İKİNCİL İLERLETİMLER [=İKİNCİL PROGRESLER]

Spread the love

 

 

 

iler

 

Tanım ve Tarihçe

İkincil ilerletim [=İng. Secondary Progression, Alm. Sekundärprogression] ifadesi, aslında ikincil yöneltim [=İng. Secondary Direction, Alm. Sekundärdirektion] ifadesiyle eşanlamlıdır, dolayısıyla her ikisi de bir ve aynı şeydir. Ancak  Direction değil de  Progression ifadesi, disiplinimizin İngiliz ayağında Alman literatürüne oranla daha yoğun kullanılmaktadır. Öte yandan bu kavram ilk kullanımında ikincil ilerletim [=progression] değil, ikincil yöneltim [=direction] ismiyle varoldu. Metodu ilk şekillendiren Placidus de Titis’dir [1603-1668]. Placidus, böylelikle onu birincil yöneltimlerden/ilerletimlerden ayırmış oldu. Günümüzde ikincil ilerletimlere artık sadece Progres harita demekteyiz; örneğin astrologlar bunu bir de Progres çıkaralım/bakalım" şeklinde ifade ederler; neredeyse hiçbir zaman ilerletim dememekteyiz. Öte yandan, ikincil kelimesi, bu ilerletimin birincil ilerletimlerden daha az bir öneme sahip olması yüzünden değildir, sadece sıralama gereği böyledir.

Aslında ikincil ilerletimler, Avrupa astrolojisine ilk defa Rönesans zamanında [14.-17.yy.] Johannes Kepler [1571-1630] tarafından sokulmuştur. Ne varki Kepler söz konusu metodu ikincil ilerletim veya yöneltim olarak tanımlamadı. Bu ayrımlama, yani isim babalığı yukarıda da bahsedildiği üzere ilk olarak Placidus tarafından yapıldı. Placidus’un bu yeni isimlendirmesi, bugün hâlâ ikincil ilerletimlerin mucidinin Placidus olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açmaktadır. Öte yandan tekniği tam olarak Kepler de icad etmedi; bilakis ilerletimlerin bu çeşidini Arap astrologlardan alarak, onu, kendi yeni karma ilerletim tekniğine entegre etti ve böylelikle de bir progres horoskop ortaya çıkmış oldu. Ana akslar, Kepler tarafından birincil ilerletimsel zaman adımlarına göre ilerletilirken, planetler gerçek günlük yol almalarına göre direkt ilerletildi. Bu teknik, Placidus ve Kepler’den önce eski üstadlar arasında Arap ilerletimleri olarak biliniyordu. [Buraya kadarki bilgiler kısmen: “http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Sekundärprogression”, 07.08.2010] Ancak yine de, yukarıdaki ifadeye göre, Kepler tekniği Arap ilerletimleriyle birebir aynı olmadığı için Kepler ismini ön plana çıkarmak yanlış olmaz.

 

Progres haritaların anlamı nedir?

 Tüm ilerletim tekniklerinin altında yatan en önemli nokta, küçük bir zamansal aralığın, büyük bir zamansal aralığa karşılık geldiğidir [İkincil İlerletimlerde: 1 (efemeris) gün(ü)=1 yıl]. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz; tohum kendi varoluşunu içinde saklar ve aynı zamanda, bir hücrenin küçücük bir kesitinden tüm vücudumuzun yapısını öğrenebiliyoruz. Burada da aynı mantık geçerlidir.

İkincil ilerletimler, bir doğum haritasının belirli bir anahtara göre ilerletilmiş halidir ki bu anahtar da, denildiği üzere 1 gün=1 yıl prensibidir. 18.03.1965, saat 18.00, Antalya doğumluysak, 1 sene sonraki [=1 yaşındaki] eğilimlerimizi öğrenebilmek için 19.03.1965, saat 18.00, Antalya için tekrar bir harita çıkarmak zorundayız, işte bu ikinci haritaya ikincil ilerletim haritası diyoruz. İkincil ilerletim, teknik anlamda mantıksal olasılıktır, varsayımdır; gerçekte 19 Mart´da doğmadığımız halde o tarihte doğmuşuz gibi düşünülür. Ancak tabiî ki Progres harita sadece senelik çıkarılmaz, bakılması dilenen herhangi bir gün için de oluşturulabilir; her gezegen/nokta kendi hareket hızında ilerleyecektir. Bu hızlar, mesela Güneş için ayda 0 drc 5 dk ve Ay için de ayda 1 drc kadardır. Radiks Güneş’imiz, eğer doğum anımızda 1 drc Koç’ta ise, 30 sene sonra 1 drc Boğa’da olur.

