 

Atalarımız her ne kadar kişinin gittiği yeri değiştirdiğini söyleseler de, bu astrokartografik mantıkta çok iddialı bir deyiş olarak karşımıza çıkamıyor; yer bizimle değil, biz yer sayesinde dönüşüme uğruyoruz.

 

Dolayısıyla, bu kadar net ve fiziki bir metod bile aslında anlamını daha büyüsel bir tabanda açabilir. Her yer, her mekan, her istikamet ve her ikamet aynı bile olsa, bizler bunlara ayrı ayrı, doğum haritamızın gereğine göre anlamlar veriyoruz; örneğin Hamburg birisi için belirli bir gizem ve çekiciliğe sahip olabilirken, bir diğeri için eziyetten başka bir anlama gelemeyebilir. İşte böyle bir durumda kartografik astroloji, yerin ruhunu gözler önüne serebiliyor. Dolayısıyla bundan çekilecek sonuç, her yerin herkeste aynı özelliğe sahip olmadığıdır. Herkes kendi temelinde sıcağa, soğuğa ya da 4 elemente ayrı ayrı reaksiyon gösteriyor. Kızılderililer de, Çinliler de ve birçok farklı toplum da yeri kutsallaştırdılar ve ona bir ruh verdiler.

 

İkamet astrolojisinde bulunduğumuz her yer gezegensel tabanda semboliklerini bulabilir; öyle ki buna evimiz de dahildir. Genel olarak evimizden geçen planet hatlarına uygun olarak eşya yerleştirilmesi uygun görülür ve bu, her ev için doğaldır ki değişiktir.

 

ev-plani-local-space

 

http://www.derblauekristall.com/images/skizze.gif, 23.02.2010 

 

Öncelikle evinizi ve mümkün olabildiği kadar çok eşyayı bir kağıda çizmeye çalışın. Bunu yaptıktan sonra ikamet haritanızı tam olarak evinizin merkezine koyun. Merkezi tam belirleyebilmek için ev planı yeterlidir. Eğer bu bulunmuyorsa, göz kararı da olsa bir merkez belirlemeye çalışın. Yönleri ise bir pusula sayesinde bulabilirsiniz. Bu aşamadan sonraysa, artık size sadece ikamet horoskopunuzu bu planın üzerine koymak ve hangi planet hattının hangi kısımdan, hangi eşyalar üzerinden…vb. geçtiği gibi ayrıntıları belirlemek kalıyor.

 

 

ev-plani-local-space-2

 

 

Evin herbir bölümünün genel planetsel semboliklerini izleyen satırlarda görebilirsiniz. [Cozzi 1993:54] Bu anlamlar her ne kadar genel geçer olsa da, yine astrolojide temel kuralımız her zaman doğum haritasının baz alınması gerçeği olduğu için, doğum haritasındaki açılara, ev ve burç konumlarına…vs. dikkat etmek ve bu genel anlamları kişisel anlamlarla kombine etmek gerekir. Steve Cozzi, bu noktada bir yönden geçen planet hattının, onun tam karşısında da etkili olacağından bahsediyor ancak asıl planet yönünün daha güçlü bir tesir gösterebilmesinin de mümkün olduğunu belirtiyor. [Cozzi 1993:46]

 

 

 

 

Evde Planet Hatları

 

 

Güneş hattı

Bu alanda göze çarpan objeler bulunur. Eşyalar kişisel bir ton sahibidirler ve bu yer kişiye özel bir alandır. Yuvarlak ve altın ya da kavuniçi renkli objeler burada anlam kazanırlar.

 

Ay hattı

Bütün canlılar ve bitkiler için pozitif bir yerdir. Dalgalanma (sallanma) ve hassasiyete neden olabilirler. Yanardöner, gümüşi ve mavi renkler ile hatlar ya da dalgalarla uyumlu olabilen içbükey nesneler buraya uygundur. Burası doğal ve pasif bir yerdir.

 

Merkür hattı

Bu yer insanlara konuşan bir alandır; notlar okunur, telefonlara bakılır, mektuplar gönderilir. Konuşmak ve çalışmak için uygun bir yerdir. Cılız, açık objelerin en iyi bu hatta etkileri vardır.

 

Venüs hattı

Bu hatta objelerin güzellik ve çekiciliği ön plana çıkarılır. Burası aynı zamanda birlikteliği de simgeler; hoş bir yerdir. Zarif yuvarlaklıktaki nesneler ve rengarenk ya da gök mavisi, yeşil ve sarı pastel renklere sahip objeler burada bulunurlar. Bakır ve pirinç nesneler için de iyi bir yerdir.

 

Mars hattı

Teşvik edici bir yerdir ve tüm aktiviteleri güçlendirir. Burası bir işyeri alanı olabilir. Delici keskin kenarlar (demirden) burada uygundurlar; kırmızı ve karmin (koyu kırmızı, şarap kırmızısı) renkler de bu bölgenin doğru renkleridir.

 

Jüpiter hattı

Burasının koruyucu, kollayıcı bir etkisi vardır. Sevinç ve lezzeti teşvik eder ve buradaki her obje lüks bir intiba bırakır. Birçok insan ve aktivite için bu kısım en iyi yerdir. Büyük, tam ve purpur, violet (purpur, violet = mor, erguvani, eflatun) ve derin mavi renklere sahip objeler için burası en uygun yerdir.

 

Satürn hattı

Stabile ve destek verici bir yer. Burası objeleri eskitebilir ve kuşkusuz aktiviteleri yavaşlatıcı rol oynar. Sık olarak boş bir alandır. Tahtadan, sıkıştırılmış formlar, koyu renkler ve siyah burada en uygundur.

