KADİM ASTROLOGLARA GÖRE BURÇLAR

Spread the love

 

 

astrologlar-vettius-valens-ebu-maşar-el-biruni-ibni-ezra-burçlar

 

Kadim günlerin en yetkin astrologları, burçları bugün özellikle medyada okuduklarımızdan çok daha farklı ele alıyorlardı.

Bugün burçların anlamlarına deneyimsel ve çağın değişimlerine göre şekillenen bazda bir çok şey katılmış olsa da (ve elbette pop burç yazarlarının kattığı “edebi şirinlikleri” de buna dahil edebiliriz) eskilerin burçları nasıl gördüğünü de anlamak, astroloji tarihinin en temellerine tutulmuş eğlenceli bir fener olabilir.

Elbette (bilmeyenler için) astroloji demek “Güneş Burcu” demek değildir, üstelik herşeyin siyah-beyaz ve kadersel ele alındığı, mistik güçlerin olgulardan önplanda olduğu düşünüldüğü bir devirde yapılan bu yorumlara her şeyde olduğu gibi (hatta günümüzde de olduğu gibi) bu konuda da dikkatli yaklaşmak, “astrolojinin” burçlardan öte bir disiplin olduğunu hatırlamak gerekir.

Gene de “burçların ve astrologların” tarihsel gelişimini gözlemlemek ve sosyolojik olarak da yorumlamak açısından eğlenceli olabilir. Bu yüzden aynen alıntılıyoruz:

 

Vettius Valens, Ebu Maşar, El Birunî, İbni Ezra’dan ortak yorumlar:

 

Koç burcu

Koç doğumlular çok konuşkandırlar, dilde sempatiktirler [hoşturlar], çok gülerler, ışıl ışıl parlayabilirler, görkemlidirler [veya: kralvaridirler, çn], gururludurlar, ama aynı zamanda kibirli ve gösterişçi [veya: iddialı, fiyakalı, yüksekten atan, çn] olabilirler. Yetenekli birer liderdirler, dürüsttürler, özgürlük tutkunudurlar, asildirler, ama değişken [veya: kararsız, sabit olmayan, fırıldak gibi, sadakatsiz, çn] ve durmak bilmeyen bir yapıdadırlar. Tutkuludurlar, keskin dilleri vardır, cesur, atılgandırlar [veya: cüretkâr, pervasız, çn] ve çok kolay sinirlenirler. Pisboğazdırlar, öfkeli, adaletseverdirler, içten pazarlıklılığın [veya: sahtekârlığın, çn] düşmanıdırlar, çok yönlü ve buluşçudurlar, coşkuludurlar [veya: (kolay) uyarılırlar, çn], şiir severler.

 

Boğa burcu

Boğa doğumluların sağlıklı muhakeme yeteneği [veya seziş, fark etme, çn] vardır, bu genellikle demirbaşlar ve sahip olunanlar konularındadır, sahip olduklarını iyi koruyabilen iyi ve çalışkan el ustaları olabilirler, kendi istekleriyle [veya gönülden, çn] başkalarıyla paylaşma karakterleri vardır, konuşmada bir parça zorlukları vardır [veya beceriksiz, hantaldırlar, çn], ancak muhalif olma [veya farklı düşünme, çn] ruhuna sahiptirler, sık sık pervasız [veya dikkatsiz, savsak, çn] ve sahtekârdırlar, zevklerin ve sanatın tadını bilirler, şehvanî, açgözlü ve kaçıktırlar.

 

İkizler burcu

İkizler doğumlular yücegönüllü [veya alicenap, çn], erdemli [veya sade, nezih, gösterişsiz, çn], oyunlarda harikulâde, kelimelere aşık, yazma ve yetiştirmede [veya eğitmede, çn] usta, ozan, şair ve yazardırlar, felsefe ve astrolojiyi [aynı zamanda da astronomi, çn] severler. Duyularını [veya
duyu organlarını, çn] birlikte kullanabilirler ve iyi ile kötüyü ayırt edebilirler. Çalışmada hünerlidirler, güvenilir idarecidirler, tezcanlıdırlar [ya da aceleci; atılgan, çn], neşelidirler [veya güleryüzlü, şen, sevinçli, çn], gizemlerde ehildirler, inançlı ve sadıktırlar, hafızdırlar.

 

Yengeç burcu

Yengeç doğumluların sakin bir yaradılışı vardır, onuru [veya şeref, namus, özsaygı, çn], parlamayı ve toplumu [veya toplumsallığı, toplulukları, çn] severler, bir parça uyuşuk, suskun, somurtkan [veya huysuz, çn], dengesiz [değişken, anî değişen, çn], kolay dönen [veya sebatsız, çn] yapıdadırlar. Sık olarak yurtdışında yaşarlar ama dostça bir doğadandırlar, sık olarak düşündüklerinden farklı konuşurlar, çoğunlukla yalnızca tek bir konuya konsantre olamazlar, teatral yetenekleri vardır, zevklerin değerini bilirler, ocağını (evini) paylaşanları severler, insanlığı severler ve saygı duyulurlar.