Gerçek şu ki bu ilerlemeleri aslında hep görüyoruz: İletişimden hoşlanan Boğalar, yardımsever ve fedakâr Kovalar, sıkı çalışan Yaylar… Hiçbiri tam olarak burçlarının özelliklerine uygun davranış biçimleri değil bunların, ama nedeni açık: Yaşam sürekli olarak öne akış halinde çünkü. Bu örneklerde Radiks Güneş’in bir sonraki burçlara ileri hareket yaptığı görülüyor; Boğa İkizler’e geçti, Kova Balık’a. Tam İkizler veya tam Balık olmadı bu insanlar ama İkizler ve Balık kaliteleri, Boğa ve Kova özlerinin üzerine eklenmiş oldu. Daha doğru bir ifadeyle kişinin örneğin Boğa Güneş’ini gerçekleştirmesi için, bir sonraki burç olan ikizlervari bir tavır takınması gerekiyor, yani Boğa Güneş’ini İkizler Güneş’iyle açıyor.

1 günün 1 yıla karşılık gelmesi [ve aslında astrolojide başka noktalar da tabiî ki], astrolojinin aslında gerçek olanı kullanmadığı yönünde bazıları tarafından eleştiri konusu yapılabilir. Ne varki astroloji, reel olan ve olmayan, gözleme veya mantığa veya her ikisine birden dayanan kurguları, özü ve teknikleriyle hakikatte eşi bulunamaz bir hazinedir. Bernadette Brady, her çağ kendisine ait Stonehenge’i alır diyor. Bunun pratik anlamı şudur: Her devir, kendi zamanına uygun olan bilgiyi alır. Biz de burada kendi çağımıza en uygun bilgileri yakalamaya çalışıyoruz, mutlak olan diye bir şey yoktur. Biz gideceğiz ve yerimize, çağlarına daha uygun bilgilerle donatılacak başka kuşaklar gelecek.

 

İkincil ilerletimlerin türleri var mıdır?

Evet. Horoskop aksları 2 şekilde ileri hareket ettirilir:

1. İkincil akslı ikincil ilerletimler

2. Birincil akslı ikincil ilerletimler.

İlkinde, akslar Güneş’in seyrini izlerler ve her bir yaşam yılı başına yaklaşık 1 drc ileri harekette bulunurlar. Birincil aksların hareketi ise Dünya’nın kendi etrafında dönüşüne dayanır ve böylece her bir yaşam yılı başına 361 drc ileri hareket yaparlar.

Ancak bununla bitmiyor; 2 adet de ilerletim anahtarından, yani aksların hangi anahtara göre ilerletileceğinden bahsederiz:

1. Bilinen anahtara göre: Akslar 1 drc ilerletilir.

2. Naibod anahtarına göre: Akslar, Güneş’in günlük hareketinin ortalama değeri olan 0 drc 59 dk 8 sn ilerletilir. Bazı astroloji programlarında gördüğümüz Progres horoskoplardaki ASC derecelerinin farklılıkları bu yüzdendir.

 

Untitled-2 copy

Naibod, Yahudi bir ailenin oğludur. 1544’de Wittenberg üniversitesine kayıt oldu; bu üniversitede Philipp Melanchthon ve Erasmus Reinhold da ders veriyordu. Ardından 1555’de Erfurt üniversitesine geçti. Naibod’un çok enteresan bir hayat hikayesi var, onu aktarmak istiyorum: İlerletimlerine bakarak, kendi horoskopundan kılıçla yaralanacağını veya öldürüleceğini gördü. Gelecek aylardaki bu tehlikeyi bertaraf edebilmek için tüm yolları denedi: Tehlike geçene kadar evine yiyecek içecek depoladı, tüm pencereleri ve kapıları kapattı. Ama kapalı kapılar hırsızların dikkatini çekti; Naibod, öngördüğü gibi bir hırsız tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ev sahibi onu çürümüş bir hâlde buldu. Astrolojik öğretim kitabı Enarratio elementorum astrologiae’nin yazarıdır. Bu kitap kilise tarafından yasaklandı. Batlamyus’un yıl başına 1 drc olan birincil ilerletim anahtarını, 0°59’09 olarak belirleyerek Naibod anahtarını ortaya çıkardı. Birçok astrolojik eseri vardır. [href=”http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Valentin_Naibod”

 

Progres harita nasıl yorumlanır ve kullanılır?