 

Uranüs hattı

Buradaki eşyalar özellikle kendine has ya da antik olarak algılanır. Stabile bir yer değildir, ancak mutlaka heyecan verici şeylere neden olur. Çok renkli ve gelenek dışı eşyalar avantajlıdır.

 

Neptün hattı

Mistik bir yerdir, nesneler karanlıktadır ve yanlış izlenime neden olabilirler. Gizemli yer. Gri, lavanta ve deniz yeşili burada iyi renklerdir.

 

Pluto hattı

Nesnelerin test edildiği ve gizlendiği yerler. Eşyalar yeni ya da yenilenmiş görünür. Burası tekrar doldurma yeridir. Skarlet kırmızısı ve parıltılı renkler burada etkileyicidir.

 

Transpluto hattı

Nesneleri daha pratik, daha değerli ve daha duyumsal yapar.

 

 

 

Peki hangi eşya hangi planet hattında bulunuyor?

[Cozzi 1993:53-55]

 

Ay: Ana musluk, saksı çiçekleri, bahçe, çamaşır makinesi, yüzme havuzu, alerjiye neden olan maddeler, küçük botlar.

Güneş: Üst (ana) ışık, çocuk odası, soba, kamin, evin en sıcak bölümü.

Merkür: Telefon, kitaplar, radyo, köpek, kedi ve küçük hayvanlar.

Venüs: Süs eşyaları, (yatak dışında) en fazla kullanılan mobilyalar, misafir odası, müzik enstrümanları, dizilmiş yakacak odun, kadın kıyafetleri, orta katlar.

Mars: Isıtma odası (ya da ısıtmanın bulunduğu bölüm), araba, (iş) aletlerin(in) bulunduğu bölüm, makineler, evin en kuru bölümü, ateşli silahlar.

Jüpiter: Değerli eşyalar, veranda, patio (= teras, (iç) avlu, veranda; üstü açık iç veya yan avlu), balkon, televizyon, ev reisinin yatak odası, erkek kıyafetleri, üst katlar, çatı katı.

Satürn: Az kullanılan ya da hiç kullanılmayan bölümler, tüm basamaklar, çardak, gölgelik ve kapılar, kapsamlı ağaç ya da betondan yapılma yapılar, büyük ağaçlar, alt katlar (örneğin kiler), evin en soğuk bölümü.

Uranüs: Güvenlik kutusu, antika eşyalar, elektronik/elektrikli aletler, bilgisayar, radyo cihazı, yıldırım düşmesi muhtemel yerler, ventilasyon.

Neptün: Uyuşturucular ya da zehirli maddeler, büyük pencereler, düşünme ya da meditasyon yerleri, atlar, sığırlar ve büyük hayvanlar, su yoluyla zarar görmüş yerler, bakteriyel ya da enfeksiyona neden olan maddeler, büyük botlar.

Pluto: Ana drenaj (boşaltma) borusu, banyo, saklı, gizli objeler, foseptik çukuru, sıcak su konteyneri, çöp kutusu, yatak odası.

Transpluto: Mutfak, erzak odası (deposu, bölümü), yemek odası. [Steve Cozzi, Transpluto´yu Boğa burcunun bir sembolizasyonu olarak görüyor. Bu kabul edilmeyecek olursa, Transpluto´ya yazılan yerler Venüs için düşünülebilir.]

 

 

* * *

 

 

Bu haritalar yaşadığımız kent için de kullanılabilir. İkamet haritamızı şehir planının tam merkezinin üzerine koyduğumuzda, kentin hangi bölgelerinin bizim için daha elverişli ya da anlamlı olup olmadığını anlayabilmek olasıdır.

 

Şehrin kendisinin planet hatları da yine bu haritalar sayesinde görülebilir ancak şart olan, kentin doğum anının biliniyor olmasıdır.

 

 

Planet hatlarının hangi semboliklere ait olduklarını görebilmek için aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz.

[Cozzi 1993:200]

 

Ay: Denizler, göller, ırmaklar, Park, su tedariğinin olduğu bölgeler, tarımsal amaçlı kullanılan yerler, kadınlar tarafından sık ziyaret edilen yerler.

Güneş: Etkili insanların yaşadığı ya da çalıştığı semtler, sanat ve eğlence, erkekler tarafından sık ziyaret edilen yerler, eğlence parkı, çocuk merkezleri.

Merkür: Okullar, gençler tarafından sık ziyaret edilen yerler, büyük kitapevleri ya da kütüphaneler, radyo istasyonları, komünikasyon merkezleri.

Venüs: Güzel yerler, kültür merkezleri, büyük alışveriş caddeleri, para işlerinin olduğu yerler.

Mars: Askeri yerler, önemli transport yolları, ateş aracılığıyla zarar görmüş yerler, polis karargahları, cadde kavgaları.

Jüpiter: Yüksek okullar, kiliseler, spor alanları, oyun alanları, hastaneler, nezih semtler.

Satürn: Yaşlı ya da fakir halk tabakalarının oturduğu alanlar, hükümet binaları, bariyer ya da sınırların olduğu bölgeler, arkeolojik çalışmaların yürütüldüğü kazı yerleri.

Uranüs: Havaalanları, tren istasyonları, High Tech alanları, elektrik işleri, rüzgarla gelen zararların görüldüğü yerler.

Neptün: Çevre kirliliğinin çok görüldüğü yerler, tanınmış barlar, hapisaneler, su baskınlarına uygun yerler, mistik ve seremoniye uygun alanlar.

