VAN DEPREMİ

Spread the love

29 saniye süren yeni bir felâketle yine darmadağın olduk; olayda hem Erciş ilçesi hem de merkez ilçe harap ve perişan oldu. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum…

Bu noktada acı da olsa bir şeyler söylemek gerekiyor: Depremden saatler önce sarsıntıların ölçülmüş olmasına rağmen yeterli önlemleri alamadığımızı tekrar gördük. Bu gibi anî gelişen doğal felâketlerde çok fazla yapılabilecek şey olmamasına rağmen, açıkçası biz de geçmişten ders alabilen bir millet sayılmayız; öldüren çoğu zaman deprem değil cehalet ve kötücüllük oluyor, bugün hâlâ hangi rantın kimlere peşkeş çekildiğini bilmiyoruz. Ayrıca Van depremi çok daha derin ve üzerinde düşünülmesi gereken bir mevzuyu, yani faşizmin/rasizmin ne ölçüde hortlayabileceğini de göstermesi açısından çok manidar bir olay olarak hafızalara kazındı. Öte yandan tüm bu karanlık tablonun bir nebze olsun hafiflemesine neden olan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ü de bu noktada tebrik etmeliyiz.

***

Büyük olayların büyük göstergeleri olur ve bir olayı ‘büyük’ yapan şey, ona ilişkin algımızdır çoğu zaman. Yıllar sonra aynı felâketi bilimsel olarak mercek altına aldığımızda ve diğerleriyle karşılaştırdığımızda belki de o kadar “büyük” olmadığı sonucuna varabiliriz ancak bu, o olaya ilişkin ilk fikirlerimizi, yani onun tarafımızdan ‘büyük’ olarak düşünüldüğünü sonucunu değiştirmez. İşte bizler bu subjektivite üzerine yaşamlarımızı inşa ediyoruz…

Felâketin merkez üssü Van’ın Tabanlı köyü idi [Koordinatlar: 38 drc 45 dk. kuzey, 43 drc 21 dk. doğu]. Astrolojik anlamda ise depremden sadece birkaç saat sonra Akrep ayına girmeye hazırlanan bir Güneş, hemen dikkati çeken nokta olarak göze çarpıyor.

Felâketin Doğum Haritası, 23.10.2011, 13.41.21, Van

Depremlerde, genel anlamda konuşacak olursak, bir veya birkaç göstergeyle sonuca gidebilmek çok mümkün değil. Bu yüzden fazla sayıda faktörün bir araya getirilip incelenmesi gerekiyor, bunu ilk başta belirleyelim. Ancak yukarıdaki haritaya bakıldığında, depremlerin evrensel temsilcisi Neptün hem 1. evde hem de hareketlilik, anîlik gibi anlamları olan Kova burcunda bulunuyor. Tek başına yetmez evet, ancak önemli bir belirteçtir. Onun dışında en içsel gök cismi Güneş’e üçgen görünüm aracılığıyla fazlasıyla yakın. Güneş’in 7. ev yöneticisi olması da çok anlamlı çünkü 7. ev, 4. evin 4. evi olarak toprağın taşınmasını/yer değiştirmesini simgeler.

Bundan başka, haritada toprağın, yani 4. evin yöneticisi Venüs ve 8. evin, yani ölüm ikâmetinin lordu da Merkür. Ve bu ikisini birbirlerine kavuşum yaparken görüyoruz, üstelik her ikisi de Akrep burcunda bulunuyor.

Öte yandan bir başka önemli temsilci de ASC lordu Satürn. Bu gök cismi Mars’la yapacağı altmış derecelik görünüme çok yakın pozisyonlanmış ve yine Satürn, aynı zamanda depremin genel temsilcisi 12. evin de yöneticisi konumunda. Altmışlık açıyı kuracak olan Mars ise 12. evin yücelim lordu, hareketliliği gösteren 3. evin [Batlamyus, depremleri Merkür’le, yani 3. evle akraba olan bir gezegenle sıkça ilişkilendirir] ve önemli olaylar anlamına gelen 10. evlerin as yöneticisi olarak bulunuyor. Mars’ın, yukarıda belirttiğimiz toprağın taşınması/yer değiştirmesi anlamına gelen 7. evde pozisyonlanması da onu, bu felâket haritasının önemli bir öznesi hâline getiriyor.

Enteresan bir bilgi olacak ancak Ay’la Mars, farklı burçlarda olsalar da birbirlerine çok yakınlar, 45 derecelik fazdalar. Belki hatırlarsınız, Astroloji Türkiye Facebook sayfamızda Devrim Van’da oluşan 3 deprem haritasını üst üste koyarak bu noktaya dikkat çekmişti. Dahası da var: Her 3 deprem haritasında da Ay toprak ve Mars ateş burçlarında bulunuyordu…

Son olarak Jüpiter Pluto’ya üçgen açıya doğru gidiyor; bu 28 Ekim’de ekzakt olacak, Mars-Satürn altmışlığı da 26 Ekim’de.