 

Aslan burcu

Aslan doğumlular kralvari, eli açık, iyi huylu, hayırsever, etkileyici, göz kamaştırıcı, popüler, sabit, cesur ve hırçın, kültürlü ve akıllı, adil ve kötünün düşmanı, zevke meyillidirler. Emir verir gibi bir konuşma şekilleri ve keskin bir dilleri vardır, bağımsızdırlar ve tehlike anında kendilerine güvenirler, dalkavukluktan [yağcılıktan, çn] nefret ederler, arasıra burnu büyüktür [kibirlidir], sert kalpli ve serseri [veya düzenbaz, kurnaz; çapkın, çn] olabilir, dava açma meraklılığına [veya kavgalı, kavgacı, ihtilaflı, dava meraklısı, çn] meyillidir, melankoliye varana kadar birçok endişe taşır, günahkârdır, unutkandır, yiğittir [yüreklidir, çn], doymak bilmezdir, yemek yemeyi sever ve severek şarap içer [veya şaraba alışır, çn].

 

Başak burcu

Başak doğumlular liberaldirler, saklıdırlar, görgü kurallarını takdir ederler, gerçekçi ve esasçıdırlar [veya güvenilir, çn], gayretlidirler [veya hevesli, istekli, çn] ama yaşamlarını idame ettirirken [yürütürken] aralıksızdırlar [yorulmak bilmezler], iyi bilgilendirilmiş ve akıllıdırlar, dakiktirler, Tanrı korkusu taşırlar, iyi avukat veya yargıçtırlar, yabancı malları [kendilerine ait olmayan malları] iyi idare ederler, dürüsttürler, sır saklayabilirler, [düşüncelere dalmış anlamında, çn =>] düşüncelidirler ama bunun yanında hareketlidirler [muhtemelen “bu kadar yoğun düşünceler onu canlandırır” anlamında, çn], oyuncudurlar [veya (şeyleri) ciddiye almazlar] [?], sevimlidirler [veya sempatik, nazik, güleryüzlü, çn], dansı ve müziği severler, yetenekli oyuncudurlar, hafızdırlar, yazar, matematikte eksper ve iyi öğretmenler olurlar.

 

Terazi burcu

Terazi doğumlular [düşüncelere dalmış anlamında, çn] düşünceli, nazik, alicenaptırlar, nazik ama yetenekli ve ilgili konuşmacıdırlar, hassas ve iyi yetiştirilmişlerdir, güvenilir ve asildirler, hakkaniyetli yargıçlardır ama aynı zamanda kıskançtırlar, ilk kazandıklarını [veya edindiklerini, çn] kolayca kaybedebilirler, kaderin sillesine [talihsizliklere, çn] boyun eğerler ve kuralsız [veya düzensiz, çn] bir hayat sürerler, elleri maharetlidir, ölçme ve tartma gerektiren her şeyde eksperdirler, uyuşuk ve korkaktırlar, kadınları severler, avlanmayı severler, müzisyendirler, besteci veya şarkıcıdırlar, hafızdırlar.

 

Akrep burcu

Akrep doğumlular doğaları icabı cömerttirler, kurnaz dolandırıcıdırlar, güvenilmezdirler, sapıktırlar, iğrençtirler, hiçbir şeyle memnun olmazlar, kıskanç ve doymazdırlar, sinsidirler, cesurdurlar, kabadırlar, huysuzdurlar, kolayca uyarılırlar, memnuniyetle kaçamak yaparlar, bunun yanında uyuşuk, kendini beğenmiş, iftiracıdırlar, keskin bir dilleri vardır, genellikle hoş olmayan bir sesleri vardır, yıkıcı, tahripkâr ve hırsız olabilirler, ama aynı zamanda melankoliktirler, evcildirler ama kendi ailelerinden nefret edebilirler, katildirler, delidirler, hafızdırlar.

 

Yay burcu

Yay doğumlular kralvaridir, çekingendir [?, çn], liberal, adil, anlayışlı, neşeli, güçlü, iyi huyludurlar, seve seve paylaşırlar, kardeşleri ve arkadaşlarını severler, düşmanları üzerinde kolay galip gelirler, onur ve görkemi severler, çokbilmişdirler ve kolayca peşinhüküm verirler, sabit değillerdir, iyiniyetli olsalar da başkalarının işine karışırlar, yetenekli matematikçi, değerlendirmendirler, öteki dünya üzerinde düşünürler, işleri harika bir biçimde yoluna koyarlar, atları severler, yeme, içme ve elbise konusunda seçicidirler.