Pluto: Gizli işlerin döndüğü yerler, araştırma merkezleri, kızıl ışık bölgesi, mezarlıklar, yasaklanmış aktiviteler.

Transpluto: İmalatçı pazarları, ünlü restoranlar, yiyim içim malzemeleri üreticileri.

Ay düğümleri: Dörtyollar, kavşaklar, bağlantı noktaları, düğüm noktaları.

 

Üçüncü bir kullanım olarak, ikamet horoskopları ülke ve hatta sınırlarının ötesi için de çıkarılabilir. Böylelikle ülkenin bölgelerinin karakteristik özellikleri anlaşılabilir.

Buna istinaden Türkiye doğum ve ikamet horoskopları örnek olarak sunulmuş ve merkez olarak Ankara alınmıştır. Buna, evleri gösteren hatları da ekliyorum.

 

 

Horoskop IV. Türkiye Cumhuriyeti, 29.10.1923, 20:30, Ankara/TR

 

turkiye-ikamet-horoskobu

 

 

 

Horoskop V. Türkiye Cumhuriyeti İkamet Horoskopu Hatları/Ankara

 

turkiye-ikamet-horoskobu-local-space-hatlari

 

 

Minik bir Türkiye turu yapacak olursak, haritada Güneş hattı tam olarak İstanbul üzerinden geçiyor ve bu da “etkili insanların yaşadığı ya da çalıştığı yerler, sanat ve eğlence” gibi anlamları bünyesinde barındırıyor. Onun da dışında İstanbul Türkiye´nin kalbinin [Güneş] attığı yerdir.

Venüs ve Jüpiter´in ülkenin batısından geçtiği görülüyor ve bölgeye düşen hatlar da yaklaşık olarak Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik gibi coğrafyaları kapsıyor.

Venüs, sanat, tarihi doku, güzellik ve Jüpiter de rahatlık, ferahlık, genişlik gibi özelliklerle sembolize edilebilir. Bu hattan geçen Çanakkale´yi seçip de ekşi sözlüğe girdiğimde, aslen şarap, balık, genişlik, eğlence, bar, pavyon…gibi kelimelere sıkça rastladım. Bunun dışında insanlarının güzelliği ve sanatsal anlamda da seramik ve çanak çömlek gibi kollarıyla da ünlü bir kent Çanakkale. Bu anlamda kentin özelliklerinin Venüs ve Jüpiter´le sembolize edilmesi çok garip görünmüyor. Ama bunlardan daha da önemlisi, Çanakkale´nin Dünya´nın en kanlı savunma savaşlarından birisine tanıklık etmiş olmasıdır; Çanakkale savunması, bir kendini gerçekleştirme savaşıydı ve Venüs ile Jüpiter de Türkiye doğum haritasının V. evinde bulunmaktadır. “Çanakkale geçilmez” sözü, Türkiye´nin kendini gerçekleştirme, benliğini koruma uğruna ne denli bir direnç gösterdiğinin [Venüs ve Jüpiter Akrep´te] sembolü olmuştur.

Şehirlere ilişkin incelemelerde, tabi ki hatların geçtiği kentlerde yaşayan ve özellikle astrolojiyle ilgilenen kişilerin yorumları daha sağlıklı olacaktır. Sonuçta o kentlerde yaşayan insanlar, örneğin bir Çanakkale üzerinden geçen Jüpiter ve Venüs hatlarının hangi anlamlara gelebileceğini, bu noktada benden daha iyi kestirebilirler.

İkamet horoskopları diğer tekniklerle de [örneğin bir Kompozit, Kombin, Solar veya Lunar… vs.] uygulanabilir. Kompozit ve Kombin ikamet horoskopları, örneğin evin eşya dizilimi konusunda karar veremeyen eşlerin, Kompozit/Kombin haritalarındaki ölçeklere göre hareket etmelerini sağlayabilir ve bu şekilde astrolojik evrenin çözüm yolunu dinlemek, kişileri yaşadıkları çevreyle daha uyumlu bir hale getirebilir. Öte yandan unutulmaması gereken başka bir nokta da, ikamet haritalarında (ve aslında her haritada) özellikle köşe bölgelerinde bulunan planetlerin en güçlü konumda olduklarıdır.

 

Altta, saatlerinde saniyesine kadar bir kesinlik olduğu için, 4 deprem örneğiyle Local Space teorisini anlatmaya çalışacağım. Bazı yöntemler de kendi denemelerim olarak bilgilerinize sunulacak…

 

* * *

 

 

ÖRNEKLER

 

.I.
Sumatra Depremi

İlk örneğimiz 2004 Güneydoğu Asya depremi. Deprem haritasını Astrokartografiyle ilgili makalemde yorumlamıştım, o yüzden burada tekrar etmiyorum. Sadece hatırlanması maksadıyla haritayı geçeyim:

 

2004-guneydogu-asya-sumatra-depremi-horoskop

 

 

Bu depremin Satürn-Şiron karşıtlığıyla ilişkili olabileceğini daha önce belirtmiştim. Dolayısıyla, Astrokartografi makalesinde de yaptığımız gibi, büyük olayların vuku bulduğu ana konstelasyonların ekzakt an haritalarını (Satürn kavuşum Pluto, Neptün kare Şiron vs.) temel alarak Local Space hatları çıkarabiliriz…

Fakat bir husus var: Eğer Satürn-Şiron karşıtı ekzakt an haritasını Greenwich merkezli değil de, depremin görüldüğü yerin başkenti olan Medan merkezli alacak olursak, artık Local Space teorisinde sözü geçen “zamanı dondurma, sadece yeri değiştirme” gibi bir şansımız kalmıyor.

