MESLEK TESTİ

 

 

GİRİŞ

Bu yazının ve istatistik sınamanın amacı, astrolojinin kullandığı meslek göstergeleriyle kişilerin meslek tercihleri arasındaki ilişkinin gücünü ölçmeye çalışmaktır. Mesleki danışmanlık veren/vermek isteyen astrologlara, ilk bakmaları gereken temel astrolojik göstergelerin ne olabileceği konusunda fikir vermektir. Ancak en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim: bu alanda determinist bir yaklaşıma yakın değiliz. Kişinin gelişim potansiyelini kozmik farkındalık kazanarak daha kolay harekete geçirebileceğine inanıyoruz. Tabii ki kişisel gelişim ve hür iradenin astro-psikolojik evrenin sınırları içinde olduğunu biliyoruz, fakat kontrolümüzde olmayan dış etkenlerin tek referans noktası olmadığını düşünüyoruz. Son olarak, çalışmanın bulgularının, kişilerin fırsat eşitliğine aykırı şekilde yorumlanmamasını rica ediyoruz.

 

KULLANILAN YÖNTEM, GÖSTERGELER ve ÖRNEKLEM HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Astrologların yüzlerce yıldır edindiği bilgi birikimi, kariyer ve meslek göstergelerinin belirlenmesinde bazı ortak noktalar oluşturmuş. Güvendiğiniz bir astrologa kariyer gidişatınızla ilgili danıştığınız zaman sizden önce doğum bilgilerinizi ister. Haritanızı çıkardıktan sonra ilk baktığı yer çoğunlukla 10.evi hangi burcun kestiği ve 10.ev girişinin aldığı açılar olur. Ardından büyük ihtimalle 10.ev ve 1.evde yerleşen gezegenlere, 10.evin yöneticisinin hangi evde yer aldığına göz atar ve kendi bilgi birikimi, tecrübesi ve ait olduğu kültürel ortamın etkisiyle analiz/sentez ve öngörülerini yapar. Az önce sayılanlar kolay iş değildir, bilhassa şirket kurmayı düşünen 3 potansiyel ortak astrologa aynı anda danıştıkları zaman devreye bir de bunların kompozit haritaları, kurulacak şirkete bakış açıları ve beklentileri girer. Bu çalışmadaki esas amacımız genel kabul görmüş göstergelerin gücü hakkında fikir edinmek ve mesleki danışmanlık veren astrologlara yardımcı olmaktır.

 

– İlk bakacağımız gösterge, meslek almuteni gezegendir. Meslek almuteni klasik astrolog Schöner’in yöntemi baz alınarak hesaplandı. Ayrıca ister eskiçağ dönemi olsun ortaçağ dönemi, birçok kadim astrologun yükselen ve MC’de yer alan gezegenlerin meslek seçiminde önemli olduğunu vurgulaması nedeniyle, 1. ve 10.evlerde yer alan gezegenlere sırasıyla 12 ve 11 puan verdik. Schöner’in yöntemine göre;

 

– Güneş,

– 10.ev girişi,

– 10.ev yöneticisi,

– 10.evin birinci üçlü yöneticisi,

– meslek noktasının (1.ev girişinin derecesi + Ay’ın bulunduğu derece – Satürn’ün bulunduğu derece = meslek noktasının derecesi) yer aldığı Zodyak derecelerinde,

 

burç yöneticisi gezegene 5 puan

yücelme yöneticisi gezegene 4 puan

üçlü yöneticilere 3 puan

terim yöneticisine 2 puan

dekan yöneticisine 1 puan

1.evde yerleşmiş gezegenlere 12 puan (Almutem Figuris hesaplamasına benzer şekilde)

10.evde yerleşmiş gezegenlere 11 puan,

 

verilerek en yüksek puanı alan Meslek almuteni gezegen, her bir kişi için bilgisayar programı yardımıyla belirlendi.

 

– Kişinin haritasında “anahtar” veya “harita lordu” olarak kabul edilen Almutem Figuris (astrolog-gökbilimci İbn Ezra’nın bulduğu bir gösterge) konumundaki gezegen ise;

 

– Güneş,

– Ay,

– 1.ev girişi,

– Şans noktası,

– doğum anında Ay’ın ışığı büyüyorsa doğumdan önceki yeniay derecesi, ışığı küçülüyorsa doğum öncesi dolunay derecesi (SAN derecesi) bulunduğu derecelerin yöneticilerine yukarıdaki gibi puan verilerek

– ayrıca, doğum anında gün ve saat yöneticilerine 7’şer puan,

– 1.evde yerleşen gezegenlere 12 puan olmak üzere, 10, 7, 4, 11, 5, 2, 9, 8, 3, 12 ve 6.evlerde yerleşen gezegenlere sırasıyla 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan verilerek en yüksek puanı alan gezegen, her bir kişi için bilgisayar yardımıyla hesaplandı.

 

– son olarak, harita hakkında genel fikir verebilecek alternatif bir gösterge belirlemek için de;

 

– Almutem Figuris hesaplamasında izlenen yöntem kullanıldı. Ancak, bu sefer şans noktası ve SAN derecelerine puan verilmedi. Güneş-Ay dahil 10 gök cismi, 1. ve 10.ev girişlerinin derecelerinde yöneticiliği bulunan gezegenlere puan verilerek,

 

“personality planet” dediğimiz en yüksek puanı alan gösterge gezegeni elde ettik.

 

– Önce meslek-gezegen-burç eşleşmeleri yapıldı. Eşleşmeden kastedilen her bir mesleğin veya pozisyonun doğasına en uygun karakterde olan gezegen ve burçların belirlenmesi. Örneğin Merkür, iletişim ve ticaretin gezegenidir. Gazetecilik, editörlük, satış temsilciliği gibi iletişim ve ticaretle ilgili birçok meslek Merküryen meslek olarak kabul edilir. Bu sayılan meslekler aynı zamanda İkizler burcunun doğasına yakınlığıyla bilinir.

 

– Gezegen eşleşmelerinde 7 gök cismi esas alındı. Bunlar: Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn’dür. Gezegen-meslek-burç eşleşmeleri belirlenirken iş/kurumsal astroloji alanında uzun yıllardır danışmanlık veren Georgia Stathis’in “Business Astrology 101” kitabından istifade ettik. (Güneş, astronomik anlamda gezegen değildir fakat astrolojinin kullandığı Dünya merkezli koordinat sistemine göre Dünya etrafında ilerliyormuş gibi göründüğünden “gezegen” olarak anılıyor. Tabii, kadim astrologların Güneş’in Dünya etrafında döndüğü gibi bir düşünceye asla sahip olmadıklarını, Jüpiter-Satürn gibi gezegenleri “yıldız” sanmadıklarını hatırlatalım)

 

– Günümüzde birçok meslek, yukarıda sayılan 7 gezegen dışında kalan Uranüs, Neptün ve Plüton gezegenleriyle özdeşleştiriliyor. Örneklemi oluşturduğumuz veri sitesindeki meslek bilgilerine baktığımızda, ana kütleye yani toplumun geneline uygun bir meslek dağılımı olmadığı anlaşılıyor. Venüs, Merkür ve Jüpiter karakterindeki mesleklerin oldukça fazla, Ay karakterindeki mesleklerin biraz daha az, Satürn-Mars karakterindeki (devlet memurluğu, asker, polis, düşük ücretle çalışan işçiler gibi) pozisyonların oldukça az olduğu görülüyor. Güneş’in temsil ettiği üst düzey yöneticilik, devlet adamlığı, “celebrity” dediğimiz star düzeyindeki sanatçıların toplum içinde az olduğu zaten aşikar. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin test edildiği bir önsav sınamasında, istatistiki koşulların sağlanması oldukça büyük bir örneklem oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Böyle büyük bir örneklemi oluşturmak teknik olarak mümkün. Ancak, ana kütleyi çok zayıf bir şekilde temsil edeceği açık olduğundan ana kütleyi biraz daha iyi temsil edebilecek 7 gezegen-meslek kategorili en az 200-250 kişi (7X7’lik çapraz çizelgeye uygun) ve en az 90-100 arası meslek/pozisyon grubundan oluşan bir örneklem tercih edildi.

 

– Örneklemimiz 94 meslek/pozisyon grubundan 220 kişiyle oluşturuldu. Örneklem verilerini edinmek isterseniz miray.ertugrl@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

 

– Örneklemimizi herkesin ziyaret edip, bilgileri alabileceği bir internet sitesinden, astro.com’dan seçtik (http://www.astro.com/astro-databank/Main_Page sayfasının “Research Data” bölümü) Çeşitli mesleklerden birçok insanın bilgisine sahip olmamıza rağmen, kendi arşivimizde bulunan bilgileri kullanmadık. Gökyüzünün göstergelerine olumlu yaklaşmayan insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla olduğundan “istedikleri sonucu elde edecek veri seçmişlerdir” dedirtmek istemedik. Her bir meslek/pozisyondan en az 3 kişi seçmeye çalıştık. Bazı mesleklerde 3’ten az kişi olduğundan 1 yada 2 kişi örnekleme dahil edildi. 3’ten fazla aday varsa, siteye en son eklenmiş 3 girişi esas aldık. Fakat, kişileri dahil ederken asgari şartlar belirledik ve bazı kişileri örnekleme almadık. Bu konuda ayrıntılı bilgi yazı sonundaki “Notlar ve Hatırlatmalar” kısmında yer almaktadır.

 

– Örneklemde yer alan kişilerin büyük kısmı ABD doğumlu. Amerikan vatandaşlarının doğum sertifikalarında doğum saatleri de yazılı olduğundan oldukça güvenilir bilgilerden oluşmakta. Almanya, Belçika, Avusturya gibi ülkeler de bu konuda ABD’ye benzer. Sayılan ülkeler dışında kalan az sayıda ülkede doğmuş kişiler ise ya kendi hafızalarından bilgileri vermişler veya danıştıkları astrologlar kişisel bilgilerini paylaşmış.