Progresin, ilkin, kendi içerisinde bir Radiks harita gibi ve ikincisi de, doğum haritamıza yaptıkları geçişler olarak 2 tür kullanımı vardır. İlkinde bir Progres bir harita, kendi içerisinde, bir doğum haritası yorumlama tekniği nasılsa öyle yorumlanır. İkincisinde ise bir ilerletilmiş planetin Natal planetlere olan açılarına bakılır. Bunların dışında karma horoskoplar" da olur; örneğin Astrokartografi ve Local Space hatlarını Progres haritaya uygulayabilir ve Progresin üzerinde transit gezdirebilirsiniz.

Geçmişte, her şeyi ayırmaya çalışmaktan kaynaklanıyor olsa gerek, Progres haritaların daha çok iç dinamiklerimizi, psikolojimizi aydınlatmaya karşılık geldiğini düşünüyordum. Böyle bir şey çok hoş olurdu tabi ki ancak durum böyle değil; bu haritalar hem iç hem dış dinamiklerimizi ve hem de ikisini birden gösterebilir. Bir öngörü tekniğinin, bizde dışsal bir olaya mı yoksa bilincimize mi karşılık geldiğinin pratik bir çözümü maalesef yok. Bunun için içgüdüden tutun da kendinize uygun başka her türlü aracı kullanmak durumundasınız.

Bir ikincil ilerletim haritası, en fazla, bizim şu anda yaşamımızın hangi noktasında olduğumuzu gösterir, dolayısıyla bu haritalar statik değil dinamiktir.

Hangi özelliklerimiz değişiyor, hangi noktalarda sancılar çekiyoruz veya özellikle hangi değişim noktalarında başarılıyız? Bu özellikleri görebilmek, bu soruların cevaplarını verebilmek için, Progres planetlerin Natal planetlere yaptığı açılara bakmak gerekiyor. Örneğin Natal Balık Güneş’ine altmışlık yapan bir Progres Mars, kişinin, Balık Güneş’inden beklenmeyecek davranışlar sergilemesine neden olabilir. Kendine güven ve cesaret gibi konuları ön plana getirerek Balık’ın ihtiyacı olan özgüvenin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Tabi ki hatırlatmaya gerek yok ama, bir Progres harita, her zaman doğum haritasıyla birlikte değerlendirilmek zorundadır çünkü hiçbir zaman temel yapımızdan kopuk yaşamıyoruz.

Yorumda dikkat edilmesi gereken hususlar arasında ilk ayrıntı şöyle: Diyelim ki Radiks Güneş’imiz VI. evde. Zaman ilerledi ve Progres Merkür, Natal Güneş’imize 60 derecelik bir açı yapacak artık. Bu arada, Progres Güneş’imiz de şu anda VII. evde olsun. Progres Merkür, VI. ev Radiks Balık’ına açı kurduğunda yorumlardan birisi şöyle olmalıdır: Uyumlu ve bol iletişimli bir çalışma ortamı. İşte tam burada unutmamamız gereken nokta, Progres Güneş’in de tam bu esnada VII. evde olduğudur, dolayısıyla yorumumuzu şu şekilde değiştirmeliyiz: İkili ilişkilerin [Progres Güneş VII’de] ön planda olduğu komünikatif [Progres Merkür’ün Güneş’e açısı] bir çalışma [Radiks Güneş’i VI’da]. Böylece açının birinci dereceden muhatabı Natal Güneş’i de sabit, çakılı düşünmedik ve Progres olarak VII. evde ilerleyişini de gözönünde bulundurduk.

İkinci bir ayrıntı da şu: Bir Progres planetin Natal bir planete olan açılarında dikkat edilmesi gereken husus, Progres bir planetin nasıl bir rengi olduğunu çözebilmektir; Progres Mars, Natal Pluto’ma kare yapıyor ancak bu nasıl bir Mars? Bunu öğrenmek için Progres Mars’ın, Progres haritada hangi planetlerle ne tür bir ilişkide olduğuna bakılır, tüm gücü tartılır, böylece onun hakkında bilgi sahibi oluruz. Mesela bu Mars’ın Progres Güneş’e açısı varsa bu durum ona iyimserlik verebilir ve Pluto’ya kurduğu açıyı belki daha fazla rahatlatabilir. İyimser bir Mars, kötümser bir Pluto’dan, kötümser bir Mars kadar etkilenmeyecektir.