Örneğin; Satürn-Şiron karşıtı 28 Aralık 2004’te, saat 05:28:49’da, Greenwich’te ekzakt oluyor. Ne varki zamanı dondurduğumuz an, bu harita ekzakt an haritası olmaktan çıkıyor, çünkü bu 2 cismin ekzakt anı, Medan’da 7 saat sonraya denk geliyor. Dolayısıyla zamanı dondurmuş olamıyoruz, bilakis elimizdeki veriye 7 saat daha eklemiş oluyoruz.

Böylelikle, ekzakt an haritaları mevzu bahisse eğer, Local Space teorisiyle bir uyumsuzluk görülmek zorunda kalıyor. Ama ben yine de farkları görmemiz açısından, Local Space teorisine uygun olmayan bir biçimde, Greenwich’ten de, 7 saat eklenmiş haliyle Medan’dan da hatlar çıkaracağım. Öncelikle Greenwich’e göre çıkarılmış, bu karşıtlığın ekzakt an haritasındaki ikamet hatlarının sözkonusu deprem bölgesinden geçip geçmediğine bakalım.

 

Dolayısıyla ilk olarak Greenwich’e göre çıkarılmış ekzakt an haritasını, ardından da onun ikamet haritasını veriyorum:

 

sumatra-depremi-saturn-chiron-exact-horoskop

 

 

 

Greenwich’e göre Satürn karşıt Şiron ekzakt an haritası [Astrokartografi ve Local Space]

 

sumatra-depremi-astrokartografi-local-space

 

 

Aslında konumuz sadece Local Space, ancak karşılaştırma yapılabilmesi için hem kartografik hatları hem de Local Space hatlarını birlikte gösteriyorum. Satürn Local Space hattı, depremin merkez üssünün yaklaşık 155 km. kuzeydoğusunda bulunuyor. Mesafe uzak bile olsa, ekzakt an haritası hatlarının Dünya’nın hangi bölgelerini tehdit ettiğini görmek açısından anlamlı.

Satürn VIII. evde ve bir su burcunda, üstelik yine VIII yöneticisi Ay’la kavuşmuş. Karşısında Şiron var ve bu 3 planet, KAD’yle t-kare oluşturuyorlar. İlaveten, t-karenin öncü burçlar pozisyonu da depremin şiddetiyle alakalı ipuçları veriyor.

 

Şimdi de Greenwich zamanına 7 saat ekleyerek coğrafyayı değiştirelim ve depremden en çok etkilenen Endonezya adalarından Kuzey Sumatra’nın başkenti Medan’dan hatları çıkaralım. Ancak ilk harita, Medan’a göre çıkarılmış ekzakt an haritası:

 

2004-guneydogu-asya-sumatra-depremi-horoskop-2

 

 

T-kare, I-IV (toprak) ve X. evlere taşınmış. XI. evde Neptün (deprem) ve ASC yöneticisi Mars da VIII’de (ölüm) bulunuyor. Jüpiter de XII yöneticisi olarak XI Neptün’üyle üçgen açı kurmuş.

 

Medan’a [Endonezya] göre Satürn karşıt Şiron ekzakt an ikamet haritası

 

sumatra-ikamet-horoskobu-local-space-astrokartografi-hatlari

 

 

Bu haritaya göre Jüpiter hattı deprem üssüne yaklaşık 25 km. mesafede bulunmakta.

Yukarıda yaptığımız, evrensel göstergelerin (=Satürn karşıt Şiron ekzakt an) Dünya’nın hangi bölgelerini tesir altında bırakacağına ilişkindi. Kaba olarak, Dünya’da Endonezya’yı deprem bölgesi olarak seçmiş olduğumuzu varsaydık.

Şimdi de bu göstergenin yerel coğrafyadaki, yani Endonezya içindeki/civarındaki etkilerine bakacağız. Yerel coğrafyadaki etkileri araştırmak için de, öncelikle deprem anı haritası hatlarını başkentten çıkartacağız, ardından da resmi daha da küçültüp direkt deprem üssünü temel alacağız.

Bir sonraki sayfada yer alan haritada da göreceksiniz, Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan çıkarılan hatlardan deprem merkezine (=siyah dikdörtgen içindeki artı) en yakını Mars’ın, episentıra mesafesi yine de 209 km. kadar (veya kısa taraftan alınırsa 165 km.). Mars XI. evde konumlanıyor ve aynı zamanda o evi yönetiyor da.

 

Jakarta’dan deprem merkezine ikamet haritası hatları

 

jakarta-deprem-merkezi-ikamet-hatlari

 

Mesafe gerçi biraz fazla, ancak umudumuzu yitirmeyelim, çünkü şöyle enteresan bir nokta var: Depremin olduğu yerin, yani Endonezya’nın asıl başkenti gerçi Jakarta, fakat ülke irili ufaklı birçok adadan oluşuyor ve bu adaların da başkentleri var, en azından 2 tanesinde böyle. Depremden birincil etkilenen coğrafya ise, 95.000 kişiye mezar olan kuzey Sumatra adası ve başkenti de Medan. Deprem, aynı zamanda “Sumatra depremi” olarak da bilinmektedir. Şimdi buradan hatları çıkaralım, bakalım ne görüyoruz:

 

Medan’dan deprem merkezine ikamet haritası hatları

 

medan-deprem-merkezi-ikamet-hatlari

 