 

– Bu 3 gezegeni gezegen-meslek eşleşmelerinden çıkardık ancak Meslek almuteni, Almutem Figuris ve 10 gezegen, yükselen ve tepe noktalarının bulunduğu Zodyak noktaları esas alınarak yaptığımız puanlamalarda (personality scoring) modern yöneticilikleri, yani Satürn ötesi 3 gezegeni esas aldık. Doğum haritalarında 1. ve 10.evlerde yer alan tüm gezegenlere puan verdiğimiz için Satürn ötesi gezegenlerin burç, yücelme (sadece Uranüs’ün Akrep’te yücelme yöneticiliği var) ve dekan yöneticiliklerini dikkate aldık. Uranüsyen, Neptünyen ve Plütonik karakterdeki meslekleri ise bu gezegenlerin karakterine en yakın olan, sırasıyla Merkür, Jüpiter ve Mars’a (sigorta acenteliği ve broker’lık gibi aracılık-ticaret karakterli işleri Merkür’e) dağıttık.

 

– Kişilerin meslek göstergeleri hesaplandıktan sonra, yaptıkları işleri temsil eden gezegenlerle eşleştirilerek 7X7’lik çapraz çizelge oluşturuldu. Satırlar, gözlenen meslekleri temsil eden gezegenlere, sütunlar ise her bir kişinin doğum haritasına göre hesaplanan meslek göstergelerine ait. Örneğin muhasebecilik mesleğinin temel gezegeni Merkür, temel burcu Başak’tır. Örnekleme dahil bir kişi muhasebecilik yapıyorsa Merkür satırına, meslek almuteni İkizler burcunda yer alan Merkür ise Merkür sütununa kaydediliyor. Ayrıca, meslek almuteni Merkür değil ama Başak burcunda yer alan Jüpiter ise yine Merkür sütununa kaydediliyor. Bu şekilde kaydetmemizin nedeni burçların niteliklerinin gezegenlere kıyasla sabit olması, bünyelerinde yer alan gezegenlere yön vermesidir.

 

Aşağıdaki tabloda, herhangi bir doğum haritasında gezegenlerin meslek almuteni olma olasılıkları (ana kütle dağılımı) ve örneklem dağılımı karşılaştırıldı.

 

meslek-testi

 

Örneklemimiz, ana kütle dağılımı ile örneklem dağılımı arasındaki mutlak farkların ortalaması %2,5’in aşağısında kaldığı için istatistik açısından elverişli bir örneklem kabul edilebilir. Diğer taraftan, örneklemimizin %85’i gelir/eğitim düzeyi yüksek olan, hizmet sektörü ağırlıklı gelişmiş ülke vatandaşlarından oluştuğundan (diğer ülkeler orta gelir grubunun üst dilimlerinde yer alıyor) mesleklerin dağılımı Türkiye dağılımından farklılık gösteriyor. Yine de yukarıda değindiğimiz veri havuzu yetersizliği kendisini gösteriyor. Asgari örneklem ve meslek grubu büyüklüğünde bile, örneğin gözlenen Venüs mesleklerinin ana kütle dağılımından daha fazla olduğu görülüyor (ABD’de ücretli ve kendi işini yapanlardan oluşan 150 milyon çalışanın yaklaşık %12’si Venüs grubu mesleklerken, örneklemimizde %20’ye ulaşıyor, kaynak: bls.gov) Burada şunu hatırlatmakta yarar var: kişiler meslek almuteni gezegenin işaret ettiği meslek grubunun yanı sıra, meslek almuteninin yer aldığı burca ait bir mesleği de seçebilir. Örneğin meslek almuteni Venüs-Başak olan biri, Venüs’ün işaret ettiği bir meslek yerine Başak burcuyla ilişkilendirilen bir işi tercih edebilir. Çünkü burçlar, konuk ettikleri gezegenleri çoğunlukla yönlendirir.

 

HESAPLAMALAR ve TEST

Örnekleme dahil kişilerin mesleklerini temsil eden gezegenlerle meslek almuteni gezegenler kategorik değişkenler olduğundan Chi-kare istatistiği uygun görüldü.

 

Örneklem gözlemlerinin özeti (Meslek Gezegeni * Meslek Almuteni) ve kategorik değişken istatistiklerinin sonuçları aşağıda sunulmuştur:

 

sınama-1

 

sınama-2

 

– Satürn ötesinde yer alan 3 gezegeni dahil etmememize rağmen, Chi-kare hesaplamalarında hücrelerin %67’sinin (49 hücreden 33’ü) beklenen değeri 5’in aşağısında kaldı. Bu durumun en önemli nedenlerinden ilki; üst düzey yöneticilik, devlet adamlığı, çok tanınmış kişiler ve şov dünyasını temsil eden Güneş mesleklerinin oldukça az olması. Ayrıca, herhangi bir haritada Güneş’in meslek almuteni olma ihtimali, diğer gezegenlere kıyasla bir hayli az. İkinci önemli neden; örneklemi oluşturduğumuz veri havuzunda toplumda çok daha sık rastladığımız Mars-Ay-Satürn karakterli mesleklere sahip kişilerin görece az olması. Chi-kare hesaplamalarına göre hata payı** %0,1 bile olmamasına rağmen, Chi-kare testinin kurallarına uyduk ve “astrolojinin kullandığı meslek göstergeleriyle kişilerin meslek tercihleri arasında ilişki yoktur” şeklinde bir sıfır önsavını test etmede kullandığımız 7X7’lik çapraz çizelgemize Chi-kare testinin uygun olmadığı, Chi-kare testinin uygun olacağı bir örneklem büyüklüğünün ise toplumu temsil etmekten çok uzak kalacağı sonucuna vardık. Fakat, yukarıda da değindiğimiz üzere arzulanan örneklem kalitesine ulaşamamak veri sayısının azlığından değil, mesleki bilgileri paylaşılan tüm kişilerin meslek dağılımlarının ana kütle dağılımlarıyla oldukça uyumsuz olmasından kaynaklanıyor. (** hata payı, “astrolojinin kullandığı meslek göstergeleriyle kişilerin meslek tercihleri arasında ilişki yoktur” şeklinde bir önsav eğer doğruysa, bu doğru önsavı reddederek hata yapma olasılığımızı gösterir. Hata payı %5’in üzerinde olduğunda, değişkenler arasında ilişki olmadığı yönündeki sıfır önsavları genellikle reddedilemez)

– Bunun üzerine, değişken değerlerini üst kategorilere ayırarak tekrar gruplandırdık.
Birinci grubu; yönetim, danışmanlık, eğitim, finans gibi iş kollarını temsil eden Güneş ve Jüpiter meslekleri,
İkinci grubu; birinci grup dışında kalan finans dışı özel kesim hizmet ve ticaret iş kollarını temsil eden Merkür, Venüs ve Ay meslekleri,
Üçüncü grubu; tarımsal üretim, inşaat, kamu hizmetleri ve sanayi üretimini yapan iş kollarını temsil eden Mars ve Satürn meslekleri olarak belirledik.

Yeniden gruplandırdığımız 3X3’lük çapraz çizelge ve kategorik değişken istatistiklerinin sonuçları aşağıdadır:

 

sınama-3

 

– Chi-kare testinden sonra, astrolojinin kullandığı meslek göstergeleri ile kişilerin meslek seçimleri arasındaki ilişkinin gücünü ölçebilecek “Cramer’s V” istatistiği kullanıldı. “Cramers’s V” aslında bu yazıyı okuyanları daha çok ilgilendirebilecek bir istatistik. Chi-kare sonucu sadece “iki değişken arasında ilişki yoktur” önsavını reddedip reddedemeyeceğimizi söylerken, Cramer’s V sıfırdan 1’e kadar değer alarak iki değişken arasındaki ilişkinin gücü hakkında fikir verebiliyor (sıfır en zayıf, 1 en güçlü bağlantıya işaret ediyor) Bu istatistiğin örneklem büyüklüğü ve çapraz çizelge ebatlarını dikkate alması bizim için gayet uygun bir gösterge haline getiriyor çünkü örneklem büyüdükçe Chi-kare sonucu çoğunlukla artıyor ve hata payı düşüyor.

 

 

SONUÇ:

– Yeniden gruplandırma yapılmış 3X3’lük çapraz çizelgemiz, 7X7’lik çapraz çizelgemize göre biraz daha geniş bir güven aralığına işaret ediyor. Hata payımız minimal olduğundan “astrolojinin kullandığı meslek göstergeleriyle kişilerin meslek tercihleri arasında ilişki yoktur” sıfır önsavı reddedilebilir. Bu önsav aleyhine çok güçlü kanıtlar bulunmaktadır.

– Cramer’s V istatistiği 7X7’lik çapraz çizelgemize göre bir hayli güçlü ilişkiye işaret eden 0,40-0,50 (%46,4) aralığındadır. 3X3’lük çapraz çizelgemize göre yine belirtilen aralıkta kalmaktadır (%40,8)

– 7X7’lik çizelgemize göre, gözlemlerin %55’inde mesleği temsil eden gezegen ile meslek almuteni gezegen birbiriyle uyumludur. Kategorik değişkenler arasında hiç ilişki olmasaydı bu oranın %15’te kalma ihtimali bir hayli yüksek olurdu.

– Almutem Figuris ve “personality planet” göstergesi dahil edildiğinde bu uyum %75’e çıkmaktadır. Tabii, kişilerin kendi potansiyel ve yeteneklerine ne derece uygun meslek seçtikleri çok önemli fakat bunu ölçebilmemiz şimdilik imkan dahilinde değil.

– Gözlemler sonucu yorumlanacak başka birçok husus tespit etmemize rağmen, teknik astroloji bilgisi ve öznellik içerdiği için bu yazıya almamayı tercih ettik.