 

Oğlak burcu

Oğlak doğumlular [talebe yetiştirebilecek yetenekte olan] münzevîdirler, krallar üzerinde zenginliğe ulaşırlar, kalite ve basitliğin değerini bilirler, severek ve isteyerek gülerler, burnu büyük ve kötücül olabilirler, büyük çalışmalar yaparlar, ama kolayca şanssız hatalara düşerler, sık sık yararsız [veya boşu boşuna, boş yere, çn] ticaret yaparlar, eziyet çekerler, düşüncelere dalarlar, endişe doludurlar, uyanık kalmaya alışkındırlar ama aynı zamanda kolerik ve atılgandırlar fakat enerjik değildirler, değişkendirler, hırslıdırlar, kavga ararlar, hep kendi haklılıklarını ileri sürerler, negatif düşüncelidirler, rezaleti ve alay edilmeyi kolayca üzerlerine çekerler ancak oyunları ve yaşamı severler, seks düşkünüdürler, kurnaz, unutkan ve cesurdurlar.

 

Kova burcu

Kova doğumlular yüce gönüllü, açık, iyiliksever, erdemli [veya sade, nezih, gösterişsiz, çn], ama kıskançtırlar, mal toplarlar [servet biriktirirler anlamında, çn], görkem [veya saltanat, ihtişam, çn] ve erkeklik düşkünüdürler, savurgandırlar, kolayca kendi ailelerinden nefret edebilirler veya kısıtlanırlar, gurmedirler, değişimlere kabiliyetli değillerdir, hareketsizdirler, inatçıdırlar, eleştiricidirler [veya kusur bulucudurlar, çn], arkadan vuran [veya kalleş, çn] ve hilekârdırlar, ama bu konuda göze çarpmazlar, daha çok uyuşuk ve sakindirler, dünya meseleleriyle çok ilgilidirler, kendilerini çok beğenirler, bazen insanlardan nefret ederler, inançsızdırlar, onura ve hakiki prensiplere ihanet ederler, cömert olduklarında da ölçüsüzdürler.

 

Balık burcu

Balık doğumluların iyi niyetli bir duruşları vardır, alicenaptırlar, bilgedirler, arzuludurlar [veya şehvetli, cinsel istekli, çn], sebatsız [veya kararsız, dönek, çn], uykulu mizaçtadırlar, ama kolay uyarılırlar, kötüyü iyiye çevirirler, itaat edendirler [veya yaltakçı, kul köle, hizmet eden, yağcı, boyun eğen, çn], nazik, hemen inanan, çapkın [veya hovarda, çn], verimli, popülerdirler, ticarette ortalamadırlar, kurnaz ve içten pazarlıklı olabilir, yanılır ve yanıltırlar, unutkandırlar, kaçık [veya deli, çılgın, çn], yiğittirler, uykuya, yemek ve içmeye düşkündürler.

 

Çeviri: Devrim Yılmazer

(2010, Astroloji Akademisi 1. Eğitim Kitabı’ının “Burçlar” bölümünden alıntılanmıştır. )

 

Devrim Yılmazer hakkında:

24 Şubat 1975 Ankara doğumludur. Viyana Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Gazetecilik ve İletişim Bilimleri bölümünü yüksek lisans derecesiyle tamamladı. Bitirme tezini 01.07.2009′da “Antik Yunan Literatüründe Astroloji, Kader ve Özgür İrade” başlığı altında teslim ederek mezun olmuştur. 2006′da üniversitede yan bölüm olarak okuduğu Felsefe Bölümü için “Astroloji ve Bilim” başlıklı makalesini verdi. Bunların dışında, geçmişte yayınlanmış olan XI. Ev dergisine çeşitli makaleler yazdı.

1989 yılından beri astrolojiyle ilgilenen Yılmazer, şu anda Astroloji Türkiye sitesinin ve Astroloji grubunun yöneticilerinden birisi, VeriBankası ile AstroGünlük’ün yöneticisi ve Zodyak Astroloji Yayıncılık’ın ortaklarındandır. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesinde astroloji eğitmenliği yapmaktadır. Tüm dünyada defalarca çevrilen Tetrabiblos‘u Türkiye’ye tam 500 yıl sonra kazandırmıştır.

Halî hazırda çeşitli kitap projeleri vardır. Bunlar arasında, Türkiye’nin şehirlerine dair bir mundane çalışma olan İl İl Astrolojik Türkiye ve Viyana Üniversitesine verdiği bitirme tezini, sadece Antik Yunan’da kalmayıp diğer çağlara da yayarak yazmayı plandığı Astrologica isimli kitap serileri bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.