Siyah dikdörtgen içine alınmış yer, yani tam VII. ev hattı deprem merkezi. Buraya en yakın hat ise 63 km’lik mesafesiyle Uranüs hattı. Uranüs Balık’ta=deniz depremi. İlaveten, deprem merkezinin hemen üzerinde gördüğünüz çeşitli hatlar da, depremden en çok etkilenen bölgelerden geçiyor. Bu bölgenin büyük kısmı mahvolmuş. [http://de.wikipedia.org/wiki/Sumatra#Naturereignisse, 10.03.2010]

Haritayı şu ana kadar deprem merkezine neden koymadık? Çünkü depremin hangi coğrafi konumda vuku bulacağını bulmamız gerekiyordu, önce onu bulduk. Ama şimdi en çok nerelerin etkileneceğini görmek için, hatlarımızı tam deprem merkezinden çıkarabiliriz:

Deprem merkezinden ikamet haritası hatları

 

deprem-merkezi-ikamet-hatlari

 

Endonezya’nın kuzeybatı bölgesi Aceh, yani neredeyse tam KAD’nin geçtiği burun, depremden en çok etkilenen yer.

Akslardaki planetler önemlidir ve özel dikkat ister. Her zaman birşeyler anlatmaya çalışmaları, akslardaki planetlerin temel özelliğidir. KAD, “toprak” anlamına da gelen IV. evde bulunuyor. Evin sahibi Mars, aynı zamanda “deprem”leri gösteren XI. evi yönetiyor. KAD, ölüm evinin lordu Güneş ve deniz depremi anlamına gelen Balık Uranüs’üyle açısal ilişki halinde. Tüm bunları topladığımızda, KAD’nin çok net bir pozisyonda bulunduğunu görmekteyiz.

 

 

Buraya kadar neler yaptık?:

1. Evrensel herhangi bir büyük olaya karşılık geldiğini varsaydığımız büyük bir konstelasyonu (bu örnekte Satürn karşıt Şiron) seçtik ve bunun Greenwich’e göre ekzakt anını, Solar Fire’dan saniyesine kadar bulduk, ardından bu ekzakt an haritasını yorumladık ve önemli olabilecek planetleri seçtik.

2. Bu haritayı temel alarak, Local Space hatları çıkarttık ve Dünya’nın hangi coğrafyalarının, kabaca da olsa, tehdit altında kalabileceğini bulmaya çalıştık.

3. Ardından ekzakt an haritasını Greenwich saatine göre değil de, depremin olduğu Endonezya saatine göre değiştirdik, yani 7 saat ekledik. Bunu yapmak zorunda değiliz, çünkü Local Space teorisinde saati aynı tutmak, ancak yeri değiştirebilmek var. Dolayısıyla bu yaptığımız aslen teoriye ters. Ne varki bu bir denemeydi, ilerde daha derin inceleme gerektirebilir. Yöntemin bu örnekte çok iyi tuttuğunu söyleyebiliriz.

4. Bu evrensel büyük konstelasyonun (Satürn karşıt Şiron) hatlarıyla olay olması muhtemel yeri belirledikten sonra, deprem anı haritasına geçtik. Deprem zamanını dondurduk ve mekanı değiştirdik: İlk önce olayın görüleceği ülkenin başkentinden, önemi yüzünden, ardından da merceği biraz daha küçülterek, adanın başkentinden hatları çıkarttık. Bunu yapmamızdaki amaç, deprem merkezini belirleyebilmekti.

5. Son olarak, deprem merkezinden hatlarımızı çıkarttık. Bundaki kasıt da, depremden en çok etkilenecek bölgeleri belirlemekti. Tabi ki son iki nokta, yani 4 ve 5. noktalar kolay kolay öngörülemez, bu noktalar olay ardı incelemeleriydi. Ve örneğimizi bitirdik.

 

 

.II.

Gölcük Depremi

 

golcuk-depremi-tutulma-hatlari

 

 

Şimdi de Gölcük depremine bakalım ve yukarıda yaptığımız gibi, depremden 6 gün önce vuku bulan Güneş tutulması ekzakt anından, yani evrensel göstergeden başlayalım. Yalnız ilk örnekte bahsi geçen sorun burada da devam ediyor. Şöyle ki; Güneş tutulması, Greenwich’e göre 12:08:30’da ekzakt oluyor (SF’ye göre). Ne varki, zamanı dondurarak tutulma yerini Ankara alacak olursak, bu sefer de artık tutulma ekzakt olmuyor. Bunu belirtelim.

 

Önce tutulma haritasını veriyorum, ardından gelen harita da bunun Türkiye üzerindeki izdüşümü:

 

golcuk-depremi-tutulma-horoskop

 

 

 

Greenwich’ten tutulma haritası hatları
[Astrokartografi (zodiacal) ve Local Space]

 

golcuk-depremi-tutulma-hatti

 

Görüldüğü üzere deprem üssüyle Jüpiter Local Space hattı arasında 243 km’lik bir mesafe bulunmakta. Jüpiter, önceki örnekteki gibi deprem merkezine yine uzak kaldı. Jüpiter üçgen MC olarak gördüğünüz ise açılı astrokartografik hat ve deprem üssüne sadece 1 km’lik bir uzaklıkta bulunuyor.

Zamanı Türkiye saatine uygun hale getirip, yani 2 saat daha ekleyip başkent Ankara’yı merkez alalım. Eğer bir şekilde depremin Türkiye’de olacağını tahmin edebilseydik, Ankara’yı merkez alarak depremin hangi coğrafyaları etkileyeceği hakkında fikir yürütebilecektik; Ankara’ya göre çıkartmamız bu sebepten kaynaklanıyor. İlk harita tutulmanın Ankara doğumlu hali, ikincisi ise Ankara’dan çıkarılan hatlar:

 

golcuk-depremi-tutulma-hatlari-ankara

 

 

 

Ankara’dan tutulma haritası Local Space hatları

 

ankara-tutulma-haritasi-local-space-hatlari

 

Deprem, tam olarak Şiron hattı üzerinde vuku buldu. Şiron I’de, Akrep’te ölümcül pozisyonda.