Progres horoskop, bizim şimdi kim olduğumuzu gösterir. [Arroyo 1980:] Dolayısıyla bu noktada insan gelişimini hesaba katarsak, sadece doğum kozmogramının yorumlanmasının ve Progreslerin inceleme alanına dahil edilmemesinin ne kadar sağlıksız olduğu görülüyor. Bir Progres horoskop, bizim şimdi kim ve nerede olduğumuzu gösteriyorsa, yaşamımızın sonuna kadar sürekli olarak çeşitli şimdilerle karşı karşıyayız demektir ve uzun vadede önemli değişimler, Progres horoskopta görülebilir.

Yoruma katkısı olabilecek bir örnek daha vereyim, çünkü yine çok sık olarak yanlış anlaşılan bir husus daha var ki bu da, Progresde ilerleyen Natal gezegenlerimizin değişip değişmediği: Benim Natal Mars’ım V. evde. Şu anda Progres hareketi gereği VI. evde. Yıllar sonra onun da şimdisi değişecek ve o artık VII. ev Mars’ı olacak.

Şunu kesin olarak belirleyelim ki, Mars hangi eve ilerlerse ilerlesin, bu, onun V. ev Mars’ı olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmez. Ancak bu Mars’ın şu an itibariyle VI. evde olduğu hakikatini de yadsıyamayız. Peki ne yapmalıyız? Sentezleme. Yani VI. eve ilerlemiş Mars’ı görmemize rağmen V. ev Mars’ını bir kenara bırakamayız. Şimdi, VI. ev Mars’ı bir temel üzerinde yükselmek zorunda ve bu temel de, her daim V. ev Mars’ı olarak kalacaktır. Mars’ın, V. ev Mars’ını açmak, gerçekleştirmek için VI. eve ilerlediğini ve bir zaman sonra da VII. eve, VIII. eve… vs. yine aynı amaç için geçeceğini unutmayalım. Jüpiter ötesi planetler ise sadece minimal ilerliyorlar; bu durumda, kuşaklar ötesinden gelip bize yerleşen etkilerin, genellikle kalıcı olduklarını görüyoruz.

Doğum haritasını bir soğan köküne, Progresleri de o soğan kökünden çıkacak olan yeşil yapraklara benzetebiliriz. Yeşil soğanın, gelişim devam ettiği sürece kökünü nasıl etkileyip değişim-dönüşüm sürecine uğratacağı açıktır. Bu durum, şu çok temel diyalektik kuralla da beslenebilir: Alt yapı, üst yapıyı belirler; üst yapı da alt yapıyı etkiler. Dolayısıyla, bu etkileşim sayesinde aslında V. ev Mars’ımız da aynı Mars değil. En azından aynı olsa bile, biz onu hep değişik maskeler altında tecrübe edeceğiz. Bu Mars, bir zaman iş ortamında, çünkü Progres Mars VI’da, bir zaman ikili ilişkilerde, çünkü Progres Mars VII’de, bir zaman sonra da gizli konularda, çünkü Progres Mars VIII’de, ortaya çıkacak, kendi varoluşunu gerçekleştirecek.

Dolayısıyla Progres hareketleri doğum haritasının ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek ve yorumlarımıza katmak, bize bir şekilde esneklik ve daha fazla isabet yüzdesi kazandıracaktır.

 

Bir Progres planetin, açı kurduğu Radiks planete orbunu, yani tolerans değerini ne kadar almamız gerekir?

Bu konuda yapılan en büyük yanlış, 1 gün=1 yıl anahtarından yola çıkılıyor olsa gerek, tolerans değerinin de hem yaklaşım hem de uzaklaşım için benzer şekilde 1 drc alınıyor olmasıdır. Sizlere açıkçası bu orbu tavsiye etmek istemiyorum. Gerçi 1 drc genel atmosferin ne yönde olduğu hakkında bilgi verebilir, yani üç aşağı beş yukarı potaya girmişsiniz demektir ancak psikolojik veya fiziksel bir olayın hangi gerçek aralıklarda işleyeceğine dair benim tavsiye edebileceğim orblar şu şekildedir:

Progres Ay hariç Jüpiter’e kadar tüm planet/nokta/akslarda;

Yaklaşım orb değeri: 0 drc 30 dk

Uzaklaşım orb değeri: 0 drc 15 dk. [Sadece bu orb değerini isterseniz biraz daha fazla tutabilirsiniz].