Elde ettiğimiz bulgular, mesleki danışmanlık veren/vermek isteyen astrologlara ilk bakmaları gereken göstergenin meslek almuteni olduğunu tavsiye ediyor. “Personality planet” ikinci, İbn Ezra’nın Almutem Figuris’i ise üçüncü sırada geliyor. Bilhassa üniversite öğrencisi veya üniversite hazırlık aşamasında olan ve meslek tercihi tam oturmamış gençlere verilebilecek danışmanlık hizmetlerinde faydalı olabilir. Doğum haritalarının gösterdiği meslek almuteni sayesinde bu gençlerin eğilimli oldukları iş alanları tahmin edilebilir ve sosyoekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak yönlendirme yapılabilir. Sadece gençler değil, iş değiştirmek veya kendi işini kurmak isteyen tecrübelilere de astrolojik göstergeler cesaret/motivasyon verebilir yada duruma göre ihtiyatlı olmaları tavsiye edilebilir. Aslında astrolojik göstergelere dayalı analizlerin karşılıklı kategoriler ve benzer kişilik tanımlarından oluşan “modern” profil testlerinden eksiği yok fazlası var.

 

 

NOTLAR ve HATIRLATMALAR:

1. Mesleki anlamda astroloji danışmanlığında kullanılacak tek gösterge meslek almuteni değildir. 10.evi kesen burç, 10.ev yöneticisinin yerleştiği ev, meslek almuteni olmasa bile 1. ve 10.evlerde yer alan gezegenler, şans noktasına ve Ay düğümlerine açı yapan gezegenler dikkate alınarak kişinin potansiyeline en uygun iş alanları tespit edilebilir.
2. Kariyer danışmanlığı yapan bir astrolog, kişinin sosyoekonomik durumundan bağımsız bir değerlendirme yapmamalıdır. Kişiler, belirli iş ve meslekleri kendi arzularıyla değil şartların zorlaması nedeniyle seçebilirler. Kendi doğalarına uygun olmayan bir işte çalışıyorlarsa, meslek değiştirme imkanına sahip olmayabilirler. Danışmanlık alanlara şevk kırıcı değil motive edici yönlendirmeler yapmaları daha iyi olabilir.
3. Örneklemi oluştururken belli kriterler belirlendi. Bu kriterlerin belirlenme nedeni tamamıyla toplum ortalamasını daha iyi temsil eden bir örneklem seçilmesi içindir. Söz konusu kriterlere göre şu kişiler örnekleme dahil edilmedi:
– mesleği/işi çok kısa süreli veya hobi mahiyetinde yapanlar
– ekstrem travmatik olaylar sonrasında belli mesleklere yönelen veya mesleki tercihler yapan kişiler (örneğin; kocasını ve oğlunu uçak kazasında kaybeden bir kadın, küçük yaşta üvey babasınca tecavüze uğrayan bir kadın, birçok kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan bir kadın, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra çıkan iç savaşta birçok ölüme tanıklık edip psikolojisi bozulan bir adam)
– toplumca hoş karşılanmayan işleri yapanlar
– görevini kötüye kullandığı için hapis cezası alanlar
– verdiği ek bilgilerle doğum bilgileri arasında tutarsızlık olanlar
– işyeri/şirket sahibi ancak bulunduğu sektör hakkında bilgi vermeyenler
– eşine ait bir mesleği icra eden bir işyerinde karı-koca dayanışması nedeniyle eşine yardım edenler

 

Miray Ertuğrul & Dinçer Yılmaz

 

 

142 Yorumlar

 1. Dinçer Yılmaz

  okuduğunuz bölümü ve en güçlü meslek göstergenizi dikkate aldığımızda kamu görevleri sizin açınızdan fena bir tercih olmaz diye düşünüyorum. tatmin edici olur mu, zor tabii.
  haritanızda Ay ile Venüs’ünüz arasında karşılıklı ağırlama var. bunlar zaman zaman yer değiştirerek kendilerini belli ederler. T-kare apeksinde de Ay’ınız yerleşmiş. batı noktasını da Ay’ınızla kavuşum sayarsak Terazi-Yengeç karakterli işlerle (moda, kozmetik, güzellik, estetik, emlak) dikkat çekme potansiyeliniz mevcut. yönetim ve mental becerileriniz var, zihniniz aslında oldukça organize çalışabiliyor, birçok şeyi hızlı kavrıyorsunuz. asgari bir fayda-maliyet analizi yapmak şartıyla kendi işinizi pekala kurabilirsiniz.

 2. ipek_seda

  Merhaba Dinçer Bey. 19.12.1976 sabaha karşı 03:00-03:30. Mühendislikten farklı bir bölüm mü okumalıydım acaba? Kendimi kısıtlanmış ve kendini istediği gibi gösteremeyen ve kariyerde yükseliş yaşayamayan biri olarak görüyorum.

  • Dinçer Yılmaz

   meslek göstergelerinizi doğru hesaplayabilmek için hangi şehirde doğduğunuzu yazarsanız sevinirim. gezegen yerleşimlerinize baktığımda sosyal grupları ilgilendiren, iletişimin ön planda olduğu sivil toplum faaliyetleri ayrıca konut yapımı, iç tasarım-dekorasyon gibi alanlar size çok uygun diyebilirim.

 3. aylin

  merhaba dinçer bey, 01.12.1989 ceyhan/adana 05.03 dogumlu bir bayanım. universite mezunuyum kendi bölumumu cok sevmiyorum. basarılı ve mutlu olabilecegim meslegim ne haritama göre. saturn döngusu yasıyorum ve bir an önce karar vermezsem saturnun guzel bir sınavına tabi tutulacagımı hissediyorum:) simdiden tesekkur ederim

  • Dinçer Yılmaz

   hangi bölümde okuduğunuzu yazarsanız daha iyi yardımcı olabilirim ama psikoloji veya psikolojiye sıkça başvuran disiplinler en uygunu gibi. sizin sınavınız sadece Satürn döngüsüyle sınırlı değil. kariyer evinizin girişi Regulus’la kavuşumda yani iş yaşamınızda intikam duygusundan arınmalısınız. Güneş’iniz Antares’le kavuşumda, başarı takıntı ve saplantısına karşı dikkatli olmalısınız. bu etkileri kontrol etmek çok kolay değil, ama mükafatı külfetinden çok fazladır.
   en güçlü meslek göstergeniz Jüpiter-Yengeç. sonra Mars-Akrep ve Güneş-Yay gelmekte.

   • aylin

    çalıma ekonomisi ve endstri ilişkiler mezunuyum. ve kucuklugumden beri en çok ilgilendiğim alan psikoloji:) yalnız benim dogum saatim tam belli degil yani sabaha karsı dogmusum 4.30 ile 5.30 arası ben en yakın bu tarihi baz aldım. Sabit yıldızlarda bir degişiklik olur mu? yıldız haritama göre yazar olma potansiyelim var mı?

   • aylin

    aslında dogum saatim tam belli degil 4.30 ile 5.30 arasında dogmusum ben en yakın saat dilimini baz aldım. sabit yıldızlarda yine de bir degişiklik olur mu? bu arada calısma ekonomisi ve endustri ilişkiler mezunuyum. kucuklugumden beri en cok ilgilendiğim alan psikoloji :) bir de merak ettiğim konu yazarlık için guclu göstergelerim var mı dogum haritamda?

 4. alpaslan

  merhabalar ben 05.07.1989 saat 16:55 çorum doğumluyum şu an bir belediyenin temizlik işlerinde çalışıyorum benim için hangi meslek daha uygun yönetilmekten emir almaktan hoşlanmıyorum baskıya fazla dayanamayan ani tepkiler veren bir insanım hangi meslek bana uygun olabilir haritama göre iyi günler saygılar

  • Dinçer Yılmaz

   haritanızda Aslan-Ay-Mars kavuşumu var, emir aldığınız zaman ani duygusal tepkiler vermenizi fazlasıyla açıklıyor. meslek göstergeniz Merkür-İkizler, temizlik işleri daha ikincil planda kalan 2.ev yerleşimlerinizle uyumlu. Merkür’ünüz 29 derece İkizler ve Türkiye haritasının biraz şanssız konumdaki Ay’ı ile kavuşumda. belki istediğiniz işi yapamamak bununla ilgilidir(sadece bir tahmin) fakat girişimci potansiyeli taşıyan bir haritanız olduğunu söyleyebilirim. sektör/meslek fark etmez, aklınıza takılan herhangi bir şeyi somut ve pratik forma sokma, işler bir düzen kurma motivasyonunuz hatta takıntınız var. bu yönünüzün farkında olmalı ve değerlendirmelisiniz.

 5. Burcu

  Merhaba, 11.08.1986 Ankara doğumluyum, saat 05.00 civarı.Akademisyenim. Eğitim, Felsefe, Psikoloji ve Astroloji ile ilgili yazılar, yayınlar takip ediyorum. Yazınızdan takip etmeye çalıştım, başarılı olamadım. Oldukça kapsamlı geldi, emeğinize sağlık. İş dışında kalan zamanımda işimle birleştirebileceğim, ilgi alanlarımla ilgili bir yol arıyorum. Enerjimi nasıl yönlendirmem daha iyi olur? Teşekkür ederim.

  • Dinçer Yılmaz

   size daha önce cevap yazmıştım ama birkaç ekleme yapayım. iş dışında bir gelişim alanı arıyorsanız astrolojiden daha iyisini bulabilmeniz zor. bir de sizin haritanız kompakt tarz bir harita. kompakt harita sahiplerinde öğrenme sürecinde geriye ket vurma çok daha az görülebiliyor. geriye ket vurmayı minimize etmek astrolojide ilerlemenin olmazsa olmazlarından biri diyebilirim.

 6. Deniz

  26.07.1990 23.30 Ankara hocam acaba meslek göstergelerim neler söylüyor..Söyleyecekleriniz çok önemli olacak benim için ciddi kafa karışıklığı yaşıyorum ..

  • Dinçer Yılmaz

   haritanızda 5 adet güçlü meslek göstergesi mevcut, yani bir hayli fazla. en güçlüsü Satürn-Oğlak. kafa karışıklığınız kariyer evinizin hemen girişindeki Neptün olabilir. hangi alanda eğitim aldığınızı veya ilgili olduğunuzu yazarsanız sevinirim.

   • Deniz

    Eğitimimi maliyeyle ilgili aldım. Mutsuz olacağım mesleklerle zaman kaybetmek istemiyorum.