Bir de Kocaeli merkezine koyalım. Zamanı donduruyoruz:

 

kocaeli-deprem-tutulum-hatti

 

 

 

Kocaeli’den tutulma haritası Local Space hatları

 

kocaeli-tutulma-local-space

 

Deprem tam olarak Jüpiter hattı üzerinde bulunuyor, ancak takdir edersiniz ki diğer hatlar da olağanüstü yakınlar. Jüpiter IV yöneticisi olup t-kareye bağlı.

Buraya kadar evrensel göstergeyle, yani Güneş tutulmasıyla baktık. Şimdi de artık deprem anı haritalarındayız, yani yerel göstergedeyiz. Öncelikle Ankara’yı merkez alıyoruz. Bu arada, Devrim Dölen’den aldığım bilgiye göre, Türkiye’deki deprem epizentırlarına ulaşmak için Kandilli verilerini kullanmamız gerekiyor. Şu adreste “şehir” kısmında “Sakarya”yı işaretleyin ve depremle ilgili verilere ulaşın.

[http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/mudim/il.asp, 11.03.2010] Deprem saatleri ise UT’ye göre düzenlenmiştir. Bir ayrıntı daha var: Deprem merkezlerinin coğrafi konumlarında, küsüratlı rakam 60’ın üzerinde olduğunda bunu SF’de göremiyoruz, dolayısıyla hesap yapmamız gerekiyor. Örnek: Kandilli sitesinde deprem üssü koordinatları için 40.76, 29.95 verilmiş. Bunu 60’lık düzeneğe çevirmek için küsüratı 60’la çarpıp 100’e bölüyoruz. Bu işlemi, küsürat 60’dan düşük olsa bile yine de yapmak zorundayız. İşlem sonucu şöyle: 40 drc 45 dk, 29 drc 57 dk. İşte bu deprem merkezi oluyor.

 

Bu ara bilgiden sonra tekrar haritaya dönelim. Öncelikle deprem anı haritasını veriyorum, ardından gelen grafikler de hatlarla ilişkili:

 

deprem-ani-haritasi

 

 

 

Ankara’dan deprem merkezine ikamet haritası [Local Space] hatları

 

ankara-deprem-ani-haritasi-hatlar

 

Haritada, siyah dikdörtgen içine alınmış alandaki yeşil artı, deprem merkezi. Buraya en yakın ikamet haritası hattı ise Satürn’ünki ve mesafesi 14 km. Satürn’ün önemini burada bir kez daha anlatmıyorum, çünkü kendisinden Astrokartografi yazımda yeterince bahsetmiştim.

Burada önemli olan tek şey şu: Depremin doğum anını aynı bıraktık, sadece yeri değiştirdik. Yeri, istediğimiz herhangi bir yer almadık, Türkiye’nin merkezi Ankara’yı tercih ettik.

Şimdi resmi küçültelim, iyice merkeze doğru gelelim; deprem anı haritası hatlarını bu kez Ankara’dan değil de Gölcük’ün bağlı bulunduğu Kocaeli’den çıkaralım. Böylelikle sadece merceğimizi değiştiriyoruz ve tablonun daha küçük yapıtaşlarından birine bakıyoruz:

 

 

Kocaeli’den deprem merkezine ikamet haritası hatları

 

kocaelinden-deprem-merkezine-ikamet-hatlari

 

Lacivert renkli olan Jüpiter hattı (güneybatıdaki) tam olarak merkez üssünden geçmekte. Depremin doğum haritasında Jüpiter, Merkür-Neptün-Ay büyük karesinin 4. elemanıydı. Kendisi de zaten XI. evde (deprem; XI: Uranüs’ün doğal evi) bulunmaktadır.

 

 

.III.

Elazığ Depremi

Sırada aktüel Elazığ depremi var:
“Saat 04.32’de Elâzığ’ın Karakoçan ilçesinde 6.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem. Depremde ilk belirlemelere göre en çok Kovancılara bağlı üç köyde hasar meydana gelmiştir. Bölgede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralı olduğunu açıklamıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı konuşmada depremdeki can kaybının asıl sorumlusunun kerpiç evler olduğunu ve bu evler yüzünden vatandaşların hayatını kaybettiğini söylemiştir. En çok hasarı Okçular, Yukarı Kanatlı ve Kayalı köyleri görmüştür.” [http://tr.wikipedia.org/wiki/2010_Elâzığ_Depremi, 11.03.2010]

Konuşmak tabi ki güzel bir şey ama Gölcük depreminde doğru dürüst kerpiç ev olmadığını da notlarımız arasına ekleyelim. Dolayısıyla bu şekildeki aldatmacalara kanmayalım.