Dikkat edilirse, yaklaşım için aldığımız 0 drc 30 dk’lık tolerans değeri, Güneş için 6 aya karşılık gelmektedir. Yani bir kişi bu hesaba göre, olay olmadan 6 ay önce olayın etki aralığına girmektedir çünkü Güneş, 1 senede yaklaşık 1 drc progres harekette bulunuyor, yani bu kadar ilerliyor ki bu aylık 0 drc 5 dk’ya denk düşer. Yine bu hesaba göre, Progres Güneş ekzakt olduktan 3 ay sonra da tesirini yitirmektedir.

Progres Ay’ın tolerans değeri olarak da şunu alınız:

Yaklaşım için 3 drc,

Uzaklaşım için 2 drc.

Ay, 1 ayda yaklaşık 1 drc ilerlemektedir. Bu hesaba göreyse, 3 drc’nin karşılığı 3 aydır.

Bu orbları denemenizi salık veriyorum. +1 -1 olarak verilen orb değerleri, genel kullanımı dışında çok anlamlı değil. Bir açının yaklaşma [=aplikatif] anında alınması gereken tolerans değeri, uzaklaşma [=separatif] anına göre daha fazla olmalıdır. Bunun nedenini de şöyle açıklayabiliriz: Hedefe yaklaşmakta olan bir koşucu düşünelim. İpin göğüslenme anı ise, açının ekzakt olduğu an, yani zirve noktasıdır. Hedefe yaklaşım daha önceden başlar ve gittikçe hızlanılır; ipin göğüslenme anından itibaren ise bir yavaşlama sürecine girilir. Bu nedenle aplikatif ve separatif değerler birbirlerine eşit olamaz. İkincil ilerletimlerde Satürn ve sonrası gezegenler, aşırı yavaş ilerledikleri için değerlendirme alanına tabi tutulmuyorlar, ancak yine de Progres Jüpiter’e [ve aslında Jüpiter ötesine de] ekstra dikkat edebilirsiniz çünkü burç ve/veya ev değiştiriyor olabilirler.

İlâveten, Progres haritaları çıkarırken, Solar/Lunar haritaların tersine doğum yeri esas alınır ancak bulunulan yerin veya olay yerinin alındığı da olur.

 

 

Örnekler

 

1. Ulu Önder’in Ölümü

ata ölum

 

Yukarıda görmüş olduğunuz, kurulduğu yer olan Ankara’ya göre çıkarılmış olan, 10 Kasım 1938 tarihli TC Progres haritası. Yani, Atatürk öldüğü anda, Türkiye horoskopu Progres harita olarak bu şekilde görülmekte.

Bu haritaya göre Türkiye’nin liderlerini simgeleyen X. ev Mars’la yönetiliyor. Buradan itibaren 8 ev [=ölüm] saydığımızda ulaştığımız Akrep burcunun da Mars’la yönetildiğini görmekteyiz ki bu da liderin ölümü demek. Ayrıca Mars’ın IV’de ve çok yakın bir orbla karşıtlık kurduğu Şiron’un da X’da olması, halkın [=IV. ev] liderle ilişkili bir acısı, bir eksikliği [=Şiron X’da] olarak yorumlanabilir. Şiron’un bu özelliği sıklıkla bilinmez; genellikle acı, yara, şifa olarak dilimize çevrilir. Halbuki bu cismin en önemli anlamlarından birisi de eksikliktir; Şiron’un haritanızda bulunduğu alanda, başkaları için normal olan şey sizde eksiklik halini alıverir, işte kişinin aldığı yara olgusunun kaynağı budur.

Bunun dışında haritada Güneş-Neptün karesi neredeyse ekzakt ve bilindiği üzere Güneş de liderleri simgeler. Ayrıca bu Güneş’in X’dan 8. evde bulunduğunu da belirtelim. Bir de, bu haritada açı kurmadığı için henüz bir anlam ifade etmeyen, ancak TC haritası üzerinde Progres baktığımızda dikkatimizi çekecek olan Ay var ki o da, bir liderin hayatının sonu anlamına gelen X’dan IV. evde bulunuyor.