***

Deprem anı haritasını aynı saati koruyarak Ankara merkezli çıkarırsak, bu an haritasında ülkenin nerelerinden hangi astrolojik hatların geçtiğini görebiliriz. Olay zaten Van’da vuku bulduğu için, Van’dan hangi hatların geçtiğini görebilmek adına böyle yaptık, zaten başka bir çıkar yolumuz da yok. Bu mekân değiştirme işlemine “relokasyon” denir.

Ankara Merkezli Deprem An Haritası Hatları, 23.10.2011, 13.41.21, Ankara

Grafikte, deprem üssüne çok çok yakın hatlar olarak Mars, Merkür ve Neptün hatları görülüyor. Altta da göreceğiniz Ankara merkezli haritada Mars toprağın yer değiştirmesini, Merkür kıstırılmış 8. ev yöneticisi olarak hem ölümü hem de depremi ve Neptün de yine depremi anlatıyor.

Öte yandan depremden en çok etkilenen yerler de Erciş ilçesi ile Van’ın merkez ilçesiydi; Erciş, grafikte Merkür hattına fazlasıyla yakın olup aradaki mesafe sadece 7 km’dir ve Van merkez ilçe de Mars hattıyla aynı şekilde burun burunadır ve aradaki mesafe 9 km’dir.
Deprem aynı saatte Van yerine Ankara’da doğarsa haritası aşağıdaki gibi oluyor, bunu da unutmadan ekleyelim:

Büyük olaylarda büyük astrolojik göstergeler aranır demiştik, dolayısıyla biz de bu tip büyük astrolojik konstelasyonlardan bulmak durumdayız. Yukarıdaki haritaya bakıldığında, çok yakında tam olacak Jüpiter-Pluto üçgeni ve Satürn-Mars altmışlığı dikkati çekiyor, ayrıca bir de Terazi İngresi var. Bunlardan ilki bildiğimiz üzere ‘büyük’ olarak adlandırdığımız bir göksel konstelasyondur, diğer ikisi ise geçmiş çağlardan beri astrolojinin mundan olaylardaki temel yorumlama araçlarındandır.

Jüpiter-Pluto üçgeni tam an haritasıyla başlayabiliriz, öncelikle Greenwich merkezli olanına bakalım…

Jüpiter-Pluto Üçgeni Tam An Haritası, 28.10.2011, 16.29.48, Greenwich

Jüpiter’le Pluto Greenwich’e göre tam olarak yukarıdaki saatte üçgen açı kuracaklar. Bu 2 gök cisminin birbirlerine uyumlu bakmaları, Pluto ile sembolize edilen olayların genişlemesi anlamına gelir. Öte yandan eğer Pluto baskın çıkarsa, bu defa da belki umutların kaybolması olarak da yorumlanabilir.

Burada Jüpiter 1. evde ve aynı zamanda 12. evin temsilcisi ki bu ikâmet depremleri de gösterir. Diğer dikkat çekici husus 4. evin yöneticisi Ay’ın [topraklar], Venüs ve Merkür’ün 8. ev pozisyonları ve Venüs aynı zamanda bu haritanın ASC lordu. 12. ikâmetteki Uranüs’ün Ay’la üçgeni depremlerle gelen anî ölümleri gösteriyor olabilir. Öte yandan Merkür-Venüs kavuşumu da, yine bir deprem temsilcisi Neptün’le kare görünümde, artı olarak Mars t-karenin ayağını oluşturuyor ve hepsi birlikte puzzle’ı tamamlıyorlar.

Bu haritanın hatlarını Türkiye haritası üzerinde göstermiyorum ancak Van civarlarında Venüs kare MC hattı var ve mesafesi 80 km. Öte yandan dikkat çekici husus Lilith altmışlık MC hattı; Lilith haritada 12. evde ve Van’a mesafesi 64 km.

***

Bu haritanın tabi ki bir de Ankara ayağı var; zamanı ve yeri değiştirerek Pluto-Jüpiter üçgeninin tam anını bir de Ankara merkezli olarak çıkarmamız gerekiyor ki büyük resim içinde daha yerel olanını, yani bizim için anlamlı olanını görebilelim…

Jüpiter-Pluto Üçgeni Tam An Haritası, 28.10.2011, 19.29.48, Ankara

Van’a doğru yollarla yardım ulaştırabilmek için buraya tıklayabilirsiniz

Jüpiter-Pluto üçgeninin tam an haritasını Ankara’ya göre çıkarttığımızda, üçgenin 8-12. evlerde vuku bulduğunu görüyoruz. 8. ve 11. ikâmetleri yöneten bir gezegenin [Jüpiter] deprem temsilcisi 12. evde bulunması söz konusu ve anlam fazlasıyla açık. Bu haritaya göre toprakları yöneten Güneş de Jüpiter’i karşıt açıyla görüyor, bu da toprak-deprem-ölüm üçlüsünü karşılıyor. Üstelik burada da görüldüğü üzere, 12. evin yöneticisi Venüs, Merkür’ü de arkasına alarak tepe noktasındaki Neptün’ü kare açılıyor.