Bu arada güncel haberlere göre, hayatını yitirenlerin sayısı 51 değil 41. “Ölü sayısındaki karışıklık bir Türkiye gerçeğinden dolayı yaşandı” diyor Posta gazetesi ve devam ediyor: “Ölen imam nikahlı kadınların isimlerinin listeye eşleri tarafından kendi soyadları ile aileleri tarafından da kızlık soyadları ile ikişer kez kaydettirildiği ortaya çıktı. […] 5 köyde ölen 41 kişiden 15’i kadın, 19’u çocuk, 7’si de erkek.” [Posta gazetesi, 11.03.2010, S.1]

 

Öncelikle deprem haritasını veriyorum:

 

elazig-depremi-horoskop

 

İlk başta “belki de bu depremin, bir süre önce vuku bulan Şiron kavuşum Neptün konstelasyonuyla bir alakası vardır” diye düşünmüştüm. Ne varki Local Space hatları oldukça uzak kaldı. Şiron-Neptün kavuşumunun birincil derecede Şili depremiyle bağlantısı var ve hatlar o kadar net ki, çok şaşıracaksınız. Açıkcası bu evrensel gösterge, yani Şiron-Neptün kavuşumu, Elazığ depremi için beni pek tatmin etmedi, ancak yine de altta veriyorum. İlk harita evrensel büyük konstelasyon Şiron kavuşum Neptün’ü, ikincisi ise Greenwich’ten Türkiye’ye çıkan hatları gösteriyor:

 

chiron-kavusum-neptun-exact-haritasi

I’deki Pluto ve Merkür direkt tehlike işareti. IV ve XI yöneticileri Venüs ile Jüpiter de oldukça huzursuzlar, toprak ve depremi yönetiyorlar. İlaveten Neptün ve Uranüs de bence bu haritada dikkat çeken özneler.

Altta, bu evrensel göstergenin, hem astrokartografik hem de Local Space hatlarını gösteriyorum. Bundan önceki 2 örnekte olduğu gibi, astrokartografik hat (Pluto üçgen DSC), deprem üssüne Merkür Local Space hattından daha yakın görünüyor.

 

chiron-neptun-kavusumu-local-space-astrokartografik-hatlar

 

Bu deprem Şiron-Neptün kavuşumundan daha ziyade, yakınlardaki diğer daha küçük göstergeler tarafından daha iyi izah ediliyor olabilir, hem zaten sözkonusu deprem illaki çok büyük olaylar arasında da değil. Yakınlardaki bu görece küçük konstelasyonları veriyorum, kendiniz bakabilirsiniz:

1.Güneş karşıt Ay, 28.02.2010, 16:37:51, Greenwich

2.Merkür kavuşum Jüpiter, 08.03.2010, 01:45:19, Greenwich

3.Venüs üçgen Mars, 07.03.2010, 19:15:12, Greenwich

 

Şimdi, yine Local Space teorisine uygun olmayan bir şekilde, yani Şiron-Neptün kavuşumunun saatini Ankara’ya uyarlayarak önce haritasını çıkaralım, ardından da bu hatları gösterelim:

 

chiron-kavusum-neptun-ankara

 

İlk başta ne kadar iyimser gözüken bir harita. Ne var ki biraz derinden bakınca hiç de öyle olmadığı anlaşılıyor: Venüs VIII temsilcisi, Jüpiter’le kavuşmuş (V’in yücelim yöneticisi) ancak her ikisinin de Pluto altmışlığı var. Pluto da XI yöneticisi Satürn’le kare açıda. Üstelik V. ev yöneticisi Ay da buna katılıyor ve t-kare oluşturuyorlar. Ay burada çocukları temsil edebilir (V yöneticisi) ve Venüs de kadınları. Depremde en çok kadın ve çocuk kaybı yaşanmıştı hatırlarsanız.

 

Ankara’dan evrensel Şiron-Neptün kavuşumunun Local Space hatları

 

ankara-chiron-neptun-local-space

 

 

Görüldüğü üzere Jüpiter-Venüs kavuşumu Elazığ üzerinde bulunuyor ki bu 2 planetin önemine yukarıda değinilmişti. Zamanı dondurmak değil de, olayın görüleceği yerin saatine uyarlamak burada da önemli ölçüde tutmuş oldu.

Şimdi evrensel göstergeden direkt deprem anına geçiyoruz. Elazığ deprem anını Ankara merkezli olarak çıkarınca nasıl bir haritayla karşı karşıya kalacağız, ona bakalım:

 

Ankara’dan Elazığ deprem merkezine ikamet haritası hatları

 

elazig-depremi-local-space

 

 

Deprem anı haritasında ASC’de Neptün vardı, Şiron’la birleşmiş ve bu ikisine MC’deki Ay altmışlık açıyla bakıyordu. Bunlar şüphesiz önemli belirteçler. Neptün hattı, merkez üsse sadece 10 km. mesafede bulunuyor. Bir de Elazığ’ı merkez alalım ve hatları çıkaralım:

 

Elazığ’dan deprem üssüne ikamet haritası hatları

 

elazig-deprem-ussu-hatlari

 

Aynı saate Elazığ’ı merkez alarak çıkarttığımız haritada bu defa da Uranüs hattını merkez üssüne yakın görüyoruz, mesafesi sadece 3-4 km. Uranüs başlı başına bir deprem semboliği, bir de Ay karesi bulunuyor.

 

 

 

.IV.

Şili Depremi

Son olarak, 8.8 şiddetinde vuku bulan ve yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiği Şili depremini konu etmek istiyorum. [http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Chile_2010, 12.03.2010]

Yukarıda okuduğunuz satırlarda da sözü geçmişti; bu depremin de bir süre önce ekzakt olan Şiron kavuşum Neptün evrensel konstelasyonuyla alakası var. Arka arkaya 2 deprem (Haiti ve Şili) ve her ikisi de buna bağlı olarak gerçekleşti. Burada aslında evrensel bir model, bir döngü yakalamış bulunuyoruz. Şiron-Neptün kavuşumunun zaten bir de oldukça sert bir destekçisi var: Pluto kare Satürn. Şiron-Neptün kavuşumu ekzakt an haritasını altta bir kez daha veriyorum, merkez ise Greenwich:

 

chiron-neptun-tam-an-haritasi

 

 

Satürn-Pluto-Ay t-karesi dikkat çekici. Bunun dışında önemsiz olan planetlere de pek rastlayamıyoruz. Bu haritayı “Haiti Depremi” makalemde yorumladığım için üzerinde ekstra durmuyorum.