    • Deniz

     Psikoloji, sağlık ,astroloji, seyahat, estetik , emlak ilgimi çeken konular.Sağlığım da beni endişelendiriyor. Kararsızlığım yüzünden mesleki yönelimde tereddüt yaşıyorum .Ayrıca sağlığım da beni endişelendiriyor .Fikirleriniz önemli ilginize de ayrıca teşekkür ediyorum.

     • Dinçer Yılmaz

      okuduğunuz bölümü ve en güçlü meslek göstergenizi dikkate aldığımızda kamu görevleri sizin açınızdan fena bir tercih olmaz diye düşünüyorum. tatmin edici olur mu, zor tabii.
      haritanızda Ay ile Venüs’ünüz arasında karşılıklı ağırlama var. bunlar zaman zaman yer değiştirerek kendilerini belli ederler. T-kare apeksinde de Ay’ınız yerleşmiş. batı noktasını da Ay’ınızla kavuşum sayarsak Terazi-Yengeç karakterli işlerle (moda, kozmetik, güzellik, estetik, emlak) dikkat çekme potansiyeliniz mevcut. yönetim ve mental becerileriniz var, zihniniz aslında oldukça organize çalışabiliyor, birçok şeyi hızlı kavrıyorsunuz. asgari bir fayda-maliyet analizi yapmak şartıyla kendi işinizi pekala kurabilirsiniz.

 7. Zehra

  27.01.1989 öğlen 2-3 aras adana doğumluyum Eğitim aldığım alanı yarıda bıraktım.şu an mutsuz bir şekilde bir banka da çalışıyorum. Ne zaman bu işten kurtulup İleride hangi alanda çalişacağım ve kendı işimi kurabilecek miyim çok merak ediyorum ? Haritamdan destek alarak neye yönelmeliyim ? Teşekkürler

  • Dinçer Yılmaz

   en güçlü meslek göstergeniz Mars-Boğa. kendi işinizi kurmaya müsait bir haritanız var. bankacılık, evet, size çok uygun bir sektör değil ama uyumsuz da değil. yeme-içme, konaklama gibi turizm sektörü iş kolları en çok potansiyel vaat eden alanlar. yükselen yöneticiniz Terazi’de olduğundan muhtemelen dış görünüş ve güzelliğinize epey önem veriyor, kozmetikteki gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. satış-iletişim becerileriniz yüksekse güzellik-moda-kozmetik sektörü de olabilir. sayılanlar kısmen Boğa burcunun karakteriyle de uyumlu. fakat hep bir şeylerin size doğru gelmesini bekler gibisiniz, bazen sizin harekete geçmeniz gerekiyor.
   Mart’ta 10.ev girişinizde Güneş tutulması olacak. Mart civarı ve sonrası kariyerinizle ilgili konularda dikkatli olmanızı, acele ve duygusal kararlardan uzak durmanızı, detayları atlamamanızı tavsiye ederim.

 8. Burcu

  Merhaba, 11.08.1986 Ankara doğumluyum. Saat 05.00 sularında. Akademisyenim. Eğitim, Felsefe, Psikoloji, Astroloji ile ilgili yazılar, yayınlar takip ediyorum.Yazınız kapsamlı ve çok güzel, emeğinize sağlık. Kendim yazınızdan takip edip çözmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. İşim dışında ya da işimle birleştirebileceğim bir alana yönelmek istiyorum. Benim için nasıl bir yol uygun görünüyor, onu merak ediyorum. Teşekkür ederim.

  • Dinçer Yılmaz

   sizin 4-10.ev hattınız oldukça aktif. Ay düğümleri, Ay, ve bunlarla kavuşan bir Poseidon var. akademisyenliğin muhtemelen öğretme, bilgiyi yayma kısımlarını seviyorsunuzdur. detaylara hakim olmayı gerektiren her türlü meslek size uygun diyebilirim. üniversite sınavlarına hazırlanıyor olsaydınız işletme, iktisat ardından finansı(portföy yöneticiliği gibi) önerirdim.

 9. Yazınızı büyük bir ilgiyle okudum. Derin ve detaylı yazınız için öncelikle sizlere teşekkür ederim. Astrolojideki mesleki göstergeler kısmı oldukça ilgimi çeken bir bölüm. Yazınız oldukça aydınlatıcı çok sevdim. Kendim uğraştım bir yere kadar fakat bilgi sahibi olmadığım anlayamadığım alanlar olduğu için bir sonuca varamadım. Sizlerden ricam bana da yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

  29 Eylül 1992
  08.30
  Ankara

  • Dinçer Yılmaz

   teşekkür ederiz. üniversite sınavlarına hazırlanan fenci bir öğrenci olsaydınız bilgisayar veya elektronik mühendisliğini yada tıp fakültesini (bilhassa bağışıklık sistemi üzerine uzmanlaşma) önerirdim. sözelci iseniz iktisat daha uygun. kamu görevlerinde de özellikle uzman/danışman pozisyonlarında başarı potansiyeliniz yüksek bunu değerlendirebilirsiniz.

  • Eklemeyi unutmuşum kusura bakmayın. Kamu yönetimi bölümünde okuyorum. Bunun dışında da ufak çapta gıda işiyle uğraşıyorum. Girişimcilikle ve kendi işimle ilgilenmek istiyorum. Bunun için destekleyici etkilere sahip miyim?

   • Dinçer Yılmaz

    sözelci olduğunuza ve kamu yönetimi okuduğunuza göre size en uygun meslek/pozisyon kamuda danışmanlık/uzmanlık. bu illaki devlet memuriyeti değil, kamuya hizmet veren bir özel sektör kuruluşu da olabilir. Ay 1.evinizde, gıda sektörüne doğanız gereği belki ailenizden dolayı meyillisiniz. kendi işinizi kurmaya müsait bir haritanız var fakat mental tembellik tuzağına düşmemeye dikkat edin. bugüne dek çok fazla çaba sarfetmeden öğrendiğiniz şeylerin sürekli olmayacağını, belli aşamalarda kreatif ve yenilikçi olabilmek için öğrenme acısı(pain of learning) çekmeniz gerektiğini unutmayın.

    • Söylediklerinizi aklımın bir kenarına not aldım. Çok teşekkür ediyorum bilgilerinizle bizleri aydınlattığınız için.

 10. Meral

  Merhabalar.Kızım 30.08.2004 Malatya doğumlu.doğum saati 10:20. rica etsem meslek göstergelerini söyleyebilir misiniz?teşekkür ederim.

  • Dinçer Yılmaz

   birincil ve açık ara en güçlü meslek göstergesi Merkür-Aslan. diğer göstergelerini de dikkate aldığımızda kreatif tarafı güçlü, sektör fark etmez satış ve iletişim departmanlarına uygun diyebilirim. kızınızda 3.ev-Chiron-Satürn sert açısı var. mesleki konularda her anne baba biraz müdahil olmak ister ama bilhassa babası yani eşiniz mümkün olduğunca az baskı kursa iyi olabilir. kızınız birtakım öğrenme problemleri yaşıyor/yaşamış olabilir fakat bu sorunlar zamanla azalacak ve kendine özel bir çalışma tarzı oturtacaktır.

   • Meral

    Çok tesekkur ederim.Kızımın daha çok fen bilimleri ağırlıklı bir yönü olduğunu düşünmüştüm.Satış en son düşüneceğim sektör olurdu.İletişim konusunda empati düzeyi çok yüksek.Eşinde ,ben de baskın tipleriz.İleride müdahil olacağımızdan eminim.
    Kızım da öğrenme ile ilgili adını koyamadığım problemler var.İşin garip tarafı okulun ilk beşine giriyor.Dikkatle ve konsantrasyon problemi var sanki.yanılıyormuşum?Çok erken belki ama meslek ismi telafuz etsek hangisinin uygun olduğunu söylerdiniz?

    • Dinçer Yılmaz

     kar amacı gütsün gütmesin her kurumda satıştan sorumlu kişilere ihtiyaç vardır. bunun adı bazen halkla ilişkiler olur. mesela bir fabrikada iletişim becerileri gelişmiş bir mühendise satış ve halkla ilişkilerin yönetimi verilebilir. satış, pazarlama bunlar fonksiyonel pozisyonlardır sektör değil.

     • Meral

      Çok tesekkur ederim.Emeğinize sağlık.

 11. Merhabalar, ben 28 aralık 1992 doğumluyum, doğum saatim 14:00, doğum yerim bakırköy/istanbul. Ulaştırma ve lojistik okuyorum ancak kariyerimde hangi alana yöneleceğimle ilgili bazı soru işaretlerim var. Seçeneklerim arasında lojistikle ilgili olarak thy’de ya da öğretmen olarak meslek liselerinde çalışma şansım var. Ancak 10 yıldır astroloji ile ilgileniyorum. İlişkiler ve karma astrolojisi alanında eğitimler alıp bu alanda eğitmen olmak istiyorum. Ek olarak kahve falı bakarak kendime gelir kapısı açtım. Bununla da ilgili olarak uygulama kurmak ya da fal kafesi açmak gibi düşüncelerim var. Özetle, kararsızım.

  • Dinçer Yılmaz

   ilginç, haritan hem lojistik sektörüne hem astrolojiye hem de “seeing beyond the normal” işlere uygun. bu potansiyelinle keşke psikoloji, felsefe veya spiritüel bir disiplin okusaydın. ancak fal ve astroloji bir arada gitmez. soru astrolojisine yönelmeni tavsiye ederim. faldan çok daha etkili olduğunu göreceksin.

   • Üniversiteye hazırlık yıllarımda psikolojiyi istiyordum, hala da ilgim var ancak yeterli çalışmadığım için bölümü kazanamadım. Lojistik ya da astroloji ikisi de olur diyorsunuz yani, teşekkürler :)

 12. Seyit K

  29 Mart 1995 yılında Adana da öğlen 11 12 arası doğdum. Uluslararası ticaret ve lojistik okuyorum ileriye yönelik haritam da yönelmem gereken kısım hangisidir ? iş ve meslek olarak yurt dışı işareti var mı? Şimdiden teşekkürler hocam

  • Dinçer Yılmaz

   sen 6.evini kesen burç ve o evde yerleşen gezegenin işaret ettiği bir alanda eğitim alıyorsun. birincil meslek göstergenle çok uyumlu olduğunu söyleyemem. tabii 6.ev de iş yaşamıyla yakından ilgilidir ama genelde biraz daha geri planda kalır. haritanda bu yılın ağustosundan itibaren 2 yıl zarfında yurtdışı işaretleri mevcut.