Altta TC haritası üzerine Progres koyuyoruz:

 

3

 

Öncelikle, yukarıdaki Progres haritada liderin hayatının sonunu simgeleyen Ay’ı, TC’nin Radiks VIII. evine henüz giriş yapmışken buluyoruz; Progres Ay burada açı kurmuyor olsa da, genel eğilimin nasıl olduğunu görmemiz açısından çok önemli. Bunun dışında, tabi ki ilk haritada olduğu için burada da olması gereken Güneş-Neptün karesi ve öte yandan da, liderin hastalığını simgeleyen Radiks III. evde [III. ev=X’dan 6. ev=liderin hastalığı] bulunan KAD’nin, ki bu da ölüm göstergesidir, Radiks ASC’ye ekzakt altmışlığı da var. Bana göre bu kadar gösterge gayet yeterli.

 

2. Kıbrıs Barış Harekâtı

kıbrıs

 

Kıbrıs Barış Harekâtı, Devrim Dölen’den aldığım veriye göre 20 Temmuz 1974’de saat 04.10’da gerçekleştirildi. Yukarıdaki harita bu tarihe göre Ankara merkezli çıkarılmış Progres haritadır.

Harita olağanüstü net: İlkin, Ay ile ordu, güvenlik kuvvetleri anlamına gelen VI. evdeki Merkür arasında henüz birkaç gün önce ekzakt olmuş bir üçgen bağlantı var. Bu zaten başlı başına tabiri caizse cuk oturan bir gösterge. Üçgen açı ise, harekâtın başarısını ve enerjisinin kolay aktığını gösteriyor. İlâveten, IV. ev Akrep Mars’ı, topraklar üzerinde hakim olma dürtüsüne ve ASC’ye yapışmış Neptün de deniz harekâtına karşılık geliyor.

Altta, Progres haritayı TC haritasının üzerine koyduğumuzda da şunları görebiliyoruz: Progres Satürn’le Radiks Ay arasında dakikasına kadar ekzakt bir üçgen, ki bu da ordu müdahelesi ve sahiplenme demek çünkü Satürn otorite ve kontrol eden güçler anlamına gelir ve yine çok ekzakt bir Progres MC altmışlık Radiks ASC görünümü. Progres MC’nin XI’de olması, dış ilişkiler ve dost milletler, ama aynı zamanda da uzun vadeli ideal ve istekler olarak yorumlanır. Tüm bu göstergeler ise o günlerin koşullarına uygun.

 

tv

 

12 Eylül 1980 Askerî Darbesi

12 eyl

 

Darbe haritası da konumuz için önemli bir misâl teşkil ediyor. Öncelikle dikkati çeken ana görünüm, Mars-Pluto-Uranüs arasındaki büyük üçgen. Bu kalıp, enerjinin koşulsuz şartsız kolay akışını gösterir. XI’deki Pluto TC’nin geleceğine ilişkin müdaheledir. Ay’la Venüs arasındaki karşıtlık da Türkiye’nin kurban pozisyonunu açıklayıcı.

İşte Progres haritadaki söz konusu Akrep Mars’ı, darbe anında en tesirli gösterge oldu ve TC üzerindeki Progres haritada da, yine Uranüs’le neredeyse ekzakt üçgen yaparak Radiksteki Pluto-Uranüs üçgenini aktif hâle getirdi. Çoğumuz görmüyoruz ancak TC haritasındaki Uranüs-Pluto üçgeni, ülkemizin kuruluş felsefesinin itici gücüdür ve haritamızdaki neredeyse en önemli faktördür.

Bir diğer önemli nokta da, Progres Mars’ın, TC’nin varlığı anlamına gelen V. evinde bulunan Şans Noktasına kurduğu kavuşum açısı. Mars, Akrep’teki yıkıcı gücüyle ülkenin şansını da bir bakıma kısıtlamış, onu yok etmiş oldu. TC üzerine Progres haritasını altta görebilirsiniz:

 

sn

 

Sağlıcakla kalın,

Devrim Yılmazer, 09.08.2010, 21.15, Kırşehir

Astroloji Akademisi 7. eğitim kitabından alıntılanmıştır.

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.