Bir sonraki sayfadaki harita Greenwich’ten Şili’ye çıkan hatları gösteriyor:

 

Greenwich’ten Şili’ye Astrokartografi ve Local Space hatları
(in mundo ve zodiacal)

 

greenwich-sili-mundo-zodiacal

 

IC kavuşum Neptün Astrokartografi hattı deprem üssüne 22 km. ve Uranüs Local Space hattı ise 12 km. uzaklıkta bulunuyorlar. Siyah kare içindeki yeşil artı deprem üssünü gösteriyor.

Bu evrensel hatlardan sonra, Şili’nin kendisine bakalım. Bu amaçla başkenti merkez alarak ve zamanı dondurarak deprem anı Local Space hatlarını gözlemleyeceğiz. İlk harita deprem anı ve yerine göre çıkarılanı:

sili-depremi-horoskop

 

 

Satürn-Pluto karesinin sonuçlarına zaten her an rastlayabiliyoruz. Yalnız Satürn’ün, ilaveten bir de Mars altmışlığı var. Mars, IV ve XI. evleri yönettiği için özellikle önemli.

Depremlerle ilgili makalelerimde bu 2 evi çoğunlukla kullanıyorum.

Bir sonraki aşamada hatları Şili başkenti Santiago’dan çıkartmalıyız, ama önce Santiago merkezli deprem anı haritasını veriyorum. Yukarıdaki haritayla aralarında pek bir fark olmadığı için ekstra bir yoruma ihtiyaç yok:

 

sili-depremi-santiago

 

 

Alttaki haritada ise Satürn Local Space hattını görüyorsunuz. Bu hattın sol tarafında ve Santiago’nun aşağısında bulunan kentler/bölgeler depremden en çok etkilenmiş olanları. [Ayrıntılı liste için bkz.: http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Chile_2010, 12.03.2010]

Satürn hattı, depremden etkilenen bu bölgelere yaklaşık olarak 150-200 km. kadar mesafede bulunuyor, yani oldukça geniş bir havza. Ancak ne yapalım, demek ki bu hatlar, bu uzaklıklarda bile oldukça geçerliler. Bunun dışında, deprem merkezinden 5/11. evler aksı da geçiyor ki XI. ev depremle alakalı. Bir diğer yakın hat olan Pluto hattını da unutmamak gerekiyor. Yani aslında direkt etkilenen yerler aşağıda görmüş olduğunuz Pluto-Satürn hatları ortası.

 

Santiago’dan deprem anı Local Space hatları

 

santiago-deprem-local-space

 

Yukarıdaki hatlar, evet gerçi başkent Santiago’dan çıktılar ama, Şili’de de aynı Endonezya gibi ayrı ayrı bölgeler ve o bölgelerin başkentleri var. Depremin olduğu bölge Región del Maule ve başkenti de Talca. Şimdi hatlarımızı bir de buradan çıkaralım, bakalım deprem üssünü yakalayabiliyor muyuz?:

Talca’dan deprem anı Local Space hatları

 

talca-deprem-local-space

 

Deprem merkezi tam VI. ev hattının üzeri ve Pluto’ya da yaklaşık 80 km. uzaklıkta bulunuyor.

Hatları son olarak deprem merkez üssünden çıkarıyoruz ve tabloya bakıyoruz. Bundaki amacımız da tesir altında kalması muhtemel yerleri görmek.

 

 

Deprem merkezinden ikamet haritası hatları

 

talca-deprem-merkezi-ikamet-hatlari

 

Yukarıdaki haritada Satürn ve IV. ev hatlarına isabet eden her alan, yani hattın sol tarafları depremin tesiri altında kaldı. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum, gerek Santiago, gerekse Talca olsun deprem saatini hiç değiştirmedik, değişen sadece yerler oldu.

 

SONUÇLAR:

1. Gerçi henüz yüzde yüz kesinlikle emin olmasam da, büyük astrolojik konstelasyonların olaylara nerede sebebiyet verecebileceklerini görmek için birincil olarak Astrokartografi, daha yerel bakmak için de Local Space kullanmalıyız.

2. Son dönemlerde görülen bu depremler, bir Satürn kare Pluto ve Şiron kavuşum Neptün ortak çalışmaları; Şiron-Neptün’den 1 ay önce Haiti, 10 gün sonra da Şili depremleri gerçekleşti.

3. Bütün bu anlatılanlara rağmen, yine de astrolojik bir öngörü yapabilmenin zorluklarının açık ve belirgin olduğunu düşünüyor ve bir kez daha vurguluyorum.

 

Sevgiyle kalın,

Copyright © Devrim Yılmazer
12.03.2010, 18:52

 

Kaynakça

* Feng Shui – Geomantie – Lebensberatung,
URL: http://www.fengshui-classic.de/Was_ist_es_/Theorie2/theorie2.html

* Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Feng_Shui

* Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Geomantie

* Website 2000 – 2006 by Hagia Chora, Human Touch GmbH,
URL: http://www.geomantie.net/foren/beitraege.html?thread=thread
3d1bf4f87eb55&expand=all

* Steve Cozzi, Die Astrologie des Standortes, Chiron Verlag, Mössingen, 1993

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.