   • Seyit

    Hayatımı yurt dışında geçirmek gibi bir işaret var mı peki hocam ? Bölümüm de geleceğimle ilgili çok desteklemiyorsa ne yapmamı önerirsiniz ?

    • Dinçer Yılmaz

     bölümünün geleceğini desteklemediğiyle ilgili bir şey söylemedim.

 13. Hilal

  9 Mart 1998 de gece 3.30 gibi Samsunda doğmuşum.Lise son sınıf öğrencisiyim ve genetik mühendisliği/moleküler biyoloji tarzı bir bölüm okumak istiyorum. Ama yaşım itibariyle önümde daha birçok seçenek de var şuan. Seçimimin uyumu ve bana en uygun meslek veya meslekler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapar mısınız?

  • Dinçer Yılmaz

   genetik ve biyoloji gibi bölümler sana uygun ancak daha uygunları var. mesela bilgisayar, elektrik-elektronik, uçak mühendisliği veya grafik tasarımcılığı gibi. yine sayısalcıysan mimarlık da olur. en uygunu hangisi dersen bilgisayar mühendisliği diyebilirim.

   • Hilal

    Geri dönüş için çok teşekkürler :) Sayısal olma şartı yok ama bilgisayar mühendisliği okumayı hiç düşünmemiştim.Bana sıkıcı gelmiştir hep baya şaşırdım. Peki şans noktamı söyleyebilir misiniz gerçi bunun etkisi hakkında pek fikrim yok ama merak ettim

    • Dinçer Yılmaz

     şans noktan 9 derece Başak’ta. hangi işi yaparsan yap mesleğine farklı bir açıdan bakabilecek, birçok yenilik getirebilecek bir haritan var. ülkemizde ar-ge’nin durumu malum yerlerde sürünüyor. bilgisayar, grafik, yazılım çok daha düşük maliyetlerle yenilik yapılabilecek alanlar. örnek olsun diye yazdım, kendini bununla sınırlı hissetme tabii.

     • Hilal

      Yeni gördüm çok teşekkürler tekrar. Sevindim buna. Meslek seçimim başarı seviyemle ilgili olacak gibi gözüküyor şimdilik yine de aklımda bulundurucam bunları. Umarım bana uygun ve dediğiniz gibi özellikleri gösterebileceğim bir meslek sahibi olurum. Size de başarılar diliyorum kolay gelsin iyi akşamlar :)

 14. Merhaba sızlerı takıp edıyorum.cok harıka. En kısa surede okula yazılmak ıstıyorum.19 subat 1983 saat 11 izmır. Bayanım sans noktamı merak ettım

  • Dinçer Yılmaz

   şans noktanız 23 derece Yengeç’te. meslek göstergeniz Ay-Boğa. 1.evde Ay, 12.evde Balık-Mars-Venüs kavuşumunuz var ve Neptün’e kare yapıyor. sağlığınıza, yeme içmenize dikkat etmenizi, zararlı alışkanlıklardan uzak durmanızı tavsiye ederim. işten önce sağlık gelir çünkü.

   • Tesekkurler de endiselendım saglıgıma vurgu yapmıssınız

    • Dinçer Yılmaz

     duygusal iniş çıkışlara çok duyarlı bir harita gördüm ve bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. lütfen endişe etmeyin.

 15. fatma

  benim oğlum 22 ağustos 1989 doğumlu öğlen doğdu hiç bir işte durmuyor sevdiği bir iş yok kafası karmakarışık her gün şunu yapacağım diyor sonra fikir değiştiriyor bu oğluma uygun meslek yada başarılı olacağı severek yapacağı meslek dalı nedir

  • Dinçer Yılmaz

   oğlunuzun hangi şehirde ve hangi saat aralığında doğduğunu (mesela 12:00-12:30 arası veya 12:30-13:00 arası gibi) yazarsanız sevinirim.

 16. Lorelei

  Sizleri inanılmaz başarılı bulduğumu yazılarınızı da keyifle okuduğumu söylemeliyim. Benim sorunum büyük. Yazıda belirttiğiniz gibi sevmediğim bir işi yapıyorum ailevi nedenlerden ötürü inşaat mühendisiyim kamu sektöründe. Oysa haritama göre benim çok daha farklı yerlerde olmam gerekiyor,ilgi alanlarım da tiyatro, televizyon, spor medyası, spor. Hangi türden meslekleri seçsem başarılı olurum sizce? Meslek almutemim nedir? Almutem Figurisim nedir? Meslek değiştirme şansım var mı? Varsa sizce ne zaman? Genel bir değerlendirme yaparsanız çok sevinirim.

  Bu konu yüzünden depresyonum bitmiyor. Kendimi çalıştığım alanda yetersiz ve aşağılanmış hissediyorum.Sürekli mobbinge uğruyorum. Çok daha iyisini yapabileceğimi biliyorum.Ama olmuyor torpilim olmadığı için istediğim alanlarda iş bulamıyorum.

  Çok teşekkürler…

  Doğum yeri: Kayseri
  Doğum saati:13:47
  Doğum Tarihi: 8 Şubat 1988

  • Lorelei

   Bu arada bayanım… Teşekkürler…

   • Lorelei

    Şans Noktamı da ben bulamıyorum-gece doğumlu olduğum için- söylerseniz sevinirim ayrıca bunun meslek seçimine etkisi var mı?

    • Dinçer Yılmaz

     birincil meslek göstergeniz yani meslek almuteniniz Venüs-Balık. inşaat mühendisliği en güçlü meslek göstergenizle çok uyumlu değil. çok da güçlü olmayan ikincil meslek göstergelerinden biriyle uyumlu ve o gösterge de dediğiniz gibi aileyi temsil eden 4.eve denk düşmüş. haklısınız, tiyatro ve diğer güzel sanatlara, spor medyasına uygun bir haritanız var. ancak mesleki tatminsizliğinizin işaretleri haritanızda var, Satürn (aile büyükleri, otorite figürleri, devlet kurumları vs.) meslek göstergenize sert açı yapıyor.
     almutem figuris’iniz geleneksel yöneticilikleri baz aldığımızda Jüpiter (yazıda modern yöneticilikleri baz aldık ama genel anlamda geleneksel yöneticilikleri esas almak daha iyidir) Şans noktanız 10 derece 35 dakika Balık’ta. 13:47’de doğduysanız gece doğumlu değilsiniz. Şans noktasının geliriniz, servetiniz, tanınmışlığınızla ilişkisi olduğu için doğal olarak yapılan işle de ilgisi olabiliyor.
     kariyerinizle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Mart’ta 10.evinizin hemen girişinde oldukça zorlu bir Güneş tutulması olacak. lütfen bu tutulma civarı ve sonrasında işinizle ilgili konularda iyice düşünerek temkinli hareket edin, acele kararlardan uzak durun ve detaylara özen göstermeyi ihmal etmeyin.

    • Dinçer Yılmaz

     bir ekleme yapayım: haritanızda Mars’ın birçok olumlu açısı var ancak en dikkat çeken Jüpiter’le üçgen. atlar ve binicilik sporu stresli olduğunuz zamanlarda size çok iyi gelebilir. mobbing berbat bir şey. kendim yaşamadım ama yakınlarımdan biliyorum. Allah sabır versin. hiç olmadı mutlaka evcil hayvan beslemenizi tavsiye ederim. kariyerinizde hak ettiğiniz yerlere geleceğinize inanıyorum ancak önümüzdeki (Mart’taki) Güneş tutulması civarı ve sonrasında dikkatli olun. gelecek yıldan itibaren birçok şey daha olumlu olacaktır.

 17. alise

  18.09.1986 Kayseri 17.30 dogum saatim. Ogretmenim idarecilik yapiyorum. Ancak proje yönetimi alanlarina da ilgim var. Astrolojide ilgi alanlarimda. Kararsizim ileridehangi alanda daha başarılı olma ihtimalim yüksek. Simdiden tesekkurler.

  • Dinçer Yılmaz

   detaylara hakim olmayı gerektiren her türlü pozisyonda başarılı olabilirsiniz. proje yönetiminin daha çok gözetim-denetim kısımlarına uygun bir haritanız var. birçok alana ilgi duymanız ve çok yönlü olmanız astrolojiyi sizin için biçilmiş kaftan yapıyor. şiddetle tavsiye ederim.
   çok ilginç, haritanız yeme-içme sektörüne de epey uygun diyebilirim bilhassa kesici aletler başta olmak üzere mutfak alet-edevatına hakimseniz. bilmiyorum bu yönünüzü keşfettiniz mi?

   • Alise

    Yeme icme sektörüne uygunlugu nerden kaynaklaniyor anlayamadim tam?

    • Dinçer Yılmaz

     benim meslek veri tabanımda yüzlerce harita var. sizin haritanızdaki bazı yerleşimler profesyonel aşçılarda görülen cinsten.

 18. nilgün

  23 haziran 1998 ankara 19.50 mimarlık -mühendislik – tasarım ne dersiniz? kızım bu sene sınava girecek

  • nilgün

   bu arada matematik ve akademisyenlik bu ay sürekli dilinde…çok iyi bir astroloji okuru olarak yorumunuzu rica ediyorum.

   • Dinçer Yılmaz

    kızınızın meslek göstergesi Venüs-Boğa. mimarlık ve tasarımcılık çok uygun. müziğe, dekorasyona veya aşçılığa ilgisi varsa hobi olarak bunlarla ilgilenebilir belki. yalnız iş tatmini açısından ilerleyen yaşlarda mutlaka kendi işini kurmalı diye düşünüyorum ki umarım bu konuda kızınıza destek olursunuz. gezegenler kızınızın daha çok 7.evinde yerleşmiş yani onaylanma ve sosyal iletişim ihtiyacı çok yüksek. sürekli motivasyon lazım.