Hatlara baktığımızda da önemli olabilecekleri şu şekilde sıralayabiliriz: Van merkez ilçeden Pluto ve Şiron hatlarına 71 km., Venüs kare MC hattına 81 km.; Erciş’ten Jüpiter hattına 55 km. ve Güneş hattına 63 km. mesafeler söz konusu. Bunları alttaki grafikte görebilirsiniz.

Ankara Merkezli Jüpiter-Pluto Tam An Haritası Hatları, 28.10.2011, 19.29.48,
Ankara

Buraya kadar iç içe geçmiş çemberlerden en büyüklerinden birini araştırmaya çalıştık. Şimdi daha küçük resimlere bakmaya başlayabiliriz. Öncelikle Terazi İngresini görelim…

Terazi İngres, 23.09.2011, 12.04.40, Ankara

ASC yöneticisi Jüpiter Pluto’yla üçgen bakışta. Jüpiter’in aynı zamanda ‘topraklar’anlamına gelen 4. evi yönettiği hesaba katılırsa açının önemi iyice anlaşılmış olur. Bunun dışında 12. ev yöneticisi Mars 8’de Ay’la kavuşumda ve her ikisi 4. evde, ‘topraklarda anî sarsıntılar’ anlamına da gelebilen Uranüs’le uyumlu açı oluşturuyorlar.

Ek olarak haritanın kalbi Güneş de yine Uranüs’le karşıt görünümde.

Altta bu haritanın astrokartografik hatları çıkarılmıştır.

Terazi İngreskartografi, 23.09.2011, 12.04.40, Ankara

6 ve 11 .evlerin yöneticisi, 4. evin yücelim yöneticisi ve Pluto’yla açısı olan Venüs hattı Erciş’ten ve Pluto hattı da Van merkez ilçeden neredeyse ekzakt geçiyorlar. Van merkezine yakın bir başka hat da 17 km’lik minik mesafesiyle Neptün hattı.

Burada Pluto ve Neptün hatları, açık konuşmak gerekirse anlaşılır ve kendilerinden kuşku duyulabilir özellikteler; Pluto’nun İngres haritadaki öneminden yukarıda bahsetmiştim, Neptün ise evrensel deprem sembolü. Bu noktada Venüs biraz garip gelebilir ancak o da hem 11. evin yöneticisi hem de 8 yöneticisi Ay’la açıda. Fakat yine de ilk bakışta grafikte de gördüğünüz Pluto ve Neptün açılarının Van’dan geçiyor olmaları yeterli olurdu…

***

Şimdi son çembere, yani 2 ‘kötücülün’ ortaklık kurduğu astrolojk konstelasyona bakalım; burada Mars-Satürn altmışlığının Ankara merkez alınarak çıkartılmış haritasını veriyorum…

Mars altmışlık Satürn, 26.10.2011, 12.37.11, Ankara

Haritanın kalbi ve 8. evin sahibi Güneş, klasik deprem ikâmeti 12’nin yöneticisi olan ve 4. ikâmette bulunan Jüpiter’le karşıtta ve aynı Güneş, zaten Akrep’te olduğu için bu burcun rengine sahipken bir de ASC’de çok önemli pozisyondaki Pluto’yla kare açıda. Üçü birden t-kareyi oluşturuyorlar; bunun oldukça zor bir pozisyon olduğunu görüyoruz. Öte yandan ASC yöneticisi Satürn de, ki bu harita zaten onun açılımı, 8. evde bulunan Mars’la hiç de dostça olmayan bir altmışlık kuruyor. Ayrıca 4. evin sahibesi Venüs de Mars’la partil karede. Ortalama olarak şöyle bir haritaya bakıldığında, enerjilerin çok konsantre ve maalesef kötücül dağıldıkları anlaşılıyor.

Altta, bu haritanın hangi hatlarının Van’dan geçtikleri grafikle gösteriliyor.

Mars altmışlık Satürn Kartografi

Bu hatların depremi en açık ve net hâliyle gösterdiklerini sanıyorum; Van merkez ilçeye mesafeler: Satürn 17 km., Venüs 39 km. ve Erciş’e mesafeler: Venüs 11 km., Güneş 25 km., Satürn 14 km.
Hatların ekstra yorumlanmalarına gerek yok, açıkçası pek hevesim de yok, ancak Satürn-Mars altmışlığı bu depremin net göstergesi durumunda. Van boyunca geçen hat Satürn kare ASC hattı oluyor grafiğe göre ve ASC’de Pluto’nun olması da kötücüllüğü artırıyor.

Sevgiler,

Copyright © Devrim Yılmazer, 25.10.2011, 13:09:20, İzmir

Van’a doğru yollarla yardım ulaştırabilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.