 19. Feyza

  27.06.1998 sabah 06.00 lütfen ilgilenirseniz sevinirim sınava gireceğim bu sene malum

  • Feyza

   istanbul bahçelievler doğum yeri

   • Dinçer Yılmaz

    eğitim almak istediğin alanları yazarsan sevinirim fakat aklıma ilk edebiyat, filoloji, gazetecilik (iş bulma kaygın varsa ilk-orta okul öğretmenliği de olabilir) geliyor. ana meslek göstergen Merkür olduğundan veri işleme ve analizi gerektiren meslekler de sana uygun. kreatif enerjini açığa çıkartırsan (haritandaki partil Satürn-Neptün karesi ve Chiron-5.ev yerleşimin yaptığın/yazdığın şeyleri değerli görmemene neden olabilir, bunu mutlaka aşman gerektiğini düşünüyorum) reklam metni hatta edebi metin yazarlığı gibi meslekleri bile vaat eden bir haritan var. daha ileri yaşlarda ise kendi işini kurma ihtimalin yüksek sayılır.

    • Feyza

     Teşekkür ederim öncelikle ilgilendiğiniz için.Genel anlamda keşfetmeye yönelik temel bilimlere ilgim var özellikle astrofizik(kimya,fizik,icat etme tasarlamaya yönelik mühendislikler de olabilir).Aynı zamanda biraz psikolojiyide düşünüyorum.Evet yazmaya ilgimi geç yaşta da olsa farkettim ama gerçekten ciddi anlamda kitap okuma problemim var hayatım boyunca 6-7 kitap okumuşumdur 1.sınıf kitaplarım dahil.Dikkat eksikliği ve ya dağınıklığından kaynaklanıyor sanırsam ,garip gelebilir ama bu harita da kendini belli ediyor mu yoksa kuruntu da olabilir biraz çünkü.İşleme ve veri analizi derken muhasebecilik ve yardımcı asistanlık gibi mi ?Birde küçükken her an her dakika resim çizerdim ve çok severdim sonra ilerleyen yaşlarda bi kenara bıraktığımdan yetenek birikimim pek olamadı ama dediğim gibi muazzam ilgim vardı.Bu doğrultudaki alanlar varsa dikkate alınabilir.Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum,kolay gelsin.

     • Feyza

      Bu arada konuşmayı da severim,ancak özgüven problemi bunun önündeki bir engel olabilir.Yararlı olur diye belki ekleme yapmak istedim

     • Dinçer Yılmaz

      haritanda 5 tane güçlü meslek göstergesi var yani bir hayli fazla. bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. belli ki ana meslek göstergen Merkür daha ağır basıyor. veri işleme ve analiziyle analitik becerileri kastetmiştim, sadece muhasebe vb değil tabii. mesela mühendisler sorun çözen ve hayatı kolaylaştıran insanlardır. bunu yapabilmeleri için analitik becerilerinin ortalamanın üzerinde olması gerekir. ancak Merkür elektrik-elektronik veya bilgisayar mühendisliğine daha yakındır. temel bilimler ve mantık, matematik, geometri gibi formel bilgiler de Merküryen konulardır. Merkür yasalaşmış teorileri, ayrıca deneyden bağımsız bilgiyi temsil eder.

     • Feyza

      ilgilendiğiniz için mutluyum,hayırlısı olsun,başarılar sizlerede

     • Feyza

      bu arada sizi çok tuttum ama 5 güçlü göstergemin ne olduğunu öğrenebilir miyim sizi de pek yormadan kendim inceleme şansım olur,bir de temel bilimleri vaad eden hiç mi bir şey yok :d son olarak psikoloji?

     • Dinçer Yılmaz

      5 göstergen şunlar: Merkür, Güneş, Jüpiter, Venüs ve Plüton. yasalaşmış teorileri konu alan temel bilimler Merkür’le ilgilidir, haritan buna uygun. Jüpiter’in Balık’ta, psikoloji de sana uygun. bu kadar fazla meslek göstergesi seçim yapmanda zorluk verebilir ancak ilerleyen yaşlarında kendi işini kurmanda yardımcı olacaktır.

     • Feyza

      teşekkür ederim saolun

 20. Zehra

  Kızım 20.08.2002 doğumlu. Henüz çok erken biliyorum fakat hangi alana yönelmesi kendi lehine olur? Sağlık alanı istiyor. Simdiden tesekkur ederim :)

  • Zehra

   İstanbul, 12.45 dogumlu

  • Dinçer Yılmaz

   kızınızın doğum yeri ve doğum saati bilgilerini yazarsanız sevinirim.

   • Zehra

    İstanbul , 12.45 (öğlen) doğumlu

   • Dinçer Yılmaz

    kızınızın tüm göstergelerini dikkate aldığımızda sağlık alanı uygun. birincil meslek göstergesi Güneş olduğundan doktorluğu veya eğitim aldığı bir diğer mesleği yönetici veya girişimci olarak icra etmek isteyeceğini düşünüyorum.

    • Zehra

     Anestezi teknisyenliği istiyor. Hastaneyi kendine yakın bulduğunu söylüyor. Uygun mudur sizce?

     • Dinçer Yılmaz

      oldukça uygun. 10.evin hemen girişinde Mars var

 21. lavender

  28.08.1987, 01.30 samsun doğumluyum. Akademisyenlikte ısrarlıyım yıllardır. Doğum haritama göre istediğim mesleğe uygunluk konusunda ne söyleyebilirsiniz? bu arada yönetim bilimleri alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldım, ama henüz akademisyen olamadım, yıllardır uğraşıyorum.

  • Dinçer Yılmaz

   haritanızda Jüpiter-Satürn arasında partil 135 derecelik açı kalıbı var. 45, 90, 135 dereceler numerolojide 9’a denk gelir. dolayısıyla 9.evi yani akademisyenlik, öğrenci yetiştirme, fikirlerinizi yayma/öğretme temalı bir kariyer hayal etmeniz edinilen tecrübelere göre çok normal. diğer taraftan mental, organizasyonel becerilerinizi gösterebileceğiniz, detaylara hakim olmayı gerektiren hizmet endüstrisi iş kollarının size getirisi daha fazla olabilir. meslek göstergeniz Merkür-Başak. veri analizi gerektiren her türlü meslek size uygun.

  • Dinçer Yılmaz

   ekleme: Jüpiter-Satürn arasındaki partil 45 derece ve katları açıların hepsi bireye kariyerinde felsefi duruş arayışı verebilir. fakat 135 derece daha özeldir. mesela 1 rakamı yeni vizyon ve bakış açısı, 3 rakamı iletişim, 5 rakamı öğrenme ve öğretirken öğrenme demektir ki bahsettiğim 9.ev konularıyla çağrışımı daha fazladır.

   • lavender

    Çok teşekkür ederim. Yıllardır akademisyenlik hayalimle ilgili çabalarıma rağmen somut bir adım atamamış olsam da, yorumlarınız umut verici. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

 22. Evin Hanımı

  Merhaba.Ev hanımıyım, 12 mart 1984 doğumluyum.Gece tam 00:00 da doğmuşum,mum ışığında :)
  Turizm ve Otel işletmeciliği okudum.Sizce iş konusunda hangi alana yönelmeliyim?İyi çalışmalar.

  • Dinçer Yılmaz

   doğum yerinizi yazmamışsınız. Ankara’nın batısında doğduysanız eğitim aldığınız alan birincil meslek göstergenizle uyumlu değil, ikinci sırada gelen meslek göstergenizle uyumlu. aslında hangi sektör olursa olsun kişisel iletişim, kreatif takım çalışmaları, satış becerilerinizi kullanabileceğiniz pozisyonlarda başarılı olabilirsiniz. Mars birincil meslek göstergeniz, pekala kendi işinizi kurabilirsiniz ancak işin yönetim, gözetim kısmını güvendiğiniz kişilere bırakmanızı tavsiye ederim. bilmiyorum şimdiye dek kendinizi ne kadar keşfettiniz ama sizin saha, yani satış-iletişime müsait bir mizacınız var.

   • Evin Hanımı

    Doğum yerim Diyarbakır ama kendimi satış pazarlamaya sayısal işlere yakın hissetmiyorum.Daha çok sözel alana yakın görüyorum.

    • Dinçer Yılmaz

     satış-iletişim pozisyonları sözel, pazarlama pozisyonları mental becerilerle ilgilidir. muhasebe veya para alma-vermeyle karıştırmayın

     • Dinçer Yılmaz

      doğum yerinizi Diyarbakır alınca meslek göstergeniz Ay-Yengeç oluyor. böylece aldığınız eğitim birincil meslek göstergenizle de uyumlu oldu.

 23. Merhaba, kızım üniversite sınavına hazırlanıyor. Fen-Mat.’dan sınava girecek. Sağlık alanında çalışmak istiyor. 01.05.1998 15:25 Bursa doğumlu. Yorumlarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.

  • Dinçer Yılmaz

   kızınızın meslek göstergesi Jüpiter-Balık. Balık burcunu psikiyatri ve anestezi ile ilişkilendiren astrologlar var. psikoloji ile ilgili olduğu kesin de geleneksel tıptan ayrı görüyorum Balık burcunu. tabii alternatif tıp ilgisini daha çok çekiyor da olabilir, bunu bilemem.
   kızınızın diğer göstergelerini de dikkate aldığımızda, Plütonik tıp alanlarında, yani bakteriyoloji, bio-kimya, bio-teknoloji, laborantlık, cerrahi, anestezi branşlarında iyi bir kariyere sahip olabilecek potansiyeli var.

 24. 20.05.98 istanbul 15.20 doğumluyum. meslek seçimi konusunda çok kararsızım, mutlu olamayacağım bir bölüme gitmekten korkuyorum. yardımcı olursanız çok memnun olurum, mutlu yıllar!⛄

  • Dinçer Yılmaz

   hangi alanlara ilgi duyduğunu yazarsan daha kolay yardımcı olabilirim. belli bir noktaya odaklanan, düşünceyi pratiğe çeviren, el becerisi olan tarafını kullanabileceğin meslekler daha uygun olur.

   • a teşekkür ederim! yanıtınızı yeni gördüm, kusura bakmayın.
    tıp okuyup, ruh ve sinir hastalıkları alanında uzmanlık yaparak çocuk ve ergen psikiyatrı olmayı düşünüyorum.(cerrahlık da bir süre ilgimi çekti fakat bunun için biraz tembel olduğuma karar verdim) belki sonra fakültede kalıp araştırma görevlisi olmayı.
    güzel sanatlara-sosyal bilimlere olan ilgimle, fen bilimlerine ve matematiğe olan ilgim alakam arasında karar veremiyorum açıkçası. çizim yapıyorum, sayısal branşlarda kötü değilim, felsefe ve sanat yayınlarını takip ediyorum. dinlemekten sıkılmam ama biraz alay huyum var. sanırım çok konustum
    ezcümle tüm bunlara mütenasib psikiyatrlık gibi geliyor fakat sıkılacağımdan çekiniyorum. sizce?

    • Dinçer Yılmaz

     meslek göstergen Ay-Balık. psikiyatri meslek göstergenle epey uyumlu, geleneksel tıbbın sınırlarını da aşacağını düşünüyorum. ama el becerini kullanabileceğin branşlarda başarı potansiyelin daha fazla. bu güzel sanatlar olabilir, veya ellerini kullanabileceğin diş hekimliği, cerrahi, fizik tedavi uzmanlığı vb. olabilir. son karar senin.

     • Dinçer Yılmaz

      hem senin hem sayfayı ve yorumları okuyan kişiler için meslek göstergesinin açıklamasını yapayım: Ay, tıp doktorluğunu temsil eden birincil gezegendir (eski zamanlarda tıp doktorluğu Güneş’le ilişkilendirilmiş ancak günümüzde pek geçerli değil) Balık ise psikoloji danışmanlığı, alternatif tıp vb. konularla ilişkilidir. ikisinin kombinasyonu psikiyatri uzmanlığı olabilmekte.

     • Sanirim benim kariyerde yukselme sansim yok. Zira 10. evim yengec. Zaten bu da ay balık cikti. Duygusalliktan onumu goremiyorum ve goremeyecegim de galiba. El becerim cizim yapmakla sınırlı. Zeka ile alakali, ne bileyim merkuryen bir sey ciksa disimi kirardim zaten. Hic oyle bir sey yok mu? :( Her yerimden ya balik ya pluto. İsyan edicigiiiim.
      Yabanci dillerde carsaf carsaf yayinlanan makaleler var bunlarin aksine Turkiyede ne duzgun tasnif edilmis yazi, ne de tek kelimelik cevaba yeltenen. Tekrar tesekkurler Dincer Bey.

     • Dinçer Yılmaz

      10.ev burcuyla kariyerde yükselememenin ilgisi yok. tam tersi Yengeç öncü bir burçtur yükselme konusunda biraz daha fazla potansiyel vaat eder.

  • cevap verirseniz çok mutlu olurum, şimdiden teşekkür ederim

 25. Doğa

  Merhaba ben 28.08.93,06:15 izmir doğumluyum.Bölüm olarak lojistik bitirdim.Çok ilgim var mı emin değilim.Havaalanında çalışmak veya sanatla ilgili bir alan(müzik)benim için uygun mudur?Bu ve bunun dışında hangi alanlar bana uyar ve önü açıktır?Şimdiden çok teşekür ediyorum:)

  • Dinçer Yılmaz

   meslek göstergen Merkür-Başak, üstelik Jüpiter’in de lojistikle ilişkilendirilen Apollon ile kavuşumda. lojistik sana uygun bir sektör gibi duruyor. ancak belli ki el becerilerin var ve bu becerin enstrüman çalma şeklinde ortaya çıkmışsa bunu bırakmamalısın, üstüne gitmelisin diye düşünüyorum.

 26. Merhaba ben 28.08.93, 06:15 izmir doğumluyum.Bölüm olarak lojistik bitirdim.Çok ilgim var mı emin değilim.Havaalanında çalışmak veya sanatla ilgili bir şey müzik alanı benim için uygun mu?Sizce bu ve bunlar dışında hangi alanlar bana uyar ve önüm açık olur?Şimdiden çok teşekür ediyorum :)

 27. merhabalar hocam ben 21.06.1992 eskişehir 00:15 de doğdum. ekonomi ve ayrıca halka ilişkiler bölümünü bitirdim gectiğimiz haziran ayında. 26 ağustostada muahsebeci olarak işe başladım. benim için uygun bi meslek mi diye okuduğum süre boyunca sorguladım sizce nasıldır yönelebileciğim alanlar ? ve çalıştığım yeri değiştirmek istiyorum ama uygun tarihi var mıdır ?

  • ESKİŞEHİR MERKEZ 21.06.1992 SAAT 00.15

  • Dinçer Yılmaz

   meslek almutenin Merkür-Yengeç. muhasebecilik senin için doğru mesleklerden biri. Merkür veri şleme ve analizi gerektiren her türlü meslekte kolaylık sağlar. meslek göstergen Yengeç’te olduğundan gözünün tuttuğu sağlam bir kurumda kalıcı olmayı denemelisin. Jüpiter’in Başak’ta, SMMM gibi sınavları rahatlıkla geçeceğinden eminim.

 28. Bay_E

  Merhaba.Ben 09.10.1982 Aydın doğumluyum,doğum saatini tam olarak bilmiyorum ama meslek seçimi konusunda doğru mu yaptım merak etmiyor değilim.sizce bana en uygun meslek hangisi?

  • Dinçer Yılmaz

   ne işle meşgul olduğunuzu yazmamışsınız

   • Bay_E

    Özür dilerim yazdığımı sanmışım,11 yıl oldu öğretmenliğe başlayalı..

    • Dinçer Yılmaz

     doğum saatinizi bilmeden meslek göstergesini hesaplayabilmek mümkün değil ancak haritanızda yönetsel becerilere sahip olduğunuz görülüyor. idareciliğe yönelmeniz gerektiğini düşünüyorum.

 29. Taragay

  Merhaba lar Devrim hanım,
  doğum tarihi belli olmayan ve astrolojiye meraklı bir vatandaş doğum haritasını veya evlerini nasıl öğrenebilir?
  Teşekkürler

  • Merhaba Taragay, saat belirsizliğinden astrolojideki rektifikasyon yöntemleriyle kurtulmak mümkünse de gün belirsizliği biraz zor, hatta mümkün değil ne yazık ki. Evrendeki her şey birbirine bağlı olduğundan ve sembolizm dili fraktallar yarattığından nüfus cüzdanınızda yer alan doğum tarihinizi, saati de Güneş doğarken doğmuşsunuz gibi alarak kullanmayı deneyin.

 30. Turizm sektöründe rehberliği bırakıp eğlence sektörüne geçtim. Yerleşik hayata yeni başladığım için bodrumda geçici yazlık işlerde çalıştım son 3 yıldır. Bu yaşta buralarda yapılabilecek işlere bakmak ve ne yapmak istediğimi bilmekl arasında tavsiye pek hoş olur. 30.06.1978 08:30 saygılar.

 31. Çağla Ayırıcı

  06.08.1988 doğumluyum bursa 17.15 doğumluyum. 28.01.2016 tarihinde açıklanacak sonuçlara göre akademisyen olabilecek miyim?

  • Dinçer Yılmaz

   meslek göstergeniz Satürn-Yay. akademisyenlik size uygun fakat sorunuza sağlıklı bir cevap verebilmem mümkün değil çünkü soru astrolojisini ilgilendiriyor. şunu söyleyebilirim: bu sene olmazsa seneye mutlaka yine girin sınavlara. umudunuzu kaybetmeyin.

 32. mıeiamytev

  Meslek konusunda inanılmaz bulanık hisseden biri olarak…Rica etsem…20.07.1998, saat yaklaşık 23.30, konya . (içimdeki ses=acaba cevap yazarlar mı)

  • Dinçer Yılmaz

   meslek göstergen Satürn-Boğa. bilmiyorum müziğe veya yeme-içme yada lüks/dayanıklı tüketim endüstrilerine ilgin var mı ancak hayatının bir anında, hatta 2-3 yıl belki 11-12 yıl sonra, bu saydığım alanlara ilgili kariyer değişikliği olabilir. bu alanların eğitimini almayı düşünmeni tavsiye ederim. cevabın hayırsa Merkür-Aslan’ını çalıştıracağın bir eğitim olabilir. bana gönlünde yatan meslekleri söylersen daha iyi bir yönlendirme yapabiliriz.

 33. Hocam 25 Mayıs 1988 10:45 Ankara doğumluyum. Mühendislik alanında lisans ve y.lisans yaptım. Halen iş arıyorum.Bir yandan ” İşe ne zaman gireceğim?” diye düşünürken diğer yandan “Acaba doğru mesleği mi seçtim yoksa ondan mı işsizim?” diye düşünüyorum. cv’m dolu olmasına rağmen 4 yıldır işim yok. Hocam bu alanda iş aramaya devam etmeli miyim yoksa benim yapmam gereken iş- alan farklı mı? Bu arada çok teşekkürler hocam bizleri bilgilendirdiğiniz için. Acaba bu konuda bana bir öneriniz olabilir mi?

  • Dinçer Yılmaz

   eğitim gördüğünüz mühendislik branşı gıda veya çevre mühendisliği değilse haritanıza tam uygun bir seçim yaptığınızı söyleyemem. üniversiteye hazırlanan bir öğrenci olsaydınız tıp fakültesinde daha çok ısrar ederdim. fakat mühendislik genel anlamda sizinle uyumsuz bir alan değil. meslek göstergeniz güney ay düğümüyle kavuşuyor, 10.ev yöneticiniz retro Venüs. bu yerleşimler birtakım sıkıntılar getirebilir. 10.ev yöneticisi gezegen Venüs-Mars ise ve retro durumdaysa yada meslek göstergesi güney düğümle kavuşuyorsa kişi becerilerini, çalışkanlığını iyi pazarlayamıyor. ve hepsinden kötüsü karşı tarafla arasındaki asimetrik enformasyonun farkına varamıyor. ne yapabileceğini yahut geçmişte neler yaptığını net bir şekilde göstermezse işverenlerin dikkatini çekemiyor. eminim çok çalışkan, sorumluluk sahibi, düzenli titiz, detaylara hakim ve mental tarafı güçlü birisiniz. düşüncenin aksiyondan önce geldiği bir hizmet endüstrisinde işveren olsaydım sizi işe alırdım açıkçası :)
   5.evinizdeki Satürn-Uranüs kavuşumu dikkatimi çekti, bazı olumsuz açılar alsa da yazılım/elektronik gibi konularda kreatif enerji verebilen bir yerleşim.

 34. 30.11.1997 de muğlada doğdum 00.40 doğum saatim yay burcuyum (merkür ay ve plüto da yayda) yükselenim başak ilahiyat okuyorum felsefeye fazlasıyla ilgim var felsefe alanında akademisyenlik düşünüyorum yazmayla ilgiliyim çokca yazıyorum kendi halimde de olsa
  kariyer-meslek olarak ne öngörürsünüz? cevaplarsanız benim için faydalı olur ve çok mutlu olurum teşekkürler :)

  • Dinçer Yılmaz

   meslek göstergen açık ara farkla Jüpiter. ilahiyata yönelmen doğanda var aslında. Mars ve Venüs’ün Oğlak’ta olduğundan birçok şeye iş/ticaret odaklı bakabilirsin ki enerjini belli bir alana yöneltme, organize olma ve pratik sonuçlar alma becerin var. kendini sadece entelektüel veya mental konularla sınırlı hissetmemeni tavsiye ederim. ticarete atılırsan veya para kazanma amaçlı bir şeyler yazarsan ticaretini yapacağın ürün/hizmet yada eserin mutlaka orijinallik barındırmalı. diğer deyişle kendi niş’ini yaratman lazım. aksi halde para kazanmakta zorlanabilirsin. mesela yayıncılık hatta turizm sektörleri sana uygun.

 35. Hocam ben 31 Ağustos 23:20 de Adana da dünyaya geldim. Akademik kariyer ve MEB açısından atama durumları nedir ?

  • Dinçer Yılmaz

   hangi yılın 31 Ağustos’u olduğunu yazarsan sevinirim

   • Hasret K

    Hocam 1989 yılının teşekkürler

    • Dinçer Yılmaz

     Merkür-Terazi senin meslek göstergen. öğretmenlik sana çok da uygun olmayan bir meslek değil (özellikle ilk-orta okul öğretmenliği) Terazi tarafını çalıştırabileceğin alanlara yönelsen iyi olabilir diycem ama kariyerinde risk almaya meyilli bir yapın olduğundan çok teşvik etmeyeyim. doğum saatin doğruysa yükselenin Aldebaran yıldızı ile kavuşumda. sana tavsiyem dürüstlükten asla taviz verme, verdiğin an Aldebaran cezayı keser.
     atanma gibi konular öngörüye girdiğinden yorum yapmayayım.

     • Hasret K

      Hocam dedikleriniz korkuttu biraz . Başak burcu olduğum için zaten evhamlıyım :) Terazi yönlerine eğil demişssiniz , Su biyolojisi üzerine yüksek lisans yapıyorum bu konuda bir ilerleme olabilir mi ? Ortaokul öğretmenliği mezunuyum aslında yazdıklarınıza da uyum sağlıyor bilemedim şimdi.

 36. Büşra

  Ben de 06.12.1997 tarihinde,saat 01:40’da Nevşehir’de doğdum. Hukuk fakültesinde okuyorum ve avukat olmak istiyorum. Bölümümü ve ilerde yapacağım mesleği çok sevmekle bereaber acaba içimde başka ne cevherler var diye de merak ediyorum.Acaba bana da yardımcı olur musunuz?

  • Dinçer Yılmaz

   meslek almutenin Jüpiter-Kova, bir diğer güçlü meslek göstergen Güneş-Yay. gökyüzü, hukuk branşı senin için doğru tercih diyor. ancak avukatlıktan çok hakimlik-savcılık veya akademisyenlik daha uygun gibi.

  • Dinçer Yılmaz

   ekleme: siyasi bağlantım yok beni hakim/savcı yapmazlar diyorsan veya akademisyenliği düşünmüyorsan Jüpiter-Kova yerleşiminin işaret ettiği alanlarda uzmanlaşarak avukatlık yapabilirsin. mesela şu an aklıma gelen; toplum yararına çalışan/temel hak ve özgürlükleri savunan dernek ve vakıflar, havacılık, seçim hukuku, internet/yazılım, televizyon, gayrimaddi haklar, franchising gibi konuların mevzuatı ve hukukuna odaklanmanın sana güzel geri dönüşleri olabilir.

 37. Aile şirketinde yönetici olarak çalışıyorum. Bugünlerde iş alanını değiştirmeyi düşünüyoruz. Hangi sektörde başarılı olabilirim. Kendi işimi yapmayı seviyorum. Doğum bilgilerim: 29/03/1979 saat 12:15 (Öğlen) İstanbul.

  • Dinçer Yılmaz

   valla Cenk bey mesleki yönlendirme açısından zor bir haritanız var. meslek almuteniniz Mars-Balık fakat tereddüt veren açılar alıyor. üniversite sınavlarına hazırlanan fenci bir öğrenci olsaydınız makine veya madencilik/petrol mühendisliğini önerirdim.

 38. hocam 13.01.95 saat 16.30 da tunceli de gözlerimi açmışım bu testi merak etmiyorum dersem yalan olur… ilk başta kendim okumaya çalıştım ama baya kalifiye bir makale olmuş galiba bir astroloğ şart

  • Dinçer Yılmaz

   meslek almutenin Mars-Başak, bir diğer güçlü meslek göstergesi Merkür-Kova. üniversiteye gidiyorsan okuduğun bölüm, gitmiyorsan eğitim aldığın/çalıştığın alan veya olmadı gönlünde yatan bir meslek varsa söyle ona göre yönlendirme olsun. çünkü gezegen ve burçlarla eşleşen birden fazla iş alanı var. fakat Mars’ın retro olduğu için Merkür-Kova mesleklerinin sana daha çok artısı olabilir.

   • Otomotiv Tek(2yıllık). okuyorum. şuan ama bana sorarsanız(ihtimalleri söyleyinsiz ben özgüven olur belki :)) bir polis veya gelecek için Endüstri mühendisliği okumayı düşünüyorum ama cendereden cendereye giden bir polis kadar önemli bir meslek olacağını düşünmüyorum… Hatta mümkünse bu mesleğin aşk evlilik konusuna nasıl etki edeceiğini de söylerseniz(abartmış olabirim kabul) çok makbule geçecek

    • Dinçer Yılmaz

     ilgi alanların/okuduğun bölüm astrolojik göstergelerle uyumlu. Mars’ın retro olmasa polislik tamam diyeceğim ama Mars-retro iş anlamında genelde motivasyonsuzluk hatta kenara itilme verebilir, uyarayım.
     otomotivin özellikle elektrik/yazılımla ilgili kısımları (ateşleme, entegre devreler, elektronik güvenlik sistemleri vb) sana daha uygun gibi. meslek almutenin Mars-Başak, Mars’ın otomotivle bağı yarış otomobilleri, modifiye edilen yüksek kompresyon-sert süspansiyon-kısa vites oranlı araçlardır. belki otomotivin bu alanına yönelebilirsin. yine Başak bilgi işlem sistemleriyle ilgilidir. aracın değişik sensörlerinden gelen verileri işleyen sanayinin “beyin” dediği kısmın da Başak’la ilgisi vardır.
     endüstri mühendisliği de Merkür mesleklerden biri olduğu için (yalnız burcu Kova değil Oğlak’tır) başarılı olacağını düşünüyorum.
     şimdiden rica ederim

     • Kova değilde oğlak olmasının bana etkisi nolur? Dezavantajları? Avantajları? Peki Polislik mesleği hiç mi mümkün değil… Bu meslek benim için bir vasiyet gibi şuan üstümde onun yükü var. Mühendisliği de onun için okurum diyordum…Eğer görüyorsanız lütfen bu neticeler benim için çok önemli

     • güvenlik konusunda da mı?hiç mi olmaz yani polislik mesleği anneannemin son isteğiydi bana zaten başkada doğru dürüst bir şey istememişti benden

 39. Bu işin çok emek ,çok okumak ,çok zaman istediğini bir kez daha görüyorum .
  Ve ben hariç herkes azimli ,ben ise meraklı ve hevesli olmanın ötesine geçemiyorum …

  • Dinçer Yılmaz

   ingilizcede bi laf vardır “you don’t have to be a rocket scientist to be an (astrologer)” diye. (parantezli kısma yüksek IQ gerektirmeyen iş yazılır) Astroloji Akademisi gibi adam akıllı eğitim veren bir kuruma yazılın orada size öğretmek için elden gelen ne varsa yapılır merak etmeyin :)

 40. İstatistik sınamalarla ilgilendiğimizi bilen Miray Ertuğrul ve Dinçer Yılmaz bize çalışmalarını göndermişler ve istersek yayınlayabileceğimizi belirtmişler. Kendilerine astroloji literatürüne yaptıkları katkı için çok teşekkür ediyor, Merkür ve Satürn’lerine sağlık diyerek yayınlıyoruz, başarılar :)

  • Dinçer Yılmaz

   biz teşekkür ederiz :)

   • Ceylan Cansu Başak Çökelek

    Merhabalar Dinçer Bey ve eğer Devrim Hanım’da okuyorlarsa güzellikler sizinle olsun. 26 Şubat 1996’da Ağrı’da doğdum. Doğumumdan sonraki 3 yıl ve Ankara’ya kardeşimle evlatlık verilmemiz… Bendeki ve evrende hissetiğim müthiş olaylar beni astronom olmaya sürüklüyor. Ne yazıkki saatimiz kayıtlarda yok! Ama dolanay zamanı iyi bir işaret değil mi